A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Bergslagens bästa
Bergslagens bästa

Publicerad: 22 april 2013

Personskydd, förebyggande arbete i samverkan, hemliga tvångsmedel, metallstölder, stora evenemang och Trygghetscentrum är specialkompetens som finns i Bergslagen.

Det stod klart när samverkansområde Bergslagen gjorde sex presentationer om sina bästa verksamheter på ett möte med kommittén i Falun den 17 april.

Dalarna: Peace and love-festivalen i Borlänge har vuxit från 400 besökare per dag inomhus till Sveriges största musikevenemang med 50 000 besökare per dag i Borlänge Centrum. Antalet brott och olyckor är få och festivaldeltagarna ger de 60 kommenderade poliserna mycket höga betyg i utvärderingarna. Vägen till framgång är nära samarbete och planering med festivalarrangören, kyrkan, kommunen, resebolag och sjukvården. Ett annat framgångsrecept är att Polisen leder de drygt 120 ordningsvakter som anlitas för arrangemanget.

Dalarna har en personskyddsenhet som arbetar framgångsrikt sedan 2009 med syfte att stärka rättssäkerheten. En fristående enhet rapporterar till den operativa chefen. Enheten löser lokala och regionala uppdrag och kompletterar det särskilda i Göteborg såväl som Säpos arbete.

Örebro har tagit på sig nationellt ansvar för att utveckla metoder för att stoppa metallstölder, som vuxit till ett stort problem i hela Sverige. En nationell konferens är genomförd och nu sammanställs en övergripande lägesbild av situationen i Sverige. Utifrån den lägesbilden ska en handlingsplan fram.

Örebro berättade om metoder för förebyggande arbete i samverkan med kommun, vård, näringsliv och frivilligorganisationer. En tydlig struktur och formaliserade arbetsformer har etablerats i tre olika samverkansgrupper – Örebro förebyggande råd, Örebro brottsförebyggande råd och PULS. Viktiga framgångsfaktorer är att deltagarna i råden har besluts- och resursmandat, man prioriterar aktiviteter, man tar ansvar och genomför sina respektive uppdrag samt att arbetet kravställs och följs upp.

Även Värmland har en modell för samverkan, Trygghetscentrum. Den handlar om att motverka ungdomars brott och droger i offentliga miljöer. Trafikvärdar, anställda ungdomar på stan, kommunens väktare, brottsofferjouren och Polisen samsas på en plats. I större kommuner finns det resurser att hålla en reception med bemanning även dagtid vilket ökar synlighet och tillgänglighet. Trygghetscentrum fungerar som en bra mötesplats mellan kommun och polis där man diskuterar trygghetsfrågor. Det är en gemensam plats för utsättning ör nattvandrare, planering inför evenemang och så vidare. Ett arbete är påbörjat för att utforma en modell även för mindre kommuner.

Värmland är sedan 2006/2007 även specialister på hemliga tvångsmedel. En enhet på sex personer kan jobba med dygnet runt-verksamhet. Individerna har utvecklats till experter på både metoder och teknisk utrustning. Arbetet har bidragit till att förundersökningarna blivit betydligt bättre. Avlyssning i hela Sverige kan skötas från Värmland.