A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Mitts bästa
Mitts bästa

Publicerad: 29 april 2013

Västmanland, Gävle och Uppsala valde alla att presentera metoder för att förbättra verksamhetsresultaten. Ett upplägg för en särskild insats, ett upplägg för systembaserad styrning och en polisanpassad Lean-metod presenterades.

Västmanland. För analysera och vidta åtgärder för att möta nedgång i resultaten för utredningsverksamheten har Västmanland tillsatt en särskild resurs. Syftet är att öka egeninitierat och att jobba ned ärendebalansen.

Grundläggande har varit att göra arbetet till hela organisationens angelägenhet. Tvärgrupper med olika befattningar, kompetenser och utredningskapacitet arbetar med en gemensam utsättning varje morgon. Tanken är att samla arbetet under en ledning, så att olika avdelningar och chefer pratar direkt med varandra.

Indikationen är att arbetssättet ger ett stort lyft i resultatet för egeninitierade ärenden och många gärningsmän är nyupptäckta.

Gävle har angripit utmaningen att skapa bättre resultat genom att testa en systembaserad styrning av ungdomsverksamheten. Tanken är att utgå från medborgarnas behov, skapa en större förståelse för besluten, kortare beslutsvägar, flexiblare organisation, bättre arbetsmiljö och till slut bättre uppföljning och resultat.

I arbetet kommuniceras fokusområden för polisarbetet istället för de kvantitativa målen de ska leda till, alltså mer om varför arbetet ska göras. Allt arbete utgår från tre grundfrågor:

Vad skapar värde ur medborgarnas perspektiv?
Hur ser behovet ut?
Vilken är vår förmåga att ha hand om behovet?

Den ökade förståelsen till varför man går till jobbet och att man kan delta i utvecklingsarbetet  hur medborgarnas behov ska mötas, gör att engagemanget ökar och resultaten blir bättre.

Uppsala har utvecklat och infört en egen metod för polisarbete baserad på Lean-filosofin. Målen har varit kortare utredningstider, högre produktivitet, minst lika bra kvalitet och nöjda medarbetare. I tre månader får arbetsgrupper projektstöd för att kartlägga hur arbetet går till, anpassa metoder och verktyg och införa nya arbetssätt. Samhällsuppdraget gentemot medborgarna har styrt hur ledning och system, processer och möteformer samt kultur och beteenden har utvecklats.  Metoden är på daglig basis i korthet: göra-lära-förbättra.

En faktabaserad kartläggning av arbetet visade mycket stora skillnader i metoder och resultat mellan de olika turlagen. Det kan man nu arbeta med att förbättra på ett faktabaserat sätt. Det har tagit tid att etablera arbetssättet, men nu blir resultaten bättre och bättre.