A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Polissamordningen
13 march 2015
Mest klickade filmer om polissamordningen
De strategiska besluten, den nya arbetsmetoden medborgarlöften och att NOA får mandat att styra över alla poliser i Sverige när det gäller. Det handlar de mest sedda filmerna om polissamordningen om. De korta filmerna ger en inblick i hur orden föll när Sverige fick en ny polismyndighet.
Läs mer

27 january 2015
Så blev polisen en myndighet istället för 23
Polisen har ombildats från 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium till en Polismyndighet. Tanken är att stärka polisens förmåga att ingripa mot och utreda brott genom att ta bort de gamla myndighetshindren.
Läs mer

27 january 2015
Så kan polisen komma närmare medborgarna
Att lyssna, försöka förstå och sedan agera tillsammans. Det kan bli polisens, kommunernas och medborgarnas sätt att tillsammans göra livet tryggare i alla typer av områden. Se här hur långt arbetet med medborgarlöften kommit hittills.
Läs mer

23 december 2014
Med mer frihet följer stort ansvar
Regeringens regleringsbrev för 2015 ger Polismyndigheten frihet att forma hur resultatet ska analyseras och redovisas, ett lappkast i styrningen av Polisen. Stor vikt ska dock läggas vid att följa upp genomförandet av reformen.
Läs mer

23 december 2014
Handläggningsordningar klara
Alla regioners och avdelningars handläggningsordningar är klara att träda ikraft 1 januari. Enhetlighet har uppnåtts bland de tidigare myndigheterna som ingår i en region. Arbete finns dock kvar för att nå enhetlighet mellan regionerna.
Läs mer

23 december 2014
Eliasson vill fortsätta bygga Polisen underifrån
Thomas Rolén lämnade över förändringsarbetet till Dan Eliasson och de 150 hittills utsedda ledarna på ett möte 15-16 december. Redan i januari kommer instruktioner för den nya verksamhetsplanen som nu ska byggas utifrån lokala problem.
Läs mer

19 december 2014
Styrmodell och verksamhetsplan är klara
Ny verksamhetsplan och budget har förhandlats i enighet med facken. En ny styrmodell är också klar. Medborgarna och medarbetare står i centrum och Polisen ska leda samhällets brottsbekämpande arbete för trygghet, rättssäkerhet och demokrati.
Läs mer

19 december 2014
Så fick medarbetaren huvudrollen i Polisens nya styrmodell
- Den nya styrningen ska frigöra en outnyttjad reserv av klokhet, handlingskraft och känsla för väsentligheter hos både medarbetare och medborgare, säger Thomas Rolén. Läs historien om hur det blev så.
Läs mer

19 december 2014
”Respektera de som inte tror på nya organisationen”
17 procent av medarbetarna tror att det blir sämre i den nya organisationen, enligt en Sifo. Resultatet är väntat veckor före förändringen, enligt förändringsexpertis. Men det gäller att respektera de som inte tror på det nya.
Läs mer

16 december 2014
Biträdande polisområdeschefer i Stockholm och Syd klara
Biträdande polisområdeschefer har utsetts till tre polisområden i Stockholm och fem polisområden i Syd. Förordnandena har beslutats i enighet efter förhandling med arbetstagarorganisationerna.
Läs mer

12 december 2014
Han har mandatet när det smäller
Mats Löfving, som blir högste operativt ansvarige polischef i Sverige, får ett mandat som ingen tidigare polischef har haft. Möt regeringens nyligen utsedde chef för den Nationella operativa avdelningen i en kort videointervju.
Läs mer

12 december 2014
Geografin klar i Mitt och Bergslagen
Region Mitt delas in tre polisområden med åtta lokalpolisområden. Bergslagen delas in i tre polisområden med elva lokalpolisområden.
Läs mer

12 december 2014
Utveckling flyttas ut från Stockholm
Polismyndighetens nya utvecklingsavdelning får sju regionala utvecklingscentrum, ett i varje region, samt ett kansli i Stockholm. Den nya avdelningen har också i uppdrag att skapa en mer medarbetardriven utveckling.
Läs mer

04 december 2014
89 nya chefer inom Polisen klara
42 kvinnor och 47 män tar plats i ledningsgrupperna i den nya Polismyndighetens polisregioner och nationella avdelningar. De har förordats bland 501 sökande och tillträder sina befattningar från den 1 januari 2015.
Läs mer

04 december 2014
Vågar vi verkligen avge medborgarlöften?
Frågan om och hur man offentligt ska våga avge så kallade medborgarlöften har diskuterats sedan i maj, då kommittén fattade ett inriktningsbeslut för den nya Polismyndigheten. Nu ger tillträdande rikspolischefen ge sin syn på saken.
Läs mer

28 november 2014
Områdespoliser för att komma närmare medborgarna
Att känna sitt område – och vara känd i sitt område. Det är förutsättningar för att lyckas i uppdraget som områdespolis. Beslut om områdespoliser och kommunpolis är nu fattat.
Läs mer

28 november 2014
Nationell modell för medborgarnas synpunkter
Polisen ska lära mer av medborgarna. Därför skapas sju regionala funktioner med ansvar för att utveckla arbetet med att ta om hand synpunkter och klagomål som lämnas till polisen.
Läs mer

28 november 2014
Geografin klar i Nord, Öst och Malmö
Region Nord organiseras i fyra polisområden och tolv lokalpolisområden. Region Öst organiseras i tre polisområden och nio lokalpolisområden. Malmö ändrar indelning i lokalpolisområden så att den matchar Malmö stads på ett bättre sätt.
Läs mer

28 november 2014
Stärkt stöd till tf chefer
Tf-chefer får chefsstöd under övergångsperioden när ny geografisk- och organisatorisk indelning ska genomföras nästa år, enligt beslut som blev klart idag.
Läs mer

28 november 2014
Beredskap dygnet runt vid särskilda utredningar
En beredskapsorganisation för särskilda utredningar har beslutats idag. Syftet är att stärka rättssäkerheten för alla inblandade parter i ärenden som rör anmälningar mot polisanställda.
Läs mer

20 november 2014
”Ett oemotståndligt uppdrag”
”För mig finns det inget finare än att få vara chef för den organisation som leder arbetet med att skapa ett tryggt samhälle”, säger nya rikspolischefen Dan Eliasson. Eliasson är idag generaldirektör på Försäkringskassan. Han tillträder den 1 januari 2015.
Läs mer

20 november 2014
”Uppdraget fortsätter fram till årsskiftet”
Regeringsuppdraget att leda omorganisationen av svensk polis närmar sig sitt slut men fortsätter fram till årsskiftet. Thomas Rolén kommenterar här utnämningen av ny rikspolischef.
Läs mer

18 november 2014
Det Polisförbundet inte nämner är viktigare
Polisförbundet rör upp oro genom att i en kommentar tala om att ”rena villervallan” skulle kunna uppstå på grund av den nya arbetsordningen. Men Polisförbundet ignorerar huvudpoängen i arbetsordingen.
Läs mer

14 november 2014
Polisens nya arbetsordning klar
Den nya arbetsordningen ger förutsättningar för ett nytt sätt att styra Polisen. Det är långtgående delegation för chefer och medarbetare som gäller. Beslutet om arbetsordningen fattades i enighet med tre av fyra arbetstagarorganisationer.
Läs mer

14 november 2014
Fler beslut före årsskiftet
Den 24 november förhandlas geografisk indelning i lokalpolisområden i regionerna Nord och Öst, beredskapsorganisation för särskilda utredningar och några ändringar i tidigare beslut om tf-chefer.
Läs mer

07 november 2014
Chefer för lokalpolisområden sökes
Ser du hur utredare, fu-ledare och medarbetare i yttre tjänst kan förebygga och lösa fler brott i ett lokalpolisområde genom att till exempel arbeta i tvärgrupper? Då är du kanske en av cirka 100 chefer för lokalpolisområden som rekryteras nu.
Läs mer

06 november 2014
Ny arbetsordning ger mer ansvar till medarbetarna
En av grundbultarna i en ny arbetsordning är att ge ökat ansvar till medarbetarna i Polisen. Den nya arbetsordningen förhandlas med arbetstagarorganisationerna inom kort.
Läs mer

06 november 2014
”Chefer måste släppa på kontrollen”
Genom att ge mer ansvar till medarbetarna och utgå från den lokala problembilden ska Polisen styras på ett nytt sätt. I december ska en modell för styrning och en verksamhetsplan för 2015 vara klara.
Läs mer

06 november 2014
Ny styrning i staten - Polisen i framkant
Regeringen påbörjar ett arbete med att utveckla styrmodeller som skapar större frihet för medarbetarna i offentlig sektor. Detta arbete ligger i linje med den modell för ny styrning inom Polisen som nu arbetas fram.
Läs mer

29 october 2014
Oro, chefstillsättningar och takten i förändringsarbetet.
Just nu gör förändringsarbetet inom Polisen att det finns många frågor och det pågår många diskussioner kring reformen. Både inom och utanför organisationen.
Läs mer

29 october 2014
De leder införandet
Biträdande regionpolischefer får uppdraget att se till att organisationen blir lika i hela Sverige. Förändringskanslierna har förstärkts med ansvariga för operativ verksamhet, underrättelser, utredningar och kansli.
Läs mer

29 october 2014
…och här utvecklas verksamheten
Medborgare och poliser är överens om att det krävs kontinuerlig närvaro för att bygga bättre ömsesidig respekt. Följ med till Göteborgsförorten Angered där arbetssättet med lokala mål och medborgarlöften utvecklas.
Läs mer

29 october 2014
Relationer grundbult i modernt polisarbete
Att bygga relationer med medborgare, kommuner och andra intressenter är avgörande för att nå framgång i modernt polisarbete, inte minst i utsatta områden. Det säger Europas ledande polisforskare, Otto Adang. Han hävdar också att åka runt i polisbilar och vänta på larm inte är effektivt polisarbete.
Läs mer

17 october 2014
Kollektivavtal klara
De flesta av nuvarande lokala kollektivavtal förs över till Polismyndigheten i befintligt skick. Det är Arbetsgivarverket och de centrala arbetstagarorganisationerna överens om.
Läs mer

17 october 2014
Tillförordnade chefer klara
Tillförordnade chefer inom Polisen har nu utnämnts. De ska leda arbetet tills det praktiska införandet med nya polisområden, lokalpolisområden och avdelningar är klart under 2015. Beslutet fattades i enighet med tre av fyra arbetstagarorganisationer.
Läs mer

17 october 2014
Frågor och svar om tf-chefer
Varför tillförordnade chefer? Hur länge ska de finnas? Vilka befogenheter har de? Här finns frågor och svar om utnämningar av tillförordnade chefer.
Läs mer

14 october 2014
Ovant att jobba strukturerat med dialog
Torgmöten, företagarmöten och sociala medier. Medborgardialogerna som hålls i pilotprojektet för medborgarlöften håller på att ta form. När det gäller medarbetardialoger måste Polisen utveckla arbetssätten.
Läs mer

08 october 2014
Ny polisförordning klar
Från den 1 januari 2015 gäller en ny polisförordning och förordning om utbildning till polisman. Nya titlar samt arbets- och ingripandeskyldighet är exempel på områden som regleras.
Läs mer

06 october 2014
Mer diskussioner tar hand om oro och frågor
Nio av tio medarbetare har haft samtal om sin preliminära placering i den nya myndigheten. Åtta av tio förstår varför de blivit inplacerade där de har blivit. Långt fler chefer diskuterar nu förändringen med sina medarbetare, visar ny medarbetarenkät.
Läs mer

06 october 2014
Förhandlingar fortsätter om tf-chefer
Förhandlingen om tillfälliga chefsförordnanden har ajournerats. Förändringskanslierna i varje region involveras nu för att svara på kompletterande frågor från Saco-S, Seko, ST och Polisförbundet.
Läs mer

06 october 2014
Förändringskanslierna stärker greppet
För att nya organisationen ska bli mer enhetlig och lättjobbad, så kommer förändringskanslierna att stärkas med ansvariga för operativ verksamhet, utredningar, underrättelser och kansli. Arbetet samordnas av tillträdande chefen för rikspolischefens kansli.
Läs mer

30 september 2014
Nya polisområdeschefer klara
25 personer föreslås som polisområdeschefer i den nya Polismyndigheten från den första januari 2015. De ska kunna ägna mer tid och kraft åt polisiär kärnverksamhet och mindre tid åt administration jämfört med cheferna i de tidigare länspolismyndigheterna.
Läs mer

19 september 2014
Polisområden i Stockholm och Syd klara
Det blir jämnstora polisområden inom Stockholm och Syd, de två största regionerna med tillsammans över 11 000 medarbetare. Det står klart efter förhandlingar med de centrala facken. Detta möjliggör en mer likartad styrning och ledning i den nya Polismyndigheten.
Läs mer

15 september 2014
Chefsrekryteringarna i fokus
Alldeles snart får vi veta vilka som blir polisområdeschefer. Därefter utses de 160 chefer som ska sitta i regionernas ledningsgrupper och vid de nationella avdelningarna. I november utannonseras chefstjänster på lokal nivå.
Läs mer

15 september 2014
Alla ska veta vem som är deras chef 2015
De chefsbefattningar som inte hinner tillsättas genom rekrytering före 2015 kommer att bemannas genom tillfälliga chefsförordnanden. Den 1 oktober blir det klart vilka de tillförordnade cheferna blir.
Läs mer

01 september 2014
Kommittén föreslår nytt regleringsbrev
Detaljstyrningen av Polisen måste minska. Lokala problem ska utgöra en grund för prioriteringar av verksamheten. Polisen ska bli bättre på åtgärder som görs i början av utredningarna för att på så sätt klara upp fler brott. Det är några huvuddrag i förslaget till regleringsbrev.
Läs mer

01 september 2014
Medborgarlöften testas redan i år
13 kommuner och alla sju polisregioner ska ta fram de första skarpa medborgarlöftena. Ett pilotprojekt ska vidareutveckla samarbetsformerna mellan polis och kommun. Olika arbetssätt för att ta fram medborgarlöften testas under hösten.
Läs mer

01 september 2014
Kommentar: Så får vi mer polis för skattepengarna
Tydligare ledning och styrning är en av medarbetarnas stora förhoppningar på den nya Polismyndigheten. Det har kommit upp i nästan varje möte vi haft med över 3 000 medarbetare de 18 månader vi varit igång, kommenterar Thomas Rolén.
Läs mer

14 august 2014
Inplacering av berörda medarbetare klar
Idag fattades beslut om alla berörda medarbetares preliminära inplacering i den nya Polismyndigheten efter MBL-förhandling med arbetstagarorganisationerna. Senast den 15 september kommer medarbetarna att få information om inplaceringen av sin närmaste chef.
Läs mer

14 august 2014
Så gick MBL-förhandlingen till
Arbetet med inplaceringen var omfattande, då det rör så många medarbetare. Region för region och avdelning för avdelning har gått igenom hur inplaceringen är gjord för de centrala arbetstagarorganisationerna.
Läs mer

05 august 2014
Förhandling inleds om inplacering i nya myndigheten
I morgon torsdag startar förhandling med arbetstagarorganisationerna av medarbetarnas preliminära inplacering i den nya Polismyndigheten. Förhandlingen gäller inplacering enligt principerna för verksamhetsövergång, vilket gör att de allra flesta kommer att ha samma arbetsuppgifter i januari 2015.
Läs mer

05 august 2014
13 kommuner med att skapa medborgarlöftena
Den 26 augusti startar arbetet med att utveckla så kallade medborgarlöften, en del av styrningen av den nya Polismyndigheten. De sju blivande polisregionerna och 13 kommuner ska tillsammans utveckla ett arbetssätt för hur medborgarlöftena ska tas fram i lokalpolisområdena.
Läs mer

02 july 2014
”Var är polisen?”
Lättare att få kontakt, fördjupade relationer och krafttag mot grova brott. Det är skarpa önskemål från medborgarna. Se summering från medborgarmöten i Gävle, Karlstad, Eskilstuna, Luleå, Kalmar och Göteborg här.
Läs mer

02 july 2014
Grönt ljus från politikerna
Justitieminister Beatrice Ask (M) och ordföranden i justitieutskottet Morgan Johansson (S) tror på inriktningen att medarbetare, deras samverkanspartners och medborgarna ska bli mer delaktiga i att sätta målen för arbetet i lokalpolisområdena. Polischeferna lovar mer poliser lokalt och förskjutning av makt till lokalpolisområdena.
Läs mer

02 july 2014
Ta snabbfilen till Polissamordningen
Hänger du med i polisreformen? Här får du ett koncentrat av vad som hänt hittills i den största myndighetsreformen i Sverige, hur arbetet är upplagt och vad som ska göras i höst.
Läs mer

30 june 2014
Förhandling om organisationen är klar och rekryteringar startar
MBL-förhandling med facken om organisationskartor som speglar organisationen januari 2015 är klar. Nu startar också rekrytering av chefer till regionala ledningsgrupper, gemensamma- och nationella avdelningar. Sista ansökningsdag är den 5 augusti.
Läs mer

29 june 2014
Chefen berättar var du placeras i nya Polismyndigheten
Efter sommaren ska alla medarbetare få reda på sin inplacering i den nya Polismyndigheten. Samtliga Polisens chefer får ett formellt uppdrag att informera sina respektive arbetsgrupper senast den 15 september, enligt ett nytt direktiv.
Läs mer

29 june 2014
Allt fler pratar om detaljorganisationen
Åtta av tio medarbetare har nu fått information om huvuddragen i detaljorganisationen. Nästan lika många har haft möjlighet att ställa frågor om den nya organisationen till sina närmaste chefer. Det visar en ny enkät som drygt 4 000 medarbetare svarat på.
Läs mer

29 june 2014
”Gärna medborgarlöften, men vad är det egentligen?”
Att Polisen ska jobba med löften till medborgarna är positivt. Det tycker chefer, fack och medarbetare, enligt en sammanställning av frågor som diskuterats i reformstödsgrupperna i alla myndigheter.
Läs mer

29 june 2014
Seminarium i Almedalen - så ska medborgarna påverka svensk Polis 2015
Medborgarlöften, årliga öppna möten och kommunpoliser. Det är förslag på hur Polisen 2015 ska arbeta för att komma närmare medborgarna. Diskussion av förslagen på seminarium i Almedalen den 1 juli.
Läs mer

19 june 2014
Mer tid behövs för att skapa nya organisationen
Först i augusti förhandlas varje medarbetares placering i den nya Polismyndigheten. Orsaken är att mappningen behöver kvalitetssäkras för att minska risken för att några av alla 28 500 medarbetare får fel placering.
Läs mer

19 june 2014
Nya frågor och svar
Frågorna fortsätter att strömma in från medarbetarna. Här är en sammanställning av vanliga frågor och svar just nu.
Läs mer

11 june 2014
Invånare i Angered och Polisen möttes i samråd
Möten med mammor, en tjejfritidsgård och ett boenderåd gav olika inblickar i den brottsutsatta Göteborgsförorten Angered. Mötena var de sista i en serie medborgardialoger för att skapa en ny modell för dialog och verksamhetsstyrning. Se film här.
Läs mer

11 june 2014
Chefer med särskilt utredningsansvar rekommenderas
Anställningsnämnden för den nya Polismyndigheten rekommenderar sju biträdande regionpolischefer, chef för Nationellt forensiskt centrum (NFC) och chef för internrevision. Planen är att de ska tillträda sina befattningar när den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015.
Läs mer

11 june 2014
Många fler chefer rekryteras
I slutet av juni startar rekryteringen av chefer till sju regionala ledningsgrupper och nio gemensamma avdelningar i den nya Polismyndigheten.
Läs mer

27 may 2014
Kanslier stödjer införandet av nya organisationen
Förändringskanslier i regionerna, på Rikspolisstyrelsen och Rikskriminalpolisen inrättas för att stödja införandet av den nya organisationen. Deras uppdrag är att se till att genomförandet av Polismyndigheten händer i verkligheten.
Läs mer

27 may 2014
När får jag veta vad som händer med mig?
Vad händer med mig? Det är den överlägset vanligaste frågan som medarbetarna har. Det visar en genomgång av medarbetarenkäten som skickades ut i mars.
Läs mer

27 may 2014
Polisen tar mobila kontoret till medborgarna
Mobila poliskontor kan ge lika bra service som små lokala poliskontor. Närvaro viktigare än lokaler. Det var några synpunkter från medborgardialogen i Kalmar. Se film här.
Läs mer

20 may 2014
Thomas Rolén peppras med frågor om nya organisationen
Åtta av tio chefer i Västmanland tror att den nya organisationen kommer att bidra till att Polisen kommer närmare medborgarna. Det framkom i en anonym mentometerfråga. Men det finns många frågor om detaljer i den nya organisationen. Se film här.
Läs mer

15 may 2014
99 lokalpolisområden kärnan i nya Polismyndigheten
Under 2015 får Sverige 99 lokalpolisområden med förmåga att förebygga och klara upp fler brott. Samtidigt får den nya Nationella operativa avdelningen tydligt mandat att kraftsamla hela Polisens resurser när det verkligen gäller. Det är huvuddragen i den nya Polismyndighetens detaljorganisation.
Läs mer

15 may 2014
Frågor och svar om beslutet
Vad innehåller beslutet? Vad är ett lokalpolisområde? Varför är det viktigt att Polisen arbetar mer enhetligt? Frågor och svar om beslutet här.
Läs mer

05 may 2014
Mappning och detaljorganisation – så fungerar det
För de flesta medarbetare kommer anställningen se likadan ut vid övergången 2015. Men begreppen och frågorna är många när den nya Polismyndigheten skapas. Här är en kort beskrivning av vad detaljorganisation, mappning och verksamhetsövergång är.
Läs mer

05 may 2014
Olika syn på kulturer inom Polisen
Facken har olika syn på kulturfrågor. Medarbetare menar att chefer bör tillåta och uppmuntra ett mer öppet samtalsklimat. En forskare, verksam i polismyndigheten i Västra Götaland, kritiserar kommitténs arbete med enhetlighet och kopplar det till kultur.
Läs mer

05 may 2014
Klart för karriärscoachning för chefer inför nya Polismyndigheten
Rikspolisstyrelsen och Trygghetsstiftelsen har enats om ett avtal som ska stötta omställningen för chefer inom Polisen under 2014.
Läs mer

24 april 2014
Utvecklingschef och kanslichef rekommenderas för nya Polismyndigheten
Anställningsnämnden för den nya Polismyndigheten rekommenderar att Anders Hall blir utvecklingschef och Eva Årestad Radner blir chef för rikspolischefens kansli. Planen är att de ska tillträda sina befattningar när den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015.
Läs mer

23 april 2014
Nya detaljorganisationen växer långsamt fram
Den så kallade ’mappningen’, att ta reda på vem som gör vad var i alla polismyndigheter är färdig inom kort. Klart är att de allra flesta medarbetare kommer att arbeta med det de gör idag även efter januari 2015 – fast med nya förutsättningar.
Läs mer

23 april 2014
Politiker tror på medborgarlöften
När dagens alla polispolitiker samlades en sista gång på polisriksdagen i Stockholm nyligen så bidrog de i arbetet med att utforma något som kan bli Polisens framtida ”medborgarlöften”. Se film.
Läs mer

23 april 2014
Svårt att prata om nya Polismyndigheten
De utbildningar som pågår för att ge alla chefer kunskap om hur man kan diskutera den nya organisationen på en arbetsplatsträff har inte fått genomslag än. En ny intern enkät visar att många polisanställda sannolikt har diskuterat idéerna bakom den nya Polismyndigheten för litet.
Läs mer

08 april 2014
”Klart vi ska vara med och sätta målen”
Ska medborgarna vara med oss sätta lokala mål? Och hjälpa Polisen att prioritera? Det var temat för den fjärde medborgardialogen I Luleå.
Läs mer

08 april 2014
Så ska Polisen lyssna på medborgarna 2015
Den nya polismyndigheten ska bli bättre på att lyssna och ta emot klagomål. En arbetsgrupp får nu uppdraget att ta fram förslag till en nationell modell för att ta omhand medborgarnas sypunkter.
Läs mer

31 march 2014
Polisanställda utforskar poliskulturen
Att inte genomföra fattade beslut är uttryck för en kultur som reformstödsgrupperna identifierat i sina svar på avvägningsfrågan: Definiera och sammanfatta poliskulturen på 200 ord. Se film.
Läs mer

31 march 2014
Måste jag söka om mitt jobb?
Frågorna om vad 2015 betyder för medarbetaren är många. Här försöker vi svara på vanliga frågor om enskilda individers anställningar i den nya Polismyndigheten.
Läs mer

31 march 2014
Rekryteringen av chefer har kommit halvvägs
Tjänsterna som biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer är utlysta. Ansökningstiden går ut den 6 april.
Läs mer

26 march 2014
Fyra chefer rekommenderas till Polisens nationella avdelningar
Anställningsnämnden för den nya Polismyndigheten rekommenderar att Unni Jerndal blir kommunikationsdirektör, Gunilla Svahn Lindström blir rättschef, Jan Andersson blir ekonomidirektör och Kajsa Möller blir HR-direktör. Planen är att de ska tillträda sina befattningar när den nya Polismyndigheten bildas, den 1 januari 2015.
Läs mer

24 march 2014
”Skapa kultur där medborgarna kommer först”
Om Polisen ska bli bättre på att ta emot allmänhetens synpunkter bör det skapas tydliga kontaktvägar och en kultur där medborgarna alltid sätts i första rummet. Det var Skatteverkets och Försäkringskassans råd när Polisen och kommittén mötte medborgare i Eskilstuna.
Läs mer

17 march 2014
Här skapas de nationella avdelningarna
Alla som arbetar med stöd kommer att ingå i nationella avdelningar, men vara placerade på de orter där stödet behövs och kan organiseras effektivt. Hur det ska gå till diskuterades på ett internat nyligen. Se film här.
Läs mer

17 march 2014
Inför 2015 surras det om…
Ska alla små närpolisområden slås samman? Här är en sammanställning av de hetaste frågorna som tas upp i arbetsplatsträffar nu.
Läs mer

17 march 2014
Start för nya projekt
En ny arbetsordning och principer för lokalt GOB-arbete. Gränspolisverksamheten i framtiden och förslag på hur volontärer ska jobba i Polismyndigheten. Det är några av de nya projekt som startar.
Läs mer

03 march 2014
Tufft att skapa ny detaljorganisation
Det är svårt att släppa taget om det gamla för att skapa den nya Polismyndigheten. Det står klart när reformstödsgrupper och polischefer i hela Sverige bidrar med förslag till den nya detaljorganisationen. Beslut fattas i maj. Se film här.
Läs mer

03 march 2014
…men den föreslagna inriktningen skulle fungera
Efter ett tredagarsinternat med regionpolischefer och polismyndighetsledningar står det klart att OP-rapporternas förslag om detaljorganisation i huvudsak skulle fungera i praktiken.
Läs mer

03 march 2014
Utmaningar för Polisens ekonomi de kommande åren
Satsningar för att öka tillgängligheten, stärka förmågan att utreda brott och samverkan polis och kommun. Men också behov av stora resurstillskott för att finansiera den befintliga verksamheten. Det är innehållet i budgetunderlaget för 2015-2017 som lämnats till regeringen.
Läs mer

03 march 2014
Ny politisk insyn i Polisen
Ett insynsråd och sju regionpolisråd skapas för den nya Polismyndigheten. Förslag på sammansättning i råden har nu lämnats till regeringen. Polisstyrelserna försvinner.
Läs mer

24 february 2014
”Schystare mot svenska tjejer än mot invandrarkillar”
Polis-prao, mindre fördomar, sms-tjänst för frågor, ökad mångfald inom Polisen och medborgarmöten varje månad. Förslagen fortsatte att hagla på den andra medborgardialogen. Se filmen från Karlstad.
Läs mer

17 february 2014
Medarbetarna sitter på svaren
Det är medarbetarna som har svar på hur man klarar upp fler ärenden. Bästa sättet att korta genomströmningstiderna är att följa pågående ärenden istället för att följa upp avslutade.
Läs mer

17 february 2014
Så pratas det om nya Polismyndigheten
Här är svaren på de vanligaste frågorna om den nya Polismyndigheten
Läs mer

17 february 2014
Organisation i detalj tas fram på internat
För att detaljorganisationen i de nya polisregionerna ska bli så lika som möjligt arrangeras två internat. Resultatet blir underlag för beslut om den nya detaljorganisationen som fattas i början av maj.
Läs mer

12 february 2014
Nord går in i något helt nytt
Avstånden i Norrland blir inte längre när Polisen blir en myndighet, konstaterar Klas Johansson, blivande regionpolischef i Nord. Det stora jobbet blir att få de fyra länen i Nord att fungera som en region och del av den nya Polismyndigheten. Se film här.
Läs mer

10 february 2014
Götblad: mindre byråkrati och mer verkstad
Carin Götblad, blivande regionpolischef i region Mitt, om hur Polisen ska möta kraven på bättre resultat. Se film här.
Läs mer

05 february 2014
”Vi måste acceptera färre ledningsnivåer”
Dan Persson, blivande regionpolischef i region Bergslagen, förklarar fördelarna med färre ledningsnivåer och hur det ska göra att ledning och styrning blir tydligare. Se film här.
Läs mer

03 february 2014
Skarpa förslag från medborgarna på dialogmöte
En polisombudsman, återkommande chat, personlig återkoppling till brottsoffer som rutin. Det är några av de förslag som kom fram när medborgare och polisen möttes i Gävle. Se filmen från mötet.
Läs mer

03 february 2014
“Inte egenintresse bakom revirtänkandet inom Polisen”
Klas Friberg, blivande regionpolischef i region Väst, förklarar varför revirtänkandet inom Polisen blivit så starkt och att det är dags att göra något åt det. Se film här.
Läs mer

03 february 2014
Beslut om ny detaljorganisation fattas i maj
Arbetet med att ta fram en ny detaljorganisation (ORG-1) fortsätter och bedöms kunna genomföras enligt plan så att beslut kan tas i början av maj. Ett viktigt steg för att säkerställa bildandet av Polismyndigheten.
Läs mer

30 january 2014
Herbst om lokalpolischefernas nya mandat
Har framtida lokala polischefer tillräcklig kompetens för att ta hand om mer ansvar för verksamhet, ekonomi och kompetens? Blivande regionpolischef Ulrika Herbst svarar på frågor om framtiden. Se här.
Läs mer

27 january 2014
Blivande regionpolischefer talar klarspråk
Klarar sig inte jättemyndigheten Stockholm egentligen bäst själv utan den nya Polismyndigheten? Blivande regionpolischef Mats Löfving är först ut att svara på frågor om framtiden. Se här.
Läs mer

27 january 2014
Två nya stärker kommittén
Ann-Marie Orler, Rikspolisstyrelsen, och Vilhelm Andersson, tidigare Skatteverket, anlitas för uppdrag i Genomförandekommittén.
Läs mer

21 january 2014
Tomas Landeström blir Polisens nya IT-chef
Tomas Landeström utses till Polisens nya it-chef från och med 1 januari 2015 på ett särskilt tvåårigt förordnande. Uppdraget är att säkerställa kontinuiteten i alla de it-projekt som är direkt avgörande för bildandet av den nya Polismyndigheten.
Läs mer

13 january 2014
”Att få bestämma sitt arbetssätt skulle tagga en mer att vara ute”
Med 56 skottlossningar i Göteborg 2013, så växer intresset för hur man ska kunna komma närmare medborgarna i det dagliga polisarbetet. Följ med en arbetsgrupp i ingripandeverksamheten på Hisingen i Göteborg. Se film.
Läs mer

13 january 2014
Så vill polisanställda att Polisen ska komma närmare medborgarna
Bättre e-tjänster, fler informationsträffar för allmänheten och prioritera ett mer renodlat polisarbete. Detta är några konkreta förslag från 59 arbetsgrupper, som nu har sammanställts. Slutsatserna blir ett underlag i det fortsatta arbetet.
Läs mer

13 january 2014
Polisen lyssnar - medborgardialoger i hela landet
Under våren ska sju medborgardialoger genomföras där medborgarna – på ett direkt sätt – kommer påverka hur Polisen ska jobba 2015.
Läs mer

13 january 2014
Full fart mot ny detaljorganisation
Arbetet med detaljorganisationen för den nya Polismyndigheten pågår med att fastställa projektplan, ansvarsfördelning och arbetssätt i de tio delprojekten. Om två veckor ska ett nuläge vara förankrat. Den 31 mars ska det nya organisationsträdet vara klart.
Läs mer

30 december 2013
Polissamordningen 2013 på 5 minuter
Arbetsplan, regionbeslut, inriktningsbeslut, interimistisk IT-ledning och rekrytering av nya regionpolischefer. Detta blev resultatet av 750 mils dialogresor, arbete i 60 projektgrupper med över tusen polisanställda, förankring i reformstödssgrupper och med facken. En resumé av 2013:
Läs mer

30 december 2013
Chefsåklagare: Vi har också ansvar för svaga utredningsresultat
Samma mål som åklagarna, bättre utbildning, en mer renodlad roll för FU-ledare och fler civila utredare. Så vill landets chefsåklagare att Polisens utredningsarbete utvecklas. Åklagarna medger också delansvar för de svaga resultaten. Se video här.
Läs mer

30 december 2013
Så kan fler utredningar gå till lagföring
Polisen bör följa upp brottsmisstankar med Brås identitetsnummer istället för att som idag räkna antal förundersökningsprotokoll eller K-nummer. Då skulle Polisen mäta som åklagarna och kunna följa vilka utredda misstankar som verkligen leder till åtal och lagföring.
Läs mer

18 december 2013
Sju regionpolischefer klara för den nya Polismyndigheten
Klas Johansson, Dan Persson, Carin Götblad, Mats Löfving, Ulrika Herbst, Klas Friberg och Annika Stenberg har erbjudits och tackat ja till befattningar som regionpolischefer i den nya Polismyndigheten.
Läs mer

18 december 2013
Samspel krävs i arbetet med detaljorganisationen
De många detaljerna i organisationen i den nya Polismyndigheten kräver samspel och tydlig ansvarsfördelning mellan projekten ORG-1, HR-5 och IT-9 med stöd av konsulter från Ernst & Young.
Läs mer

16 december 2013
Sju regionpolischefer rekommenderas till den nya Polismyndigheten
Anställningsnämnden för den nya Polismyndigheten rekommenderar Thomas Rolén att anställa Klas Johansson, Dan Persson, Carin Götblad, Mats Löfving, Ulrika Herbst, Klas Friberg och Annika Stenberg i rollen som regionpolischefer senast den 1 januari 2015.
Läs mer

12 december 2013
Bred dialog grund för Polismyndighetens nivåer
Professor Bo Wennström tror att det finns någon sorts tveksam teori bakom organisationsschemat i den nya Polismyndigheten. Det är fel. De nivåer som är beslutade bygger på en bred diskussion med polisanställda och samverkanspartners samt andras erfarenheter.
Läs mer

10 december 2013
De minskade våldsbrotten i vinterparadiset
Att systematiskt bygga relationer lokalt sänker brottsligheten och ökar tryggheten. Polisen i Åre visar exempel på metod och inställning som ger effekt. Se film.
Läs mer

10 december 2013
Lokal samverkan kan ge mer polis på varje ort
En ny projektgrupp inleder idag arbetet med att utveckla formerna för samverkan mellan polis och kommun och andra lokala aktörer. Beslutsunderlag lämnas till Thomas Rolén under våren 2014.
Läs mer

10 december 2013
Systembyte inleder arbetet med ny detaljorganisation
Den nya organisationen byggs nu utifrån de sex fastställda nivåerna i oktobers inriktningsbeslut. Första steget är att föra över 28 500 medarbetare till den nya Polismyndighetens gemensamma personaladministrativa system. Organisations- och systemkonsulter stöttar.
Läs mer

26 november 2013
Vad blir skillnaden mellan ett näpo och ett lokalpolisområde?
Om lokalpolisområdena blir större än dagens närpolisområden kommer vi väl inte närmare medborgarna? Får jag förhandla lön 2015? Frågorna fortsätter att strömma in till kommittén. Här är svaren på de hetaste frågorna just nu.
Läs mer

26 november 2013
Det här vill polisanställda göra mer av
Gör det lättare att ringa den lokala polisen. Jobba mer med tips och återkoppling. Renodla Polisens roll. Använd ny teknik vid möten – minska onödiga resor. Så lyder några av många nya förslag från polisanställda på hur Polisen ska komma närmare medborgarna.
Läs mer

26 november 2013
Renodlade FU-ledare ska klara upp fler brott
För att klara upp fler brott föreslår arbetsgruppen OP-4 att FU-ledarens roll i den nya Polismyndigheten renodlas. Å ena sidan lyfts arbetsmiljö- och personalansvar bort från FU-ledarna. Å andra sidan blir det obligatoriskt för dem att genomgå en enhetlig nationell FU-utbildning.
Läs mer

26 november 2013
Polisens IT-utveckling får ny ledning
Att slå ihop 21 polismyndigheter och Rikspolisstyrelsen medför genomgripande IT-åtgärder i många system. Rikspolischefen och den särskilde utredaren Thomas Rolén utser därför en tillfällig ledning för Polisens IT-utveckling.
Läs mer

12 november 2013
Så kommer Sveriges mest brottsutsatta område närmare medborgarna
Thomas Rolén har frågat alla arbetsgrupper inom Polisen vad de kan göra mer av för att komma närmare medborgarna. Diskussionen har börjat, bland annat på plattan i Stockholm. Se filmen.
Läs mer

12 november 2013
”Skapa löner som gynnar yttre tjänst”
Inför löner som gynnar yttre tjänst. Lyssna på människor i närområdet om vad som är viktigt för dem. Inför mål som kan uppnås för att skapa en vinnarkultur. Det är några av många förslag till vad Polisen kan göra mer av för att komma närmare medborgarna.
Läs mer

12 november 2013
Kommittén, RPS och länspolismästarna ökar samarbetet
Länspolismästarna, RPS och genomförandekommittén har kommit överens om att intensifiera samarbete inför myndighetsbildningen genom ökat informationsutbyte och tydlig rollfördelning. Det framkom på länspolismästarmötet den 7de november.
Läs mer

12 november 2013
LKC, PKC och växlarna får ny inriktning
Framtidens PKC kan få mandat att besluta om inledande utredningsåtgärder och att samordna brottsanmälningar. LKC kan komma att inriktas mot akuta åtgärder. Projektgruppen som ska utreda frågorna är utsedd.
Läs mer

29 october 2013
36 slåss om jobben som regionpolischef
59 sökte tjänsterna som regionpolischefer. 36 har gått vidare till intervju. Av dem ska sju vara utvalda före årsskiftet. Om några veckor startar rekrytering av chefer till de nationella avdelningarna.
Läs mer

29 october 2013
Nytt projekt om LKC, PKC och växlarna
Några av polisens viktigaste kontaktpunkter med medborgarna ska utredas; ledningscentralerna (LKC), Polisens kontaktcenter (PKC) och telefonväxlarna. Innan året är slut ska projektet ha tagit ställning till hur verksamheterna ska organiseras och ledas i den nya Polismyndigheten.
Läs mer

29 october 2013
Vad ska vi göra mindre av?
Ett mål med den nya Polismyndigheten är att komma närmare medborgarna, enligt det inriktningsbeslut som fattades den 16 oktober. Den särskilde utredaren Thomas Rolén önskar hjälp av engagerade polisanställda hur det ska gå till och ställer därför en fråga till dem.
Läs mer

16 october 2013
Så ska Polisen komma närmare medborgarna
Antalet beslutsnivåer begränsas till sex, lokalpolischefer får starkare beslutsmandat och Polisens stödfunktioner organiseras i nationella avdelningar. Det är några principer för ledning och styrning när dagens polismyndigheter slås samman till en myndighet.
Läs mer

16 october 2013
Video: En myndighet löser inte alla utmaningar
Film om inriktningsbeslutet
Läs mer

16 october 2013
Vanliga frågor och svar om beslutet
Frågor och svar om inriktningsbeslut om övergripande organisation, fas 3 och fas 4
Läs mer

08 october 2013
Chefer utvecklas för att leda i förändring
Chefer på alla nivåer genomgår just nu en chefsutveckling i förändringsledning och kommunikation. I fem steg, där myndighetsledningarna är först ut, diskuteras förändringen mot en polismyndighet 2015.
Läs mer

08 october 2013
De ska stötta cheferna
11 medarbetare från hela landet har fått ett särskilt ansvar för att Polisens chefer har rätt kommunikationsstöd för att leda förändringen mot en polismyndighet 2015.
Läs mer

08 october 2013
Ny enkät till medarbetarna
För at få mer kunskap om hur förändringsledningen fungerar kommer Genomförandekommittén skicka ut en webbenkät till medarbetare inom Polisen.
Läs mer

08 october 2013
Dags för arbetsledare att kliva på 2015-tåget
”Det är dags att som arbetsledare kliva på nu. Att ta sig de där två timmarna och gå igenom materialet på polissamordningen.se och hålla APT.” Det var ett av budskapen när 80 arbetsledare från Skånepolisen hade en dag i förändringsledning inför 2015.
Läs mer

25 september 2013
Regionpolischefer sökes
Drivande och uthålliga chefer sökes till Sveriges mest utmanande uppdrag – regionpolischefer i den nya Polismyndigheten.
Läs mer

24 september 2013
Nya frågor och svar
Blir det en ny anställning med nya villkor då man går över till en myndighet? Jag är tjänstledig, vad händer med mitt jobb? Vad händer med mina sparade semestertimmar vid övergången?
Läs mer

24 september 2013
Ny HR-funktion förbereder övergång till en Polismyndighet
En så kallad omställningsfunktion med HR-representanter från alla samverkansområden ska förbereda övergången till en Polismyndighet från 1 januari 2015.
Läs mer

24 september 2013
Hur bryter vi revirtänkande i den nya organisationen?
Det var en av många frågor som diskuterades under ett välbesökt seminarium anordnat av Centrum för Polisforskning i Uppsala.
Läs mer

24 september 2013
En börjar och en slutar i kommittén
Elin Almqvist från RPS tar delansvar för kommitténs kommunikation från och med första oktober. Björn Andersson, som varit delansvarig för organisation, ledning och styrning, slutar.
Läs mer

20 september 2013
Nu startar rekrytering av nya regionchefer
Drivande och uthålliga chefer sökes till Sveriges mest utmanande uppdrag – regionpolischefer i den nya Polismyndigheten.
Läs mer

11 september 2013
”Alla inom Polisen är utredare”
Statusen att arbeta med utredningar bör höjas. Bakgrunden är att det är svårt att hitta och behålla bra utredare samtidigt som utredningsresultaten sjunker.
Läs mer

11 september 2013
En ska kunna fatta beslut för hela Polisen
Rikspolischefen i den nya Polismyndigheten kommer att kunna fatta beslut som rör hela organisationen. Det blir en av de stora förändringarna mot hur Polisen, uppdelad i 22 myndigheter, leds och styrs idag.
Läs mer

11 september 2013
Nya projekt startar
Nu startar nya projekt inom utveckling, forensisk verksamhet, HR-frågor, miljöledning och kommunikation.
Läs mer

26 august 2013
Den lokala polisen stärks
Kärnan i polisens verksamhet ska utföras på lokal nivå och så nära medborgarna som möjligt. Detta kräver förmåga och rätt resurser på lokal nivå men också långtgående delegation.
Läs mer

26 august 2013
Färre chefsnivåer i nya myndigheten
Det ska bli tydligare beslutsnivåer i den nya Polismyndigheten. Det står klart efter två seminarier, ett tillsammans med RPS ledning och ett med länspolisledningarna i Örebro och Värmland.
Läs mer

26 august 2013
39 arbetsgrupper gör underlag för beslut
Polissamordningens arbete involverar just nu flera hundra medarbetare inom polisen i 39 pågående projekt.
Läs mer

26 august 2013
En dag i polisdistrikt Y
I polisdistrikt Y finns positiva förväntningar på den nya Polismyndigheten. Det visar en reflektion kommittén fått av en mångårig medarbetare som tror att de som kan och vill har en ljus och intressant framtid.
Läs mer

08 august 2013
104 förslag om nya mål för Polisen
Sätt mål utifrån lokala problembilder, inför tydligare medborgarperspektiv och satsa mer på att mäta kvalitet än kvantitet. Så lyder några av förslagen på vilka mål polisanställda vill arbeta efter i den nya Polismyndigheten.
Läs mer

08 august 2013
Video: experterna vill se ny resultatuppföljning
Debatten om pinnjakten inom Polisen fortsätter, här i ett seminarium i Almedalen i juli.
Läs mer

08 august 2013
En dag i polisdistrikt X
En av reflektionerna kommittén fått in är en satir om en mål- och resultatkultur som, enligt författaren, konsumerar en stor del av arbetstiden. “Med denna grymma satir vill jag bara visa att vi har datoriserat sönder oss, vi har inte längre tid för våra verkliga uppgifter”, skriver en medarbetare med drygt 30 tjänsteår.
Läs mer

08 august 2013
Viktiga händelser under hösten
Nedan listas höstens hållpunkter i arbetet med polissamordningen.
Läs mer

08 august 2013
Åtta politiker ska säkra insynen i nya Polismyndigheten
En ny referenstödsgrupp med åtta politiker är utsedd av justitieminister Beatrice Ask. De åtta ska hjälpa Genomförandekommittén i frågor som rör medborglig insyn och demokratisk kontroll.
Läs mer

05 july 2013
Målfrågan väcker intresset för omorganisationen
Mät tillgänglighet och delegera ansvaret för att sätta målen till lokal nivå. Så lyder några tydliga idéer för att skapa mål som gör arbetet mer meningsfullt och gynnar medborgarna.
Läs mer

04 july 2013
”Vi levererar massor av pizzakartonger men väldigt få pizzor”
- Att som nu fokusera på antal förundersökningsprotokoll leder inte till bättre resultat. Vi kan leverera massor av pizzakartonger men om det inte finns någon pizza i så är de värdelösa. Satsa på kvalité istället.
Läs mer

25 june 2013
Sverige delas in i sju polisregioner
De redan fungerande samverkansområdena blir de nya polisregionerna – alltså Nord, Mitt, Bergslagen, Stockholm, Öst, Väst och Syd. Huvudorter blir Umeå (Nord), Uppsala (Mitt), Örebro (Bergslagen), Stockholm (Stockholm), Göteborg (Väst), Linköping (Öst) och Malmö (Syd).
Läs mer

25 june 2013
Video: ”För mycket folk som sitter inne och håller på med papper”
Närmare medborgarna, bättre metodutveckling, mer samordning, mindre revirtänkande och nya mål. Ja, förväntningarna på de sju nya polisregionerna i den nya Polismyndigheten är stora.
Läs mer

25 june 2013
Frågor och svar om polisregioner och huvudorter
Vilket ansvar får polisregionerna? Vilken roll har huvudorten i polisregionen? Har en riskbedömning gjorts av beslutet om polisregioner och huvudorter? Här hittar du frågor och svar.
Läs mer

14 june 2013
Många frågor om nya Polismyndigheten
Vad händer med Rikskriminalpolisen? Vad betyder verksamhetsövergång för alla anställda? Se de vanligaste frågorna och svaren som kommer till kommittén.
Läs mer

14 june 2013
Tydligare styrning behövs i nya Polismyndigheten
Bildandet av den nya Polismyndigheten ger bättre förutsättningar för en tydligare ledning och styrning av polisverksamheten. Det framkom när Genomförandekommittén träffade ledning, medarbetare och fackliga företrädare vid Rikspolisstyrelsen.
Läs mer

14 june 2013
Stockholm till kommittén: se upp för alltför stark nationell styrning
Se upp för stark nationell styrning av den nya polismyndigheten och lägg stor vikt vid att skapa reda i it-systemen. De var budskap kommittén fick av medarbetare i Stockholm och Gotland i Stockholm den 31 maj.
Läs mer

14 june 2013
Video: Trailer till film om dialog och regionbeslut
Beslutet om indelning i polisregioner ska fattas senast den första juli. Förhandling med centrala arbetstagarparter genomförs i morgon tisdag. Förväntningarna på den nya Polismyndigheten är stora. Se trailer.
Läs mer

07 june 2013
Stor vinst för Stockholm med bättre samarbete med nationella enheter
Tämj ”papperspolisen”, sätt bättre mål, skapa rakare kommunikation till och från nationell ledning, samordna it och skapa enhetlighet mellan polismyndigheterna är förhoppningar som samverkansområde Stockholm har på polissamordningen.
Läs mer

07 june 2013
Video: BRÅ-rapport la sordin på diskussionen i Stockholm
Visst kan Stockholm bli bättre på att utreda mängdbrott och se till att det blir fler poliser i yttre tjänst, men samtidigt får polissamordningen inte bli för ”uppstyrd”.
Läs mer

07 june 2013
Stockholms bästa: NBC och insatsgrupper
Stockholms nationella center för bedrägerier (NBC) och samverkan mellan polis och kommun lyftes fram som Stockholms bästa i ett seminarium med kommittén den 30 maj i Stockholm.
Läs mer

07 june 2013
Fyra färska medarbetare i kommittén
En erfaren polis, en ekonomiexpert, en jurist och en administratör är nya medarbetare i kommittén.
Läs mer

03 june 2013
En bild av läget - en ny Polismyndighet
För att kunna nå bättre resultat krävs det att Polisen gör färre saker och gör det på ett mer enhetligt sätt inom de kommande regionerna och i hela Sverige.
Läs mer

03 june 2013
Video: Medborgarna tror redan att det är en Polismyndighet
”Kultur äter strategi till frukost” är ett talesätt medarbetarna i Väst har respekt för. Men även om det är svårt inser de flesta betydelsen av att skapa en mer enad kultur i en ny Polismyndighet.
Läs mer

03 june 2013
Syd till kommittén: hitta balans mellan central- och lokal styrning
Att hitta en balans mellan central styrning och lokal möjlighet att anpassa och utveckla, var ett av de medskick kommittén fick av medarbetare i Skåne, Blekinge och Kronoberg/Kalmar i Växjö den 29de maj.
Läs mer

03 june 2013
”Jobba kompis” i en Polismyndighet
Rikskriminalpolisen (RKP) ser en framtida polis där insatser samordnas och ärenden och kunskap flyter fritt över hela landet. Skapa en känsla av att ”jobba-kompis” inom hela Polisen, som en av RKPs medarbetare uttrycker det.
Läs mer

23 may 2013
Video: så fattas besluten om den nya Polismyndigheten
Polischefer, polisanställda, arbetstagarorganisationer och omvärlden är alla med och ger kunskap och idéer till besluten som fattas i polissamordningen. Se hur det går till här.
Läs mer

23 may 2013
SKL vill vara en del av Polismyndigheten
Statens kriminaltekniska laboratorium bör vara en del av den nya Polismyndigheten. Det var ledning, fack och verksamhetsföreträdare ense om när kommittén besökte myndigheten i Linköping den 21 maj.
Läs mer

23 may 2013
Medarbetare vid SKL visade upp en verksamhet i världsklass
Statens kriminaltekniska laboratorium visade hur myndigheten arbetar med att upprätthålla spetskompetens inom olika verksamhetsområden. Nyckel till framgång är effektiva processer och kvalitetssäkring i alla led.
Läs mer

21 may 2013
”Kalla regionerna för avdelningar istället”
Se upp för att skapa sju nya storlän i den nya Polismyndigheten. Hitta nya mål och mätmetoder. Inför likformighet inom det mesta, men tillåt självstyre lokalt. Det var några tongivande förslag som kommittén fick i seminarier med polisledningar, fack och polisanställda i samverkansområde Öst den 17 maj.
Läs mer

21 may 2013
Video: ”Det blir förändringar för alla.”
Det finns olika kulturer, olika nomenklatur och olika arbetssätt i snart sagt varje länspolismyndighet. Men de allra flesta ser behovet av en ny kultur och mer likformade arbetssätt som blir gemensamma i den nya Polismyndigheten.
Läs mer

21 may 2013
Östs bästa: taktisk resurs, utlänningsverksamhet och PUG
En modell för hur man bygger en taktisk resurs mot grov brottslighet i Östergötland, framgångsrik utlänningsverksamhet och PUG-samverkan fördes fram som exempel på vad man är bra på i Öst.
Läs mer

21 may 2013
Öst till kommittén: se över Polisens mål
Det var högt i tak när kommittén träffade företrädare för den operativa verksamheten i Polismyndigheterna i Östergötland, Jönköping och Sörmland i Jönköping den 16 maj. Bland annat diskuterades Polisens mål, bättre utbildning för utredare och utmaningar att få ut viktig information om den nya Polismyndigheten till den första linjens chefer.
Läs mer

21 may 2013
Fackens reformstödsgrupp klar
De fyra fackförbunden inom Polisen har valt ut representanter till en så kallade reformstödsgrupp som ska hjälpa kommittén att förankra arbete och beslut i polissamordningens olika faser. Deras uppdrag är att förankra beslut både inför centrala förhandlingar och med lokala representanter i hela Sverige.
Läs mer

14 may 2013
”Dela upp nationellt och lokalt ansvar”
IT, bedrägerier och grov organiserad brottslighet kan bekämpas bättre med nationell samordning. Det lokala polisarbetet kan bli bättre genom att freda resurser och engagera medarbetarna mer i förbättringsarbetet. Det var tankar som polisledningar, fack och medarbetare i Syd diskuterade med kommittén i Malmö den 7de maj.
Läs mer

14 may 2013
Video: ”Starkare nationell styrning, men inte diktatur”
Utredare och många andra i Syd har förhoppningar på den framtida Polismyndigheten. Inte minst när det gäller att utveckla både medarbetarskap och ledarskap. Polisförbundet i Syd var dock inte redo att diskutera framtiden med kommittén.
Läs mer

14 may 2013
…men facken centralt engagerar sig i framtiden
Fackens representanter kan involvera sig i hela förankringskedjan inför beslut i polissamordningen. En reformstödsgrupp för fackrepresentanter bildas, fackrepresentanter kan delta i de många projektgrupper som tar fram beslutsunderlag till kommittén. Dessutom förhandlas alla strategiska beslut formellt, enligt MBL, med facken centralt.
Läs mer

14 may 2013
Västs bästa: Akademiker tar pulsen på Polisen
Docent Micael Björk målar en bild av en Polisen som kört vilse när det gäller att styra verksamheten efter kvantitativa mål. Halland visar ett lyckat initiativ att balansera den kvantitativa målstyrningen med en engagerande dialog med medarbetarna.
Läs mer

14 may 2013
Väst till kommittén: ta tillvara myndigheternas styrkor
Genomförandekommittén träffade den 8 maj företrädare för den operativa verksamheten i Polismyndigheterna i Västra Götaland och Halland i Halmstad för att diskutera hur den lokala polisverksamheten ska utvecklas när den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015.
Läs mer

14 may 2013
Video: ”Polisanställda lika viktiga som chefer i förändringen”
Dr. John Kotter, en före detta professor på Harvard Business School och världsledande på förändringskommunikation, ger en exklusiv intervju till reformstödsgruppen polisanställda. Reformstödsgruppen polisanställda har en nyckelroll för att den nya Polismyndigheten ska få en bra start.
Läs mer

29 april 2013
”Det gamla revirtänket måste bort”
Att riva hinder, att tänka nytt och försöka ta bort inarbetade revir var stora frågor som diskuterades i samverkansområde Mitt.
Läs mer

29 april 2013
Video: revirmentalitet gör polisen ineffektiv
Medarbetare, chefer och fackrepresentanter i samverkansområde Mitt diskuterar hinder som revirmentalitet och rykteskultur för med sig.
Läs mer

29 april 2013
Mitt till kommittén: delegera ansvar långt ut
Delegera ansvar så långt ut som möjligt i den nya organisationen. Passa på att formulera nya mål för polisverksamheten, mål som ligger närmare medborgarnas förväntningar. Utred bedrägeribrott på regional nivå.
Läs mer

29 april 2013
Mitts bästa
Västmanland, Gävle och Uppsala valde alla att presentera metoder för att förbättra verksamhetsresultaten. Ett upplägg för en särskild insats, ett upplägg för systembaserad styrning och en polisanpassad Lean-metod presenterades.
Läs mer

22 april 2013
Lokal närvaro och enhetlighet
väg till framgång

Framtida nationell enhetlighet kan öka effektiviteten i polisarbetet. Och vägen till framgång går via stärkt
lokal polisverksamhet.
Läs mer

22 april 2013
Video: höga krav på poliserna i Bergslagen
Studenter på Örebro universitet tycker till om Polisen och samverkansområde Bergslagen svarar på hur de ska möta förväntningarna. Följ med på intensiva seminarier i Örebro.
Läs mer

22 april 2013
Bergslagen till kommittén: ställ krav!
Våga ställa krav, stärk det lokala polisarbetet och hitta enkla sätt för chefer inom polisen att engagera medarbetarna i arbetet att skapa en ny Polismyndighet.
Läs mer

22 april 2013
Bergslagens bästa
Personskydd, förebyggande arbete i samverkan, hemliga tvångsmedel, metallstölder, stora evenemang och Trygghetscentrum är specialkompetens som finns i Bergslagen.
Läs mer

22 april 2013
Flera direktiv för praktiskt arbete klara
En rad direktiv för arbetet med de så kallade säkerställandeprocesserna är klara, alltså arbete med praktiska saker som krävs för att den nya myndigheten kan börja fungera första januari 2015.
Läs mer

12 april 2013
Avstånden i Norrland het fråga
i fördjupningsdialogen

De geografiska avstånden blev den stora diskussionsfrågan när genomförandekommittén träffade polisledningarna, fackrepresentanter och polisanställda från Nordsam i Umeå den åttonde april.
Läs mer

12 april 2013
Video: Följ med på kommitténs
möte i Umeå

Se när förbättringar och regionfrågan diskuterades i Umeå.
Läs mer

12 april 2013
Kommittén och Nordsam
pratar ihop sig

Lokal förankring, ryktesspridning, bättre mätning och uppföljning av utredningsverksamheten
var några av de saker som diskuterades i fem specialseminarier i Sundsvall tisdagen den 9 april.
Läs mer

12 april 2013
Brottsamordning, grova brott och
fjällräddning bäst i norr

Samverkansområdet Nordsam valde modeller för brottsamordning, utredning av grova brott och fjällräddning som spetsområden att presentera för genomförandekommittén i Sundsvall den 9 april.
Läs mer

12 april 2013
Stor variation på polisanställda
i nya reformstödsgruppen

Varje polismyndighet har valt ut en representant till den så kallade reformstödsgruppen som ska hjälpa kommittén att förankra arbete och beslut i polissamordningens olika faser. I reformstödsgruppen finns polisinspektörer, kriminalare, assistenter, ekonomer med flera.
Läs mer

28 march 2013
16 dialogresor ska ge
stabilt beslutsunderlag

Med början i Umeå den 8 april besöker kommittén 16 platser i Sverige för att diskutera med polischefer, fackrepresentanter och medarbetare i alla samverkansområden. Senast den 30 juni fattas beslut om regional indelning med geografiska gränser och huvudorter.
Läs mer

28 march 2013
Polisanställda blir rådgivare i polissamordningen
En så kallad tvärgrupp med polisanställda från hela landet väljs ut av länspolismästarna senast den 8 april för att vara kommitténs särskilda rådgivare.
Läs mer

28 march 2013
Tre vägar att bidra i polissamordningen
Generellt kan polisanställda bidra med erfarenheter och idéer till polissamordningen genom sina chefer, sina fackrepresentanter och de polisanställda som väljs i en så kallad reformstödsgrupp.
Läs mer

28 march 2013
”Kommittén måste vara tydlig med sitt sätt att fatta beslut”
– Det finns en kultur inom Polisen att centralt fattade beslut är en utgångspunkt för vidare diskussioner lokalt. Den modell som polissamordningen använder bygger på att när beslut väl är fattade så stängs diskussionen och man går vidare till nästa fråga. Vi ser en farhåga i att alla inom polisen inte ska förstå att det är så det fungerar i de sju faserna i polissamordningen. Kommittén måste vara mycket tydlig med det här arbetssättet.
Läs mer