A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Nya projekt startar
Nya projekt startar

Publicerad: 11 september 2013

Nu startar nya projekt inom utveckling, forensisk verksamhet, HR-frågor, miljöledning och kommunikation.

Beslut om projektdirektiv fattas av den särskilde utredaren Thomas Rolén. Projekten bemannas utifrån uppdraget, med hjälp av Rikspolisstyrelsen, med representanter från olika polismyndigheter och arbetstagarorganisationer och vid behov av representanter för andra myndigheter inom rättsväsendet. Projektgrupperna styrs av genomförandekommittén och producerar underlag till de strategiska beslut som Thomas Rolén fattar i Polissamordningens olika faser och säkerställandeprocesser.

 

Nya direktiv:

OP-5 Utvecklingsverksamhet

Ska stödja kommitténs arbete med underlag och förslag till ställningstaganden inför frågan om hur utvecklingsverksamheten inom polisens kärnverksamhet, det vill säga polisarbetet, ska organiseras och frågan om Utvecklingscentrum (arbetsnamn) ska bildas. Med utvecklingsverksamhet avses här både specialkunskap inom vissa brottstyper och metodutveckling av polisiära metoder. I projektgruppen ingår bland annat representanter för alla polisens samverkansområden, Rikspolisstyrelsens polisavdelning och Polishögskolan. Slutrapport ska lämnas den 15 februari 2014.

 

OP-6 Den forensiska processen

Ska kartlägga och presentera en nulägesbeskrivning av dagens forensiska/kriminaltekniska verksamhet inom polisen i dess helhet. Projektet ska också lämna förslag på vilken förmåga som bör finnas på lokal, regional och nationell nivå och hur denna verksamhet ska organiseras i den nya Polismyndigheten. I projektgruppen ingår bland annat representanter för alla polisens samverkansområden, Statens kriminaltekniska laboratorium, Rikskriminalpolisen och Rikspolisstyrelsens polisavdelning. Slutrapport ska lämnas den 20 december 2013.

 

HR-3/OP-7 Nomenklatur

Uppdraget är att gå igenom nomenklaturen och lämna förslag på vilka termer och beteckningar som ska användas inom organisationen i fråga om organisatoriska enheter, funktioner, titulaturer samt termer och beteckningar av både operativ och administrativ karaktär. I projektgruppen ingår bland annat representanter för alla polisens samverkansområden och representanter för arbetstagarorganisationerna. Slutrapport ska lämnas den 30 juni 2014.

 

HR-4 Rekryteringsstöd

Ett uppdrag till Rikspolisstyrelsen att bistå genomförandekommittén i arbetet med att administrera och bereda rekryteringar av nyckelbefattningar (högre chefer) inom den nya Polismyndigheten. Uppdraget bemannas av Rikspolisstyrelsen och rapporteras löpande till genomförandekommittén.

 

HR-5 Omställningsstöd

Ett uppdrag åt Rikspolisstyrelsen att bistå genomförandekommittén i omställningsarbetet inom HR-området. Syftet är att säkerställa enhetlighet, transparens, kvalitet, trygghet och en effektiv användning av resurser kopplat till den omställning som övergången till den nya Polismyndigheten kommer att innebära. Uppdraget bemannas av Rikspolisstyrelsen och representanter från samtliga polisens samverkansområden och rapporteras löpande till genomförandekommittén.

 

EK-3 Miljöledning

Ska ta fram förslag på mål, strategi och styrning av Polisens miljöledningsarbete och redovisa en plan för genomförande av förslagen. Projektets ska beakta hela miljöledningsprocessen såväl som lokala, regionala och nationella perspektiv. Uppdraget bemannas av Rikspolisstyrelsen med olika kompetenser. Slutrapport lämnas senast 31 december 2013.

 

PK-1 Kommunikation

Syftar till att inventera och beskriva ett nuläge vad gäller Polisens kommunikation och komma med förslag på nödvändiga åtgärder för att säkra behovet av enhetlig kommunikation som når huvuddelen av medarbetarna från och med bildandet av den nya Polismyndigheten. Projektgruppen består av representanter för representanter för alla samverkansområden, Polisförbundet och RPS. Slutrapport ska lämnas senast 1 november 2013.

 

I nära framtid kommer beslut om direktiv om bland annat insynsråd och regionpolisråd samt om avdelningen för särskilda utredningar (avdelningen som ska hantera anmälningar mot polisanställda). Dessa publiceras på vår hemsida i samband med beslut.

 

Se hur besluten om den nya Polismyndigheten fattas här.

Ta del av projektdirektiven här.