A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Den lokala polisen stärks
Den lokala polisen stärks

Publicerad: 26 august 2013

Kärnan i polisens verksamhet ska utföras på lokal nivå och så nära medborgarna som möjligt. Detta kräver förmåga och rätt resurser på lokal nivå men också långtgående delegation.

Så lyder några slutsatser från den projektgrupp med närpolischefer, andra chefer och medarbetare inom polisen som arbetar med reformer för den lokala polisen. Under sommaren har representanter från alla polisens samverkansområden arbetat tillsammans i projektet ‘OP-1 Den lokala polisverksamheten’ som leds av Johan Dixelius.

Två dagar under förra veckan samlades projektgruppen på ett internat i Södermanland för att ta fram skarpa förslag.  Samtidigt som erfarenheterna ibland är vitt skilda stod det klart att det finns en bred samsyn i ett antal frågor.

En slutsats från arbetet är att den lokala polisen måste ha en basnivå att utgå ifrån för bland annat ingripandeverksamhet, mängdbrottsutredning och brottsförebyggande arbete.  Samtidigt ser verkligheten på lokal nivå olika ut. Det blir därför viktigt att ta hänsyn till lokala förutsättningar – både i glesbygd och i storstad.

Ett av förslagen från projektgruppen är att den lokala polischefen ska ges ett tydligare ansvar för hela sin verksamhet. Till exempel att vara den som tecknar och ansvarar för samverkansavtalen med kommunerna.

I september lämnas projektgruppens rapport som blir underlag för den särskilde utredaren Thomas Roléns inriktningsbeslut om principer för mål och övergripande organisation för den nya Polismyndigheten som fattas i oktober.

Under hösten fortsätter arbetet, bland annat med frågan hur samverkan på lokal nivå med kommunerna ska utvecklas.