A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

”Kalla regionerna för avdelningar istället”
”Kalla regionerna för avdelningar istället”

Publicerad: 21 may 2013

Se upp för att skapa sju nya storlän i den nya Polismyndigheten. Hitta nya mål och mätmetoder. Inför likformighet inom det mesta, men tillåt självstyre lokalt. Det var några tongivande förslag som kommittén fick i seminarier med polisledningar, fack och polisanställda i samverkansområde Öst den 17 maj.

Öst, alltså Östergötland, Jönköping och Sörmland, framhöll att samverkan fungerar bra i minutoperativa arbetet. Detta trots att kultur, nomenklatur och arbetsmetoder skiljer sig rejält mellan länen.

I Öst kom det fram invändningar mot dagens styrmodell. Att som idag värderas efter anmälda brott är inte bra. Den nya Polismyndigheten bör skapa nya mål som det finns förtroende och förståelse för i hela organisationen.

Mer pengar till polisen gör att det ställs högre krav på redovisning av vad pengarna används till. En väg fram är att hitta mätmetoder för att redovisa det som görs i det brottsförebyggande arbete. Indikatorerna som mäter utredningar har fått för stor uppmärksamhet. Det är ledningar, fack och polisanställda i Öst överens om.

I Öst är man är också självkritiska. De har inte blivit bättre på att utreda brott. Frågor som varför det är omöjligt att producera mer än ett förhör under ett arbetspass är fortfarande obesvarade. Det har med it-problem, bristande ledning och styrning, felaktiga arbetsscheman etcetera att göra. Det måste bli bättre, anser man i Öst.

Arbetet med chefsförsörjningen bör fortsätta och Polisen måste klara att hantera takhöjdsfrågan i organisationen en gång för alla. Först då kommer gnället som hela tiden läcker ut i medierna om hur dåligt det är inom Polisen att minska.

Stora förhoppningar ställs också på enhetlighet i den nya Polismyndigheten. Uppdrag, nomenklatur, befattningar, arbetsmetoder etcetera ska vara samma. Det är viktigt för regionerna att kommittén bestämmer hur de ska se ut så att de blir lika.

Men det finns också områden där man i Öst tycker att enhetligheten inte bör vara brutal. Det gäller bland annat tillgängligheten och närvaron i lokalsamhället. Där bör det finnas utrymme för självstyre och egna initiativ för att lösa uppdraget på bästa sätt. Generellt ökar kreativitet och effektivitet när man för ut ansvaret långt ut i organisationen. Det anser både ledningar och fack i Öst. För att nå dit krävs ett nytt ledarskap, nytt medarbetarskap och en ny kultur.  

Placeringstryggheten i en nationell Polismyndighet är en stor fråga för medarbetarna, enligt facken. Men facken förstår att beskeden om hur det i detalj kommer att bli för de enskilda medarbetarna hanteras i polissamordningens fas sju, alltså en bit in på nästa år.

Öst förespråkar att man vill undvika en alltför strikt indelning i nya regioner, som riskerar att bli nya storlän. Ett förslag från facken är att kalla regionerna för avdelningar istället. Då kommer medarbetarna att känna sig som en del i en ny Polismyndighet. Blir de sju nya regionerna som nya storlän finns det risk att resultatkulturen följer med, den som nu gör att man ogärna släpper resurser till andra län.