A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

”Alla inom Polisen är utredare”
”Alla inom Polisen är utredare”

Publicerad: 11 september 2013

Statusen att arbeta med utredningar bör höjas. Bakgrunden är att det är svårt att hitta och behålla bra utredare samtidigt som utredningsresultaten sjunker.

Det är en av slutsatserna så långt i OP-4, utredningsverksamheten. I arbetsgruppen ingår utredare från olika nivåer från alla samverkansområden. I gruppen finns även åklagare och representanter för facken.

”All personal, oavsett funktion, ska se sig som brottsutredare” är en övergripande slutsats som projektgruppen överväger i ett rapportutkast. Det är en slutsats som ligger i linje med Polisens nationella utredningskoncept (PNU).

Bakgrunden är att kompetensförsörjningen inte fungerar för att fylla behoven i utredningsarbetet. En del av problemen att rekrytera beror på att statusen på arbetsuppgifterna kan förbättras.

OP-4 har även identifierat brister när det gäller samordning, särskilt mellan polismyndigheterna och över riket. Det finns också brister när det gäller kvalitetssäkring av utredningar innan de skickas till åklagare samt i vilken utsträckning och med vilken kvalitet förstahandsåtgärder görs på brottsplatserna. PNU används inte fullt ut i någon av polismyndigheterna.

Nästa steg i OP-4 är att finna faktorer som gör att misstänkta blir lagförda, se över vilka behov som finnas när det gäller specialisering och specialistfunktioner samt FU-ledarens kompetensprofil.

 

Om Polisens nationella utredningskoncept (PNU):
Låg uppklaringen av mängdbrott ledde 2006 till en nationell satsning, PNU, för att minska mängdbrottsligheten och öka andelen uppklarade brott. Grundtanken var snabbare brottsutredningar och mindre administration genom förändrade arbetsmetoder.

Fler poliser skulle arbeta kvällar och helger (då fler brott sker), fler brottsplatser skulle undersökas, poliser skulle bli kunnigare och bättre tekniskt utrustade för att säkra spår. Även kriminaltekniken skulle få ett större genomslag och stödet till brottsoffer skulle utvecklas.