A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Östs bästa: taktisk resurs, utlänningsverksamhet och PUG
Östs bästa: taktisk resurs, utlänningsverksamhet och PUG

Publicerad: 21 may 2013

En modell för hur man bygger en taktisk resurs mot grov brottslighet i Östergötland, framgångsrik utlänningsverksamhet och PUG-samverkan fördes fram som exempel på vad man är bra på i Öst.

Det framkom vid ett seminarium med samverkansområde Öst och kommittén i Jönköping den 16 maj.

Östergötland presenterade en modell för hur de byggt en taktisk resurs för insatser mot grova brott. Syftet med resursen är att fylla till gapet mellan ordinarie verksamhet och piketen samt nationella insatsstyrkan.

Den taktiska resursen är ingen organisatorisk enhet, utan ett nätverk av motiverade och kvalificerade medarbetare inom ingripandeverksamheten. Medlemmarna ingår i ordinarie turlag och kallas samman vid behov.

Gruppen tränas i metoder som att reka, lokalisera, söka i terräng mot farlig person, eskort med mera. De väljs ut efter krav på motivation, intresse för vapen, taktik och självskydd samt ett stort mått av ödmjukhet inför uppdraget och inför sina respektive ordinarie turlag.

Fördelarna med arbetssättet är att de är en taktisk resurs som finns tillgänglig. Man tar också hand om behovet hos särskilt motiverade medarbetare, så att de stannar längre och kan utvecklas inom det de är bra på.

Bland nackdelarna kan nämnas att även andra prioriterade områden drar i just dessa högmotiverade medarbetare.

Utlänningsverksamheten fördes fram som exempel på framgångsrikt arbete inom samverkansområde Öst. Huvuduppgiften är att verkställa utvisnings- och avvisningsbeslut där man inte frivilligt vill lämna Sverige.

Bra samarbeten har utvecklats med frivilligorganisationer, andra myndigheter och inte minst motsvarande myndigheter i inom EU, då många ursprungligen kommer till Sverige från tredje land, utanför Schengen.

Framgångsrik utlänningsverksamhet kräver utbildning och multikulturell personal med många olika språkkunskaper. Detta har byggts upp. Arbetet sker framgångsrikt efter REVA-konceptet och Lean-metodiken, vilket lett till bra verksamhetsresultat. Samverkan fungerar bra mellan Östergötland, Jönköping och Sörmland där man diskuterar likformighet och rättsäkerhet.

PUG-samverkan i Öst lyftes fram som ett tredje spetsområde. Detta trots att man idag arbetar på olika sätt och är organiserade olika i de tre länen.

Bakgrunden är att det finns ett regionalt samverkansavtal för utredningar av grova våldsbrott. Det avtalet slöts efter en granskning av mordet på Pernilla Hellgren i Falun år 2000, där man fann brister i dokumentation, systematisk arbetsmetod, ledning och styrning etcetera.

Samverkansavtalet har inte fungerat fullt ut i Öst, då det ingåtts av suveräna polismyndigheter, som i första hand ska använda egna resurser innan förstärkning begärs om regional samverkansresurs.

Men på seminariet fördes en öppen och ärlig diskussion om dagens brister som borgar för bättre framtida samverkan när myndighetsgränserna nu rivs.