A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

De ska stötta cheferna
De ska stötta cheferna

Publicerad: 08 october 2013

11 medarbetare från hela landet har fått ett särskilt ansvar för att Polisens chefer har rätt kommunikationsstöd för att leda förändringen mot en polismyndighet 2015.

Gruppen kommer att följa och utveckla arbetet med förändringsledning. Arbete delas upp i fyra olika delar. Den första delen handlar om den chefsutveckling i förändringsledning och kommunikation som just nu genomförs i hela landet. Målet är att alla myndigheter ska genomföra programmet i sin helhet; från diskussioner i myndighetsledningen via chefsdagar till arbetsplatsträffar om förändringen.

Den andra delen handlar om att ta tillvara de frågor och behov av stöd som kommer upp när chefer och medarbetare träffats. Gruppen kommer jobba med att förslag samlas in och återförs till både Genomförandekommittén och polisledningarna.

Den tredje delen består av en webbenkät som kommer skickas ut till medarbetare. I den kommer frågor ställas kring hur man blivit informerad om förändringen, om man fått ställa frågor och för chefer vilket stöd man känner behov av.

Den fjärde och avslutande delen handlar om att ta tillvara den samlade kunskapen från webbenkäten och utvecklingsprogrammet och göra en nationell åtgärdsplan för kommunikation. Planen kommer vara en utgångspunkt för de lokala åtgärdsplaner som ska tas fram på varje polismyndighet.

Gruppens deltagare:

 • Ylva Voxby, RPS/KA (projektledare)
 • Annika Manninen, Östergötlands län (region Öst)
 • Charlotte (Lotta) Hansson, Blekinge län (region Syd)
 • Eva Crafoord, Stockholms län (region Stockholm)
 • Kristina Sjöström, Norrbottens län (region Nord)
 • Lars Grimbeck, Halland (region Väst)
 • Max Lutteman RPS/HR (även kontaktperson gentemot Polisens chefs- och ledarcenter Syd)
 • Per Ström, Värmlands län (region Bergslagen)
 • Mimmi Lester, Polisens verksamhetsstöd (RPS)
 • Sara Norrby Wallin, Kalmar/Kronobergs län (region Syd)
 • Åsa de Veen, Polismyndigheten i Gävleborgs län (region Mitt)