A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Det här vill polisanställda göra mer av
Det här vill polisanställda göra mer av

Publicerad: 26 november 2013

Gör det lättare att ringa den lokala polisen. Jobba mer med tips och återkoppling. Renodla Polisens roll. Använd ny teknik vid möten – minska onödiga resor. Så lyder några av många nya förslag från polisanställda på hur Polisen ska komma närmare medborgarna.

Att skapa en ny organisation leder inte automatiskt till att Polisen kommer närmare medborgarna, vilket är målet för inriktningsbeslutet som fattades nyligen. För det krävs också nya arbetssätt.

Därför har särskilde utredaren Thomas Rolén bett polisanställda komma med förslag om vad arbetsgrupper på alla nivåer kan behöva göra mer respektive mindre av för att komma närmare medborgarna.

Så långt har 58 medarbetare eller grupper av medarbetare kommit in med förslag. Förslagen sammanställs och används i det fortsatta arbetet med detaljorganisationen.

Nedan finns en summering av nya och tidigare redovisade förslag.

 

Göra mer av för att komma närmare medborgarna

Nya förslag:

 • ”Tillbaka till ’basic’ för att klara vårt uppdrag.”
 • ”Ta till vara de slutsatser som Riksrevisionens utvärdering av Polisen brottsförebyggande arbete la fram.”
 • ”På näpo-nivå – gör en inventering i närområdet – hör vad människorna tycker är viktigt för dem.”
 • ”Bli bättre på att använda materialet som tas fram av kriminalunderrättelseverksamheten.”
 • ”Bättre administrativt stöd ger möjligheter att fokusera på kärnverksamhet.”
 • ”Använd äldre poliser som mentorer i utryckningsverksamheten.”
 • ”Tjänstgöringsskyldighet med 1 el 2 mån om året i yttre tjänst då man fått tjänst på Krim”
 • ”Inför renodlade utryckningsenheter som är självförsörjande. Det skapar duktiga specialiserade utryckningspoliser.”
 • ”Mer lagarbete på utredningsenheterna.”
 • ”Inför djurpoliser.”
 • ”Det borde finnas inriktningar inom polisutbildningarna där man kan från början får inrikta sig i mot det brottsförebyggande arbetet, vilket kräver personer som har tålamodet att arbeta med sånt som måste göras över lång tid.”
 • ”Gör det istället attraktivt att jobba i yttre tjänst. Mer tidskomp och öppna upp för fler möjligheten att kombinera yttre tjänst med inre tjänst.
 • ”Se till att det finns både spaning och utredning på de lokala stationerna.”
 • ”Tillgängligheten till Polisen måste förbättras – korta kötiderna!”
 • ”Möjliggör för medborgarna att lättare kunna ringa och prata med den lokala polisen. Informationsvägarna måste fungera.”
 • ”Kommunpoliser med särskilt uppdrag att tillsammans med kommunerna ta fram och följa upp en handlingsplan och sedan arbeta operativt utifrån den.”
 • ”Bjud in medborgarna till polisen, på informationsträffar och liknande.
 • ”Jobba mer med tips från allmänheten. Ta tipsen på allvar och återkoppla till tipsaren.”
 • ”Ta den lilla extra tiden hos en målsägare vid tex inbrott. Visa och förklara. Försök hitta spår även om du tror att det är hopplöst.”
 • ”Utveckla grannsamverkan.”
 • ”Använda sociala medier i polisarbetet – både för att nå ut med information och för att få in allmänheten tips.”
 • ”Utveckla servicen vad gäller pass/id-kort – både tidbokning och drop-in.”
 • ”Satsa på bra öppettider som utgår från allmänhetens behov. Även på mindre orter.”
 • ”Satsa vidare på att utveckla E-tjänster för medborgarnas behov av service.”
 • ”Ökad fotpatrullering. Lättare för allmänheten att ta kontakt då man möter polisen under en fotpatrullering än i polisbil.”
 • ”Polisen mer synlig i krogmiljön. Trygghetsskapande och brottsförebyggande.”

 

Tidigare redovisade förslag:

 • Kontaktpoliser i skolorna
 • Utveckla trafik som nyckel till annan brottsuppklaring, till exempel drogRF, olovliga- och grova olovliga körningar
 • Öka kontaktytor för tips från allmänheten
 • Utnyttja receptionerna till öppet hus för allmänheten
 • Civilspana i näpo, då ökar brottsuppklaring
 • Strukturera kontakterna med kommunledningar, förvaltningar, räddningstjänst med flera efter problembild
 • Skapa löner som gynnar yttre tjänst
 • Gör enskilda medarbetare mer delaktiga i beslut – det stimulerar produktiviteten
 • Inventera närområdet, hör vad människorna tycker är viktigt för dem
 • Bryt ner målen i arbetsgruppen och sätt upp dem och resultaten på väggen så att alla kan se vad som behöver göras
 • Periodplanera bättre. Bara cirka 40 procent av den totala arbetstiden används till IGV, så kallad måsteverksamhet
 • Periodplanera effektivare. Idag läggs timmar och åter timmar på periodplanering som borde ligga på fast lista
 • Inför verksamhetsmål som kan uppnås. Det skapar en vinnarkultur
 • Inför ”gubblista” där äldre kollegor arbetar dagtid med att fotpatrullera i centrala delar av städerna
 • Inför krav på minst 7-8 tjänsteår innan man är kvalificerad att söka andra tjänster
 • Orka prioritera. Idag är allt och inget prioriterat
 • Använd fler mobila kontor som form av servicekontor på småorter

 


Göra mindre av för att komma närmare medborgarna

Nya förslag:

 • ”Diverse transporter, delgivningar och exempelvis djurärenden och parkeringsskador tar mycket resurser – renodla istället Polisens roll.”
 • ”Alltför stora staber med experter”
 • ”Bildandet av alltför många ’specialgrupper’ hotar Polisens förmåga att uppfylla de grundläggande uppgifterna.
 • ”Långa onödiga resor”
 • ”Datasystem som ställer till enorma förluster av arbetstid”
 • ”Handläggning av markupplåtelser - borde inte vara en polisiär uppgift”
 • ”Handräckningar och transporter – se över vad som verkligen kräver polisiära insatser”
 • ”Resurskrävande tidplanering. Inför fasta turlag istället”
 • ”Överdriven möteskultur - skär ned på mötena och använd teknik så att folk slipper resa till möten när det inte är nödvändigt.”

 

Tidigare redovisade förslag:

 • Sluta dela upp Polisen i en utredande och en ingripande del. Först då kommer organisationen att fungera som en helhet
 • Hantera larm direktkopplade till LKC i central organisation. Bara i LKC Stockholm läggs 1 035 timmar på att hantera fellarm
 • Vi har inte råd att ”pröva” oss fram. Gå bara in i brottsförebyggande projekt som har en tydlig vetenskaplig grund att stå på
 • Sluta arbeta i en kedja med svaga länkar – det måste hänga ihop från inkommande samtal, utlarmning, resurstillgång, omhändertagande av material från brottsplatser, rimliga avrapporteringstider, överlämningar, rutiner för vilka spaningsuppslag som går vidare
 • Sluta prioritera allt. Polisledningen måste försvara och prioritera Polisens vardagsverksamhet
 • Sitt inte och vänta på åklagarbeslut, arbeta med ärenden även om åklagarsidan har resursbrist
 • Sluta försvara och utveckla system som, enligt flera utredningar, inte fungerar. PUST Siebel fungerar inte bra
 • Sluta transportera multisjuka personer mellan vårdinrättningar för bedömningar. Transporterna tar tid och borde utföras av sjukvården eller transportföretag.
 • Avlasta PKC från viltolyckor, då minskar kötiderna i skymning och gryning

 

Kommittén tar gärna emot fler förslag i arbetet med den detaljerade organisationen. Maila till eller