A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

SKL vill vara en del av Polismyndigheten
SKL vill vara en del av Polismyndigheten

Publicerad: 23 may 2013

Statens kriminaltekniska laboratorium bör vara en del av den nya Polismyndigheten. Det var ledning, fack och verksamhetsföreträdare ense om när kommittén besökte myndigheten i Linköping den 21 maj.

Thomas Roléns och genomförandekommitténs fördjupningsdialoger vid SKL handlade mycket om vikten av att verksamheten bör fortsätta vara en del av polisfamiljen. Kommitténs uppdrag omfattar i nuläget inte en sammanläggning av SKL med polismyndigheterna. Regeringen och riksdagen väntas fatta beslut under hösten om SKL ska utgöra en avdelning inom Polismyndigheten, eller vara en egen myndighet.

Både fackliga företrädare och chefer lyfte fram hur viktig den forensiska verksamheten är för brottsutredningsverksamheten. Hela det forensiska arbetet bör hänga ihop i en kedja, från förste polismans åtgärder på brottsplats till den mest avancerade laboratorieverksamheten vid SKL. Bara på så vis kan kvaliteten och rättssäkerheten i verksamheten säkras. Därför bör SKL och resten av polisen hänga ihop inom en och samma myndighet.

Blir polisen en myndighet med SKL som en avdelning bör laboratoriet ges ett ansvar för att utveckla och kvalitetssäkra hela den forensiska processen. Bland de verksamma vid SKL finns en vision om SKL som en sammanhållen nationell forensisk organisation. Med polisen som en myndighet blir möjligheterna att få genomslag för enhetliga arbetsmetoder bättre, vilket kan höja både brottsuppklaring och rättssäkerheten.

I den framtida organisationen bör SKL också ta ett stort ansvar för kompetenshöjande insatser samt forskning och utveckling inom det forensiska området. Det är viktigt att det för dessa frågor finns ett samlat ansvar, då uppgifterna både är strategiska och resurskrävande.

Flera pekade också på att det i dagens organisation inte är resurseffektiv och att liknande kompetenser och funktioner byggts upp på flera håll i landet. I en ny organisation blir det lättare att få en tydlighet i vem som gör vad så att oklarheter och överlappningar kan undvikas.

Osäkerheten kring hur regeringen ser på SKL:s framtida roll gör det svårt att driva det förändringsarbete som krävs inför 2015. Flera företrädare menade att det var önskvärt att redan innan regeringens beslut starta upp ett arbete tillsammans med kommittén, så att man är väl förberedd för det fall att riksdagen beslutar att SKL ska ingå i Polismyndigheten.