A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Målfrågan väcker intresset för omorganisationen
Målfrågan väcker intresset för omorganisationen

Publicerad: 05 july 2013

Mät tillgänglighet och delegera ansvaret för att sätta målen till lokal nivå. Så lyder några tydliga idéer för att skapa mål som gör arbetet mer meningsfullt och gynnar medborgarna.

Konkreta förslag kring vilka mål polisanställda vill arbeta efter strömmar in till Genomförandekommittén. Särskilde utredaren Thomas Rolén uppmanar polisanställda att hjälpa till i arbetet att finna bra mål och principer för hur den nya Polismyndigheten ska styras från januari 2015.

– Vi har fått många kloka idéer och intressanta reflektioner. Vi märkte redan på vår dialogresa att detta är en viktig fråga för att skapa en mer effektiv organisation, säger Thomas Rolén. Vi tar gärna emot fler idéer och reflektioner, då vi arbetar med de frågorna nu och fattar ett inriktningsbeslut under oktober månad.     

Se film här om beslut och fråga om framtidens mål.

Nedan följer en grov indelning och sammanfattning av de förslag och idéer som kommit in hittills. I takt med att flera svar kommer in, så görs löpande sammanställningar.

 

Mät synlighet/tillgänglighet/service

 • Sätt mål så att man ska fortsätta arbeta i yttre tjänst tills man fyller 50 år.
 • Höj status och lön på arbete i yttre tjänst.
 • Sätt mål på antal poliser i yttre tjänst i varje kommun, så medborgarna kan få kontakt med oss. 
 • Mät tillgänglighet på telefon och öppettider på stationer.
 • Mät återkoppling till medborgare.
 • Mät antal besök på brottsplatser. Gör likadant i hela Sverige.
 • Mät svarstider i telefon. Mät responstider hos KC. Mät bilar som skickas inom viss svarstid.
 • Mät den faktiska tillgängligheten, det vill säga att en polisbil kan komma då allmänheten begär den.
 • Sätt mål och ge resurser för långtgående förstahandsåtgärder, vilket kommer öka den upplevda kvaliteten hos medborgarna.
 • Mät snabba svarstider, snabba utryckningstider och uniformerad synlighet.

 

Delegera ansvaret för att sätta målen

 • Polisområdena sätter sina mål och ansvarar för resurser själva.
 • Istället för mål som kommer uppifrån så ska målen sättas efter respektive behov som finns lokalt på orten. Inventera problemen lokalt och sätt målen därefter.
 • Det går inte att styra genom att nationellt ta fram mål. Olika områden ha olika problem. Målen måste ligga nära allmänheten i just det område man jobbar.
 • Låt lokala trygghetsmätningar styra det lokala polisarbetet.
 • Utgångspunkten för de mål som sätts måste vara de problem som finns i ett visst område.
 • Bygg målen från problembilden och uppåt. Problemen börjar när de övergripande målen ska brytas ned på lokal nivå, det blir rena produktionsmål som inte inspirerar. Begränsa antalet mål, policys och dokument.

 

Mät utredningar/lagföring

 • Prioritera brott i närmare samråd med åklagare.
 • Räkna antalet kraftvunna domar och se till att det är kvalitet från första ingripandet på plats till rättegången.
 • Mät och följ upp brottsuppklaring och fällande domar. Det gör arbetet meningsfullt för oss poliser och det är vad medborgarna förväntar sig.
 • Vi behöver ett mål: lagför fler kriminella.
 • Utred angelägna ärenden, inte de som ger flest antal. Reformera hela utredningsförfarandet, digitalisera allt förundersökningsarbete.

 

Mät kvalitet istället för kvantitet

 • Istället för mängdblås arbeta med tips gällande rattfyllerister
 • Byt mål till effekt: ”minska rattfylleriet”, ”öka trygghetskänslan hos allmänheten”.
 • Mät hur trygga medborgarna är. Nu blir det skevt då man prioriterar mängd istället för allvarliga brott.
 • Att fokusera på antal förundersökningsprotokoll leder inte till ett bättre resultat. Vi kan leverera massor av pizzakartonger men om det inte finns någon pizza i så är de ganska värdelösa. Satsa på kvalitet istället för kvantitet.
 • Inför Kompetensmål som får poliser att stanna längre i yttre tjänst. Inför Individmål där varje polis har en utvecklingsplan som han eller hon brinner för. Inför Gruppmål för upplevd synlighet i området.
 • Mät färre mål och sätt hårdare tryck för att nå dem. Motivera och förklara målen bättre så alla medarbetare förstår. Återkoppla så det blir tydligt vad man ska göra för att nå bättre resultat till nästa mätning.

 

Mät och följ upp de grundläggande målen för Polisen

 • Förebygga, övervaka ordning, spana och utreda, skydda och ge service.
 • Mät målen som beskrivs i Polislagen. (1984:387)
 • Mät verksamheten enligt regleringsbrevet.

 

Mät brottsförebyggande

 • Sätt mål för tid till brottsförebyggande, till exempel 80 procent IGV, 20 procent förebyggande.
 • Mät brottsförebyggande arbete. Ingen chef kan idag skryta med att man synts i ett förortscentrum för det ger inga pinnar.

 

Prioritera livsstilskriminella, grova brott och annat särskilt

 • Fokusera på brott som handlar om ekonomisk vinning. Prioritera grov organiserad brottslighet och ekonomisk brottslighet. Sätt mål ihop med Kronofogden, Kommunen, Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.
 • Ge tid för punktmarkering.
 • Prioritera livsstilskriminella.
 • Prioritera och mät seriebrotten som utförs av kringresande

 

Mät internt arbete

 • Minska antalet möten chefer springer på.
 • Följ förvaltningslagen, statens e-förvaltningsmål och andra kvalitetskrav som ISO 9001
 • Arbeta mer med Nöjd medarbetarindex.
 • Ta tag i Nöjd medarbetarindex och utveckla ledarskapet så kommer effektiviteten öka.
 • Lyssna mer på medarbetarna.
 • Lägg ned alla projektgrupper som suger musten ur kärnverksamheten.