A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

39 arbetsgrupper gör underlag för beslut
39 arbetsgrupper gör underlag för beslut

Publicerad: 26 august 2013

Polissamordningens arbete involverar just nu flera hundra medarbetare inom polisen i 39 pågående projekt.

Arbetsgrupperna arbetar utifrån projektdirektiv med uppdrag att rapportera. Rapporterna blir underlag för de beslut som den särskilde utredaren Thomas Rolén fattar i Polissamordningens olika faser och säkerställandeprocesser. Syftet med att involvera medarbetare från alla myndigheter är att ta till vara kunskap och erfarenheter.

Just nu pågår 39 projekt inklusive många delprojekt – alla arbetar utifrån satt tidplan. Projekten rör frågor inom:

  • Operativt polisarbete
  • Ledning och styrning
  • HR
  • Ekonomi
  • Juridik
  • It

I projektgrupperna samarbetar polisanställda från hela landet med att identifiera utmaningar och behov av åtgärder men också genom att komma med förslag och se möjligheter med den nya organisationen.  Hittills ligger mest fokus på IT, där många projektgrupper arbetar med att säkerställa starten av den nya myndigheten.

Vid sidan av projektgrupperna pågår också arbete i reformstödsgrupperna. De tar sig an bredare frågeställningar. En av frågorna reformstödsgrupperna arbetar med nu är avvägningen av behovet att å ena sidan centralisera beslut för att skapa tydlighet och enhetlighet i den nya myndigheten, å andra sidan ge mer beslutsmakt till den lokala polisen för att arbeta med lokala problembilder.

Se hur besluten om den nya Polismyndigheten fattas här.

Ta del av projektdirektiven här.