A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Öst till kommittén: se över Polisens mål
Öst till kommittén: se över Polisens mål

Publicerad: 21 may 2013

Det var högt i tak när kommittén träffade företrädare för den operativa verksamheten i Polismyndigheterna i Östergötland, Jönköping och Sörmland i Jönköping den 16 maj. Bland annat diskuterades Polisens mål, bättre utbildning för utredare och utmaningar att få ut viktig information om den nya Polismyndigheten till den första linjens chefer.

Operativ verksamhet
Diskussionerna handlade mycket om polisens mål och uppföljningen av målen. Flera menade att det var svårt att förena de olika krav som ställs på polisen, å ena sidan från medborgare och samverkande kommuner, å andra sidan från Rikspolisstyrelsen vad gäller utredningsverksamhetens kvantitativa mål. Det lyftes fram att styrningen från centralt håll måste förändras och breddas nu när polisstyrelserna avskaffas.

Diskussionerna visade att det finns stora skillnader mellan hur myndigheterna arbetar och är organiserade. Meningarna var delade i frågan om hur enhetligt organiserade vi behöver vara inom polisen. Större jämförbarhet och mer enhetliga begrepp efterlystes av några, samtidigt som flera lyfte fram vikten av att organisationen byggs underifrån vilket innebär att vi måste acceptera att organisationen i olika delar av landet kommer se olika ut.

Utredningsverksamheten
Starka förhoppningar finns om att en enmyndighet ska leda till mer kompetensutveckling och utbildning för polisanställda inom utredningsverksamheten. En utredare får för lite löpande utbildning, det behövs underhållsutbildning också, var en av synpunkterna. I framtiden finns kanske större möjligheter att kartlägga behovet av den enskildes individuella behov och att göra likadana utbildningar för alla i landet alltefter behov och efterfrågan.

Man såg också stora förhoppningar på bättre samordning och mer enhetlighet. Enhetligheten återkom flera gånger. Det tycks vara uppfattningen att det finns särskilt stor behov finns av enhetlighet i nomenklatur. Men det framförs också att enhetlighet i organisationsstrukturer bör finnas. I vart fall bör man veta vad den man talar med har för befogenheter och så är det inte idag. Det skiljer sig åt i hela landet.

Precis som vid tidigare dialogresor diskuterades också några områden där en regional samling kan ge effektivitetsvinster.

HR
Förutom verksamhetsnytta påverkar saker som infrastruktur och personliga relationer graden av samverkan. Visst går mycket att klara av med hjälp av video- och telefonmöten men relationer byggs bäst genom fysiska möten. Inom samverkansområde Öst går det utmärkt att ta sig med bil, men med övriga kommunikationer är det värre. Det gör att avstånden ibland upplevs som ett hinder.

Gruppen pratade också om att stödfunktioner som HR, IT, kommunikation etcetera måste anpassas till att vi är en 24/7 myndighet i lokalisering, bemanning, processer och metoder. När det gäller själva polissamordningen konstaterade gruppen att en oro börjar kännas i organisationen. Oron gäller inte vart vi är på väg, det vill säga mot en myndighet, utan snarare över den ”spretighet” vi lämnar och de utmaningar som det innebär.

Information
Generellt sett anses extern kommunikation fungera mycket bättre än den interna i Öst. På seminariet med kommunikatörer i Öst diskuterades särskilt svårigheten att nå ut med rätt information om den nya Polismyndigheten till den första linjens chefer. Kaskaderingen från polisledningarna via mellanchefer hela vägen till den första linjens chefer fungerar inte helt. Utsättningarna skulle kunna bli ett bra forum för att informera om beslut i polissamordningen, digitala tv-skärmar en annan och polisledningarnas chefsbrev en tredje väg. Bordsryttare för diskussioner, Facebook och film på Intrapolis är ytterligare idéer att klara det stora behovet av kommunikation när den nya Polismyndigheten nu ska formas.

En annan sak som diskuterades är den kultur som råder att chefer på mellannivå gärna bollar upp svåra beslut. Det kan bero på att det finns en rädsla att göra fel och att kritiken alltför sällan är konstruktiv. Det finns också en kultur bland medarbetarna att saker och ting inte anses vara viktiga om inte den högsta ledningen i länet hanterar frågan.

Juridik, ekonomi och service
I gruppen diskuterades vikten av att en tydlig och överskådlig struktur för styrdokumenten i nya Polismyndigheten. Antalet styrdokument bör begränsas och olika frågor bör vara sökbara på ett enkelt sätt. Detta för att säkra en bra efterlevnad av dokumenten. Vidare diskuterades bland annat behovet av enhetliga utbildningar och metodstöd i polismyndighetsärenden. Gemensamma utbildningar bör vara ett nationellt ansvar.

Efter en genomgång av ekonomifunktionerna i respektive myndighet framgår att ansvaret för verksamhet, ekonomi och kompetens delegerats olika långt i myndigheterna.  Fördelar och nackdelar diskuterades. Flera medskick gjordes till kommittén bland annat lyftes behovet av lokal förankring inom stödfunktioner fram. Det konstaterades även att former för inköp och upphandling kräver ett helhetsgrepp i nya Polismyndigheten.