A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Stockholms bästa: NBC och insatsgrupper
Stockholms bästa: NBC och insatsgrupper

Publicerad: 07 june 2013

Stockholms nationella center för bedrägerier (NBC) och samverkan mellan polis och kommun lyftes fram som Stockholms bästa i ett seminarium med kommittén den 30 maj i Stockholm.

NBC. Bedrägeribrotten är ofta utredningstunga seriebrott. De har dubblats på några år. De är inte geografiskt bundna och är ofta it-relaterade. Samverkansområde Stockholm har fått ett nationellt ansvar att utveckla ett nationellt bedrägericenter (NBC).

En stor kartläggning av läget och behoven i de olika polismyndigheterna är klar. De flesta ser stora vinster med det nationella perspektivet. Det finns idag ingen enhetlighet och ingen samlad kunskap om bedrägeribrotten.

NBC:s uppdrag är att ge en nationell problembild, utveckla metoder och sprida dem i hela landet. NBC ska också samverka med externa aktörer som finansbranschen och Skatteverket.

Arbetsmetoderna i landet ska likriktas, kunskapsbanker och en nationell bedrägeridatabas ska etableras. I höst väntas NBC vara på plats med en nationell överenskommelse på plats. Varje samverkansområde ska då ha en bedrägerisamordnare.

Samverkan mellan polis och kommun var ett annat spetsområde som lyftes fram. Tanken är att kommun och polis tillsammans har mer resurser och får ut mer effekt än var och en för sig. En ledningsstruktur och arbetssätt för sociala insatsgrupper etableras. Kanaler etableras, så att när det uppstår social oro, som i till exempel Husby, så går det snabbt från samråd till handling

Stockholms 26 kommuner och 14 stadsdelsnämnder ska arbeta på liknande sätt med Polisen, men utifrån sin problembild. Tydliga behov är att hantera är social oro, samordning av ungdomsutredningar, grov organiserad brottslighet och brottsofferverksamhet.

Nu genomförs pilotprojekt i Stockholm, Botkyrka, Södertälje och Gotland. Alltså kommuner med olika problembilder för att ta fram ett samverkansavtal som fungerar brett. Ett mål är att hitta samverkan som blir mindre personbunden och mer funktionell, så att arbetet inte blir så lidande om och när nyckelpersoner flyttar.