A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

104 förslag om nya mål för Polisen
104 förslag om nya mål för Polisen

Publicerad: 08 august 2013

Sätt mål utifrån lokala problembilder, inför tydligare medborgarperspektiv och satsa mer på att mäta kvalitet än kvantitet. Så lyder några av förslagen på vilka mål polisanställda vill arbeta efter i den nya Polismyndigheten.

Hittills har 104 konkreta förslag kommit till Genomförandekommittén från medarbetare från i stort sett alla polismyndigheter, RPS, RKP, SKL, Polisförbundet, ST och SACO. Länspolismästare, närpolischefer, finanschefer, utredare, trafikbefäl, operativa chefer, polisinspektörer, polisassistenter, gränspoliser, kriminalkommissarier, kut-handläggare, gruppchefer, stationsbefäl med flera har gett förslag och reflekterat.

Bakgrunden är att utredaren Thomas Rolén bett polisanställda att hjälpa till i arbetet att finna bra mål för hur den nya Polismyndigheten ska styras från januari 2015. Kommittén fattar under oktober ett inriktningsbeslut om principer för lokala och nationella mål i den nya myndigheten.

– Vi kan konstatera att mycket av det arbete som utförs idag inte ingår i det som mäts. Och det är nog svårt att hitta exakt rätt formel. Men det tål verkligen att reflekteras över. Antingen är det så att fel eller för många arbetsuppgifter prioriteras eller att delvis fel saker mäts, säger Thomas Rolén. Vi tar gärna emot fler förslag om det finns idéer som inte kommit fram än.

Nedan följer en indelning och sammanfattning av de förslag och idéer som kommit in hittills.

 

Nya kategorier av mål och nya förslag på mål:

Sätt mål utifrån lokal problembild

 • Låt den lokala arbetsenheten få utforma tjänsten efter de krav och förutsättningar som finns på orten, inte efter centrala mål om trafikkontroller, uppklaringsprocent och ärendegenomströmning.
 • Mål måste sättas både ”uppifrån” och ”nerifrån”.
 • Det är viktigt att det finns polis stationerad ute i kommunerna. Genom närhet till medborgarna förstärks förtroendet för polisen. Personlig kännedom gör att folk vågar närma sig polisen.

Ha medborgarperspektiv

 • Satsa på mål som gör att vår ’kund’ får en bättre ’produkt’ till en rimlig kostnad
 • Skapa fler indikatorer, ex. vis genom repetitiva medborgarundersökningar och undersökningar hos samverkanspartners (åklagare, kommuner mm)

Angående KUT (kriminalunderrättelsetjänsten)

 • Mer framåtsyftande analys än på beskrivning av vad som inträffat.
 • Mät antal delgivningar dvs underrättelser alt. underrättelseprodukter som en KUT producerat

Angående brottsoffer

 • Skapa ett forum, kompetenscentrum, för att samordna med mål till en helhetslösning för den drabbade. Även kontinuerlig mätning bland drabbade/utsatta bör genomföras för att se effekten av det gemensamma arbetet.
 • Målsägarperspektiv – Förbättrad kommunikation och uppföljning.

 

Tidigare redovisade katergorier av mål inklusive nya och tidigare redovisade förslag.

Mät synlighet/tillgänglighet/service

Nya förslag:

 • Polis snabbt på plats då brott begåtts.
 • Mät tillgänglighet (”polisanställd på plats”)


Tidigare redovisade redovisade:

 • Sätt mål så att man ska fortsätta arbeta i yttre tjänst tills man fyller 50 år.
 • Höj status och lön på arbete i yttre tjänst.
 • Sätt mål på antal poliser i yttre tjänst i varje kommun, så medborgarna kan få kontakt med oss.
 • Mät tillgänglighet på telefon och öppettider på stationer.
 • Mät återkoppling till medborgare.
 • Mät antal besök på brottsplatser. Gör likadant i hela Sverige.
 • Mät svarstider i telefon. Mät responstider hos KC. Mät bilar som skickas inom viss svarstid.
 • Mät den faktiska tillgängligheten, det vill säga att en polisbil kan komma då allmänheten begär den.
 • Sätt mål och ge resurser för långtgående förstahandsåtgärder, vilket kommer öka den upplevda kvaliteten hos medborgarna.
 • Mät snabba svarstider, snabba utryckningstider och uniformerad synlighet.

 

Delegera ansvaret för att sätta målen

Tidigare redovisade förslag

 • Polisområdena sätter sina mål och ansvarar för resurser själva.
 • Istället för mål som kommer uppifrån så ska målen sättas efter respektive behov som finns lokalt på orten. Inventera problemen lokalt och sätt målen därefter.
 • Det går inte att styra genom att nationellt ta fram mål. Olika områden ha olika problem. Målen måste ligga nära allmänheten i just det område man jobbar.
 • Låt lokala trygghetsmätningar styra det lokala polisarbetet.
 • Utgångspunkten för de mål som sätts måste vara de problem som finns i ett visst område.
 • Bygg målen från problembilden och uppåt. Problemen börjar när de övergripande målen ska brytas ned på lokal nivå, det blir rena produktionsmål som inte inspirerar. Begränsa antalet mål, policys och dokument.

 

Mät utredningar/lagföring

Nytt förslag:

 • Mät nedlagd tid på ett ärende.

Tidigare redovisade förslag:

 • Prioritera brott i närmare samråd med åklagare.
 • Räkna antalet kraftvunna domar och se till att det är kvalitet från första ingripandet på plats till rättegången.
 • Mät och följ upp brottsuppklaring och fällande domar. Det gör arbetet meningsfullt för oss poliser och det är vad medborgarna förväntar sig.
 • Vi behöver ett mål: lagför fler kriminella.
 • Utred angelägna ärenden, inte de som ger flest antal. Reformera hela utredningsförfarandet, digitalisera allt förundersökningsarbete.

 

Mät kvalitet istället för kvantitet

Nya förslag:

 • Mät polisens arbete är att utgå ifrån trygghetsundersökningar.
 • Det räcker att mäta om brottsligheten ökar eller minskar.
 • Den här tendensen till utveckling mot kvalitativa mål och nedtoning av kvantitativa mål innebär att vi steg för steg styrs mot process- och metodutveckling.
 • Gör skillnad på mål och aktivitet.
 • Räkna antalet rattfyllerister, grova som man får(ARBETAR UPP) in till VÅRD eller SMADIT. Detta betyder KVALITET inte kvantitet
 • Sluta mäta antalet redovisade ärenden till antalet. Mät procent av inflödet inom respektive  brottskategori.

Tidigare redovisade förslag:

 • Istället för mängdblås arbeta med tips gällande rattfyllerister
 • Byt mål till effekt: ”minska rattfylleriet”, ”öka trygghetskänslan hos allmänheten”.
 • Mät hur trygga medborgarna är. Nu blir det skevt då man prioriterar mängd istället för allvarliga brott.
 • Att fokusera på antal förundersökningsprotokoll leder inte till ett bättre resultat. Vi kan leverera massor av pizzakartonger men om det inte finns någon pizza i så är de ganska värdelösa. Satsa på kvalitet istället för kvantitet.
 • Inför Kompetensmål som får poliser att stanna längre i yttre tjänst. Inför Individmål där varje polis har en utvecklingsplan som han eller hon brinner för. Inför Gruppmål för upplevd synlighet i området.
 • Mät färre mål och sätt hårdare tryck för att nå dem. Motivera och förklara målen bättre så alla medarbetare förstår. Återkoppla så det blir tydligt vad man ska göra för att nå bättre resultat till nästa mätning.

 

Mät och följ upp de grundläggande målen för Polisen

Nya förslag:

 • Prioritera att det kommer polis till platsen om någon påkallar polisiär hjälp, samt att har man utsatts för brott skall adekvata och skyndsamma utredningsåtgärder vidtagas.
 • Mätning och uppföljningen måste belysa helheten i vårt uppdrag för att kunna göra anspråk på att spegla verkligheten.

Tidigare redovisade förslag:

 • Förebygga, övervaka ordning, spana och utreda, skydda och ge service.
 • Mät målen som beskrivs i Polislagen. (1984:387)
 • Mät verksamheten enligt regleringsbrevet.

 

Mät brottsförebyggande

Nya mål:

 • Mät förtrorendebyggande.
 • Anlita Brå för att utveckla mätmetoder för brottsförebyggande- och brottsutredande arbete.

Tidigare redovisade mål:

 • Sätt mål för tid till brottsförebyggande, till exempel 80 procent IGV, 20 procent förebyggande.
 • Mät brottsförebyggande arbete. Ingen chef kan idag skryta med att man synts i ett förortscentrum för det ger inga pinnar.

 

Prioritera livsstilskriminella, grova brott och annat särskilt

Nya förslag:

 • Prioritera miljöbrott och arbetsmiljöbrott
 • Vad gäller stöldbrott, ställ krav på procent av inflödet så styr vi verksamheten mot spaningsärenden och får kanske bättre uppklarning.

Tidigare föreslagna mål:

 • Fokusera på brott som handlar om ekonomisk vinning. Prioritera grov organiserad brottslighet och ekonomisk brottslighet. Sätt mål ihop med Kronofogden, Kommunen, Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.
 • Ge tid för punktmarkering.
 • Prioritera livsstilskriminella.
 • Prioritera och mät seriebrotten som utförs av kringresande

 

Mät internt arbete

 • Minska antalet möten chefer springer på.
 • Följ förvaltningslagen, statens e-förvaltningsmål och andra kvalitetskrav som ISO 9001
 • Arbeta mer med Nöjd medarbetarindex.
 • Ta tag i Nöjd medarbetarindex och utveckla ledarskapet så kommer effektiviteten öka.
 • Lyssna mer på medarbetarna.
 • Lägg ned alla projektgrupper som suger musten ur kärnverksamheten.