A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Nya frågor och svar
Nya frågor och svar

Publicerad: 24 september 2013

Blir det en ny anställning med nya villkor då man går över till en myndighet? Jag är tjänstledig, vad händer med mitt jobb? Vad händer med mina sparade semestertimmar vid övergången?

Det här är exempel på frågor som kommer in till Polissamordningen. Det är naturligt att det i samband med stora omorganisationer väcks många frågor. Dessa behöver såklart tas om hand med respekt för den enskilde men också för att förebygga rykten och felaktiga förväntningar. Samtidigt är det så att alla frågor just nu inte kan besvaras, antingen för att de just nu utreds eller för att frågan ska behandlas längre fram i Polissamordningens faser.

Här nedan har vi listat ett antal vanliga frågor som kommit in. Fokus är denna gång på HR-frågor.

 

Fråga: Vem kan svara på mina frågor om förändringarna i samband med bildandet av en ny Polismyndighet?
Svar: I första hand ska du vända dig till din närmaste chef med dina frågor. Arbetsplatsträffar och likande forum är också bra för dialog och diskussion inom gruppen. Dessutom kan du vända dig till de fackligt förtroendevalda i organisationen. Vad gäller själva genomförandeprocessen kan du via http://www.polissamordningen.se du hålla dig väl informerad om vad som händer och när det händer.


Fråga: Vad menas med verksamhetsövergång?
Svar: Verksamhetsövergång innebär att en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan. Polisorganisationens verksamhetsövergång sker den 1 januari 2015 när den nuvarande organisationen med 21 polismyndigheter och RPS går över till den nya Polismyndigheten. Vid verksamhetsövergång övergår arbetstagarnas anställning med rättigheter och skyldigheter automatiskt till den nya Polismyndigheten, om inte arbetstagaren aktivt motsätter sig övergång. Vad som specifikt gäller vid Polisorganisationens verksamhetsövergång kommer att vara klarlagt i fas 7 (det vill säga under tredje eller fjärde kvartalet 2014).


Fråga: Vad händer om man tackar nej till erbjudandet om verksamhetsövergång?
Svar: Vad som specifikt gäller vid Polisorganisationens verksamhetsövergång kommer att vara klarlagt i fas 7 (det vill säga under tredje eller fjärde kvartalet 2014).


Fråga: När kommer erbjudande om verksamhetsövergång att skickas ut?
Svar: Arbetstagarna kommer att få ta ställning till erbjudande om verksamhetsövergång under fas 7, det vill säga senast under fjärde kvartalet 2014.


Fråga: Omfattas även tidsbegränsade anställningar av verksamhetsövergång?
Svar: Tidsbegränsat anställda med anställning som sträcker sig över årsskiftet 2014/2015 har rätt att följa med till nya Polismyndigheten.


Fråga: Vad gäller för tillsvidareanställda som vid verksamhetsövergången är sjukskrivna, föräldralediga och tjänstlediga?
Svar: Tillsvidareanställda som är sjukskrivna, föräldralediga eller tjänstlediga har samma rätt till anställningserbjudande som övriga arbetstagare. Det är alltid viktigt att du och din chef har en dialog under din frånvaro.
 

Fråga: Kommer det att bli aktuellt med ”erbjudanden” om avtalspension, förtidspensionering eller liknande vid verksamhetsövergången?
Svar: Eftersom detta är en reform som handlar om att få ut så mycket polisverksamhet som möjligt av våra gemensamma resurser förs inga diskussioner om några generella erbjudanden om avtalspension, förtidspensionering eller liknande.
 

Fråga: Kommer vi att få samma lön när vi blir en Polismyndighet?
Svar: I Polisen gäller individuell lönesättning. Den individuella lönen bestäms utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad, skicklighet, resultat och måluppfyllelse men även av marknadsfaktorer. Det gäller idag såväl som 2015 och framåt. Hur lönebildningsarbetet kommer att se ut i Polismyndigheten är inte fastställt, fram till 1 januari 2015 är det respektive polismyndighet som ansvarar för lönebildningsarbetet.
 

Fråga: Vad händer med mina sparade semestertimmar vid övergången?
Svar: De sparade semestertimmarna följer automatiskt med över till den nya myndigheten.
 

Fråga: Vad kommer hända med länskommunikationscentralerna nu när det blir sju regioner?

Svar: Vid bildandet av den nya Polismyndigheten 1 januari 2015 kommer länskommunikationscentralerna inledningsvis att finnas kvar i nuvarande form. Detta bland annat av tekniska skäl.  Hur Polisens ledningscentraler och kontaktcenter i kommer att organiseras i framtiden är ännu inte beslutat. Under hösten 2013 kommer frågan att utredas som ett underprojekt inom ramen för OP-3, Kärnverksamheten.

 

Här kan du ta del av en uppdaterad sammanställning av vanliga frågor och svar.