A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Ny enkät till medarbetarna
Ny enkät till medarbetarna

Publicerad: 08 october 2013

För at få mer kunskap om hur förändringsledningen fungerar kommer Genomförandekommittén skicka ut en webbenkät till medarbetare inom Polisen.

I enkäten kommer frågor ställas kring hur man blivit informerad om förändringen mot en polismyndighet 2015 och hur man fått möjlighet att diskutera hur den egna arbetsgruppen ska delta i förändringen. En del av enkäten riktar sig också till chefer med frågor kring hur man upplever stöd och information.

Svaren från enkäten kommer ge Genomförandekommittén och polismyndigheterna kunskap om hur förändringsledningen fungerar och vilka åtgärder som behöver vidtas. Erfarenheter från den danska polisreformen 2007 visar att medarbetarna måste få diskutera förändringen under hela resan mot myndighetssammanslagningen för att förändringen ska få genomslag.

Enkätsvaren kommer vara anonyma och ta ca 4 minuter att besvara. För att se hur förändringsledningen fungerar över tid kommer enkäten skickas ut vid flera tillfällen fram till 1 januari 2015.

Mätningen genomförs tillsammans med Demoskop.