A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Viktiga händelser under hösten
Viktiga händelser under hösten

Publicerad: 08 august 2013

Nedan listas höstens hållpunkter i arbetet med polissamordningen.

Arbete i Polissamordningens faser

September. Den parlamentariska referensgrupp som utsetts för att följa genomförandekommitténs arbete inleder under september sitt arbete. Referensgruppens uppdrag är framförallt att arbeta med frågor som rör medborgerlig insyn och demokratisk kontroll i den nya Polismyndigheten.  Detta arbete sträcker sig över fas 4 och 5.

Oktober. Den särskilde utredaren Thomas Rolén kommer att fatta ett inriktningsbeslut under oktober månad. Detta beslut kommer att behandla mål och inriktning för den nya organisationen och kommer att presentera ett antal övergripande reformer. Detta beslut sätter punkt för fas 3 och 4.

December. Under hösten inleds rekryteringen av regionpolismästare för tillträde vid den nya Polismyndigheten 1 januari 2015. Målet är att tjänsterna ska vara tillsatta före årsskiftet 2013/2014. Anställningsbeslut fattas av Thomas Rolén som till sin hjälp har en särskild beredningsnämnd. Dessa beslut sker inom ramen för fas 6.

 

Arbete med säkerställandeprocesser

IT: Samtliga kommitténs it-projekt presenterade under slutet av juni rapporter med kartläggning av de åtgärder i it-systemen som är nödvändiga med anledning av bildandet av den nya Polismyndigheten. Under sommaren pågår projektering för genomförandet av de nödvändiga åtgärderna. Genomförandet påbörjas senast den 1 september och fortgår under hela hösten 2013 och våren 2014. Under början av hösten kommer mer detaljerad information om vad dessa anpassningar innebär, hur arbetet fortgår samt hur de olika polismyndigheterna och andra kommer att involveras i arbetet.

HR: Arbete pågår både i projektform och i uppdragsform. Projekten syftar till att ge en nulägesbild av arbets- och personalpolitiska frågor och till att inventera hur HR-funktionen ser ut i dagens organisation. Uppdragen rör frågor om rekrytering och omställningsstöd.

Juridik: Arbete pågår med bland annat Polismyndighetens författningssamling samt struktur för interna styrdokument. Arbetet ska säkra att avtalshantering och andra frågor blir rätt inför övergången till en Polismyndighet.

Ekonomi: Arbete pågår i ett antal projekt som bland annat gäller Polisens anskaffningsverksamhet, lokalförsörjning, finansiell styrning och miljöledning.

Kommunikation: Under tidig höst kommer direktiv om kommunikationsarbetet i den nya Polismyndigheten. Arbetet med att anpassa Intrapolis och Polisen.se till den nya organisationen har också inletts.