A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Vad blir skillnaden mellan ett näpo och ett lokalpolisområde?
Vad blir skillnaden mellan ett näpo och ett lokalpolisområde?

Publicerad: 26 november 2013

Om lokalpolisområdena blir större än dagens närpolisområden kommer vi väl inte närmare medborgarna? Får jag förhandla lön 2015? Frågorna fortsätter att strömma in till kommittén. Här är svaren på de hetaste frågorna just nu.

Vad blir skillnaden mellan dagens närpolisområden och ett lokalpolisområde i den nya polismyndigheten?

Det är svårt att svara på det eftersom dagens närpolisområden (eller motsvarande lokala polisenhet) är så olika stora, från två poliser till 260 polisanställda. Men klart är att i framtiden kommer lokalpolisområdena bli mer lika i storlek. Lokalpolischefen får ett större helhetsansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Lokala mål och den lokala problembilden ska i högre grad än idag styra verksamheten. Genom ökat ansvar och delegation ska Polisen komma närmare medborgarna. Detta kräver att chefen för lokalpolisområdet har tillräckligt med resurser för uppdraget.

Jag jobbar i ett litet näpo med tio poliser. Kommer mitt näpo att slås ihop med andra näpon?

Så kommer det troligen att bli. För att ett lokalpolisområde ska ha resurs nog att ta ett helhetsansvar för verksamheten behöver sannolikt lokalpolisområdena bli större än tio poliser. Hur det ska se ut kommer de nya regionpolischeferna vara med att arbeta fram utifrån lokala förutsättningar.

Om lokalpolisområdena blir större än dagens näpon kommer vi väl inte närmare medborgarna?

Jo, tanken är att större ansvar och befogenheter hos lokalpolischefen ska skapa förutsättningar för arbetsmetoder och tillgänglighet som på olika sätt gör att Polisen kommer närmare medborgarna. Den lokala förankringen som arbetats upp ska föras in i det nya. Det är upp till chefen för lokalpolisområdet att se till att lokal förankring och samverkan mellan polisen och kommunen utvecklas och blir grunden för arbetet.

Kan jag söka jobb i hela landet i den nya polismyndigheten?

En ledig anställning inom Polisen kan sökas av alla oavsett var du jobbar inom Polisen eller om du jobbar hos en annan arbetsgivare. Så är det idag och så kommer det vara också vara framöver.

Kommer jag ha arbetsskyldighet inom en polisregion eller inom hela polismyndigheten från den 1 januari 2015?

Frågan är viktigt och den utreds. Svar kommer att finnas under fas 7, det vill säga sannolikt andra halvåret 2014.

Jag är anställd med lönebidrag, kommer jag att hanteras på något annat sätt vid verksamhetsövergången?

Nej, arbetstagare med lönebidrag omfattas av bestämmelserna i LAS (Lagen om Anställningsskydd). Det innebär samma trygghet i anställningen som andra arbetstagare.

Får jag förhandla om ny lön när jag anställs av den nya Polismyndigheten?

Nej, de lönevillkor som gäller i den nuvarande anställningen övergår automatiskt till den nya Polismyndigheten.

Jag har läst att Arbetsgivarverket har sagt upp Trygghetsavtalet. Vad innebär det för Polisen nu när vi ska bilda den nya Polismyndigheten?

Arbetsgivarverket har sagt upp Trygghetsavtalet för att man ska omförhandla avtalet till ett omställningsavtal. De centrala parterna (Arbetsgivarverket och arbetstagarorganisationerna) ska vara klart senast den 15 maj 2014 för att kunna börja gälla vid den tidpunkt parterna kommer överens om. Vill du veta mer läs här: http://www.arbetsgivarverket.se/nyheter-press/nyheter/2013/omstallningsavtal-och-nytt-pensionsavtal-viktiga-resultat-i-arets-avtalsrorelse/

Särskild tjänsteställning förekommer i polismyndigheterna. Varje myndighet styr detta själv genom tjänsteföreskrift eller liknande. Ska de som innehar detta ta med sig den särskilda tjänsteställningen in i den nya Polismyndigheten?

Särskild tjänsteställning är inte en anställningsform utan en möjlighet att ha ändrad gradbeteckning inom ramen för befintlig anställning. Frågor om särskild tjänsteställning i den nya Polismyndigheten kommer att hanteras inom projektdirektiv OP-7/HR-3, En enhetlig nomenklatur som ska slutredovisas senast den 30 juni 2014.

Vilka chefsanställningar kommer att utannonseras och när?

Utöver regionpolischeferna så kommer den särskilde utredaren Thomas Rolén att rekrytera chefer till de nationella avdelningarna samt de chefer som kommer ingå i den regionala ledningsgruppen. Rekryteringen av chefer till den regionala ledningsgruppen kommer att göras i samarbete med respektive regionpolischef och cheferna för de nationella avdelningarna under 2014.

Stödverksamheten (ekonomi, HR, it, juridik och kommunikation) organiseras i nationella avdelningar som ges ett funktionsansvar, vad innebär det?

Funktionsansvar innebär att avdelningen har ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi och personal inom funktionsområdet. Verksamheten leds ytterst av en nationell chef som är placerad i Stockholm men personal kommer att finnas i alla regioner. Inom en region kommer det finnas regionala chefer för respektive stödfunktion.

Varför blir det funktionsansvar för de nationella stödavdelningarna?

Funktionsansvar innebär att ledning och styrning av stödverksamheten blir mer enhetligt i hela landet. Idag är system, arbetsmetoder och nomenklatur olika i alla polismyndigheter vilket gör det ineffektivt att samarbeta inom Polisen. Funktionsansvar i nationella avdelningar inom stödverksamheten gör det lättare att införa enhetlighet inom Polisen i stort. Det stöttar också förändringen så att polisen agerar som en myndighet och inte som sju självständiga regioner, vilket har lyfts som en farhåga i arbetsgrupper och på dialogresor.

 

Här kan du ta del av en uppdaterad sammanställning av vanliga frågor och svar.