A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Avstånden i Norrland het fråga <br>i fördjupningsdialogen
Avstånden i Norrland het fråga
i fördjupningsdialogen


Publicerad: 12 april 2013

De geografiska avstånden blev den stora diskussionsfrågan när genomförandekommittén träffade polisledningarna, fackrepresentanter och polisanställda från Nordsam i Umeå den åttonde april.

I tre seminarier presenterade den särskilde utredaren Thomas Rolén polissamordningen, arbetsplanen som ska leda fram till en ny Polismyndighet den första januari 2015. 

Frågorna som kommittén ställde i seminarierna var:

  • Hur ska den nya polismyndigheten, när den är genomförd, sätta avtryck i förbättrade verksamhetsresultat regionalt och lokalt hos er?
  • Ange de tre viktigaste punkterna och illustrera med konkreta exempel hur dessa förbättringar kan tänkas uppstå.

De fyra länspolisledningarna beskrev att samarbetet inom Nordsam fungerar bra i den operativa verksamheten.

Seminariedeltagarna hoppas att den nya Polismyndigheten ska skapa förutsättningar för en effektivare organisation. Bland annat att man inom Nordsam kan bli ännu bättre på brottssamordning över länsgränserna, bättre på att sprida kunskap om smarta arbetssätt och att man kan använda varandras resurser lättare. En stor förhoppning är också att administrationen ska bli enhetlig och därmed smidigare i den nya Polismyndigheten. 

De stora geografiska avstånden inom Nordsam pekades ut som en utmaning om de fyra polismyndigheterna i norr samlas till en region.

Företrädare för de fackliga organisationerna framhöll att det finns risk att kompetens försvinner från många orter till ett framtida nytt regionkontor om flera funktioner flyttas dit. Men de fackliga lyfte också fram fördelar med att myndighetsgränserna försvinner, då brottssamordningen kommer att bli bättre och det administrativa arbetet mer enhetligt.

Betydelsen av den lokala närvaron i polisarbetet lyftes fram från flera håll. Den särskilde utredaren höll med: 

– Den nya organisationen ska byggas underifrån med stark lokal närvaro. Era polismyndigheter har kommit långt i det arbetet. Och vad det gäller kompetens så är vår utgångspunkt att det man är bra på, ska man fortsätta med i den nya organisationen. Är man riktigt bra så kan man få det nationella utvecklingsansvaret för det, kommenterade den särskilde utredaren Thomas Rolén.

Kommittén gör under två månader 16 dialogresor i alla samverkansområden för att presentera arbetsplanen och få del av goda idéer och förväntningar på den nya Polismyndigheten.