A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Stor vinst för Stockholm med bättre samarbete med nationella enheter
Stor vinst för Stockholm med bättre samarbete med nationella enheter

Publicerad: 07 june 2013

Tämj ”papperspolisen”, sätt bättre mål, skapa rakare kommunikation till och från nationell ledning, samordna it och skapa enhetlighet mellan polismyndigheterna är förhoppningar som samverkansområde Stockholm har på polissamordningen.

Det framkom när kommittén träffade ledning, fackrepresentanter och medarbetare i tre seminarier i Stockholm den 31 maj.

Stockholm är landets största samverkansområde och det växer med 35 000 medborgare, ett nytt Enköping, om året. Stockholm har fått förstärkning av många nya poliser de senaste åren. Men den satsning som gjorts i Stockholm på närpolis och grov organiserad brottslighet har inte svarat upp mot kraven på bättre utredningsresultat.

Stockholm har till exempel satsat på 27 nya lokala poliskontor men har haft svårt att bemanna dem fullt ut.

En utmaning är att många inte vill jobba i yttre tjänst eller som utredare. Däremot vill man arbeta som spanare och eller i specialgrupper på olika sätt. En fråga som ställdes i flera seminarier var: Vart tar alla de medarbetare som ”går in” vägen i organisationen?

En stor förhoppning på den nya Polismyndigheten är att hitta ett sätt att locka tillbaka medarbetare till kärnverksamheten.

En annan förhoppning är att skapa nya mål och mätmetoder. Bara åtta procent av det som Stockholmspolisen gör idag mäts, enligt en röst. Resultatuppföljning som mäter både kvalitet och kvantitet önskas.

Undermåliga it-system hoppas man ska bli bättre. Stockholmspolisen kan till exempel inte titta i RAR i Uppsala. Om medborgarna visste det skulle de skratta åt oss, menade en medarbetare.

Ett jämnare mer förutsägbart tillskott av resurser, medarbetare med rätt kompetens, är en annan förhoppning.

Att få bättre ordning på den så kallade ”papperspolisen”, den omfattande byråkratin, är ytterligare en förhoppning.

Ett bättre samarbete och bättre relationer med det nationella huvudkontoret och den operativa nationella avdelningen önskas.

Man vill ha rakare kommunikationsvägar, så att beslut som fattas på nationell nivå, når ut i hela organisationen.

En Polis som står för samma sak i hela Sverige önskas. Det bör finnas enhetlighet, ett gemensamt språk och gemensamma tjänsteföreskrifter.