A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Tydligare styrning behövs i nya Polismyndigheten
Tydligare styrning behövs i nya Polismyndigheten

Publicerad: 14 june 2013

Bildandet av den nya Polismyndigheten ger bättre förutsättningar för en tydligare ledning och styrning av polisverksamheten. Det framkom när Genomförandekommittén träffade ledning, medarbetare och fackliga företrädare vid Rikspolisstyrelsen.

Genomförandekommittén har under april och maj besökt samtliga samverkansområden och där fört samtal med över 1000 chefer och medarbetare vid landets polismyndigheter. När kommittén avslutade sina fördjupningsdialoger genom att den 10 juni besöka Rikspolisstyrelsen handlade diskussionerna mycket om det framtida huvudkontorets roll och om vikten av en väl fungerande serviceverksamhet.

Kommittén träffade under dagen företrädare för huvudkontoret och Polisens verksamhetsstöd, PVS. Stödet för att polisen ska bli en myndighet är starkt inom Rikspolisstyrelsen, även om både chefer och medarbetare ser att organisationen står inför en betydande förändringsresa. Med en ny myndighet förbättras möjligheten att få en tydlig ledning och styrning av polisverksamheten. Den nya myndigheten öppnar också möjligheter för att fortsätta utveckla en effektiv verksamhet inom gemensam service och administration, upphandling och it.

En utmaning i den nya organisationen blir att hantera balansen mellan den nya organisationens lokala, regionala och nationella nivå. Inom Polismyndigheten bör det finnas utrymme för lokala variationer och anpassningar, men med ett tydligt beslutsmandat för huvudkontoret öppnas också möjligheter för att  skapa en mer enhetlig verksamhet av hög kvalitet i hela landet. Enhetligheten behöver öka både inom kärnverksamheten, men också vad gäller stödprocesser som ekonomi, HR och kommunikation. Det är viktigt att undvika att den nya regionala nivån utvecklas till något som liknar egna myndigheter, utan att verksamheten i hela landet styrs och hålls ihop på ett tydligt sätt.

Det finns stöd bland chefer och medarbetare för att vissa uppgifter som idag sköts av Rikspolisstyrelsen kan tas över av de nya polisregionerna. Det som framför allt diskuterats är att ge nationellt utvecklingsansvar till polisregionerna, men sker det bör även den verksamheten hållas ihop och styras centralt.

I diskussionerna lyftes även behovet att utveckla uppföljningen av verksamhetens resultat och att fortsätta arbetet med att få en tydlig resultatkultur i hela organisationen. För att nå dit krävs att arbetet med att analysera resultat prioriteras, och att denna analys sedan läggs till grund för beslut om verksamhetsutveckling eller andra åtgärder.

Redan nu märks inom Rikspolisstyrelsen att förberedelserna för den nya myndigheten kommer att bli en stor utmaning både resursmässigt och verksamhetsmässigt. Efter direktiv från kommittén är ett stort antal grupper igång med projekt på olika områden, och mycket arbete kommer behöva utföras på kort tid. Samtidigt som det är krävande upplever många processen som rolig och spännande. Flera inom Rikspolisstyrelsen lyfte fram att det är stimulerande att få vara med i arbetet med att förhoppningsvis skapa något väldigt bra för den framtida polisverksamheten.