A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Färre chefsnivåer i nya myndigheten
Färre chefsnivåer i nya myndigheten

Publicerad: 26 august 2013

Det ska bli tydligare beslutsnivåer i den nya Polismyndigheten. Det står klart efter två seminarier, ett tillsammans med RPS ledning och ett med länspolisledningarna i Örebro och Värmland.

Ledande befattningshavare från Örebro och Värmlands polismyndigheter arbetade en hel dag i Örebro med att diskutera den nya Polismyndighetens framtida ledningsstruktur. De fick bland annat se över och komplettera de slutsatser som RPS ledning och representanter från Genomförandekommittén tagit fram i ett tidigare seminarium.

Resultaten av de två seminarierna är en del av underlaget till det inriktningsbeslut som Thomas Rolén fattar under oktober som gäller principer för mål och övergripande organisation. Målet är att fastställa de chefsnivåer som gör att ledning och styrning blir tydligare i den nya Polismyndigheten.

Utgångspunkten för de två seminarierna är en modell för ledning- och styrning som används av många företag och myndigheter. Den bygger på att en chef på respektive nivå ska klara att leda runt tio direktrapporterande. Detta gör att en organisation av Polisens storlek bör ha sex tydliga chefsnivåer. Idag varierar antalet chefsnivåer inom de olika polismyndigheterna och det finns otydliga mellannivåer. På vissa platser finns fler än tio chefsnivåer.

En annan ingång i arbetet är tidsperspektivet. Den högsta ledningen, alltså rikspolischefen och hans ledningsgrupp, ska ha förmåga att leda och styra på 10-20 års sikt. Ledningsgrupperna på nivå två ska ha förmåga att klara fem till tio års sikt. Cheferna på nivå tre på två till fem års sikt. Nivå fyra från ett till två år och första linjens chefer från tre till tolv månader.

Principen bygger på att cheferna har förmåga att arbeta med rätt tidsperspektiv och att både chefer och medarbetare förstår helheten. Detta ställer krav på rak kommunikation och att varje medarbetare tar ansvar för att hålla sig informerad.