A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Systembyte inleder arbetet med ny detaljorganisation
Systembyte inleder arbetet med ny detaljorganisation

Publicerad: 10 december 2013

Den nya organisationen byggs nu utifrån de sex fastställda nivåerna i oktobers inriktningsbeslut. Första steget är att föra över 28 500 medarbetare till den nya Polismyndighetens gemensamma personaladministrativa system. Organisations- och systemkonsulter stöttar.

Medarbetare från konsultföretaget Ernst & Young ska hjälpa Genomförandekommittén att inventera medarbetare och föra över dem i det personaladministrativa it-systemet Palasso.  Arbetet startar omgående.

Ernst & Young ska arbeta nära Genomförandekommittén och polismyndigheterna för att klara uppgiften på utsatt tid. Deras uppdrag är både att klara kraven så att det fungerar i it-systemen och så att den nya organisationen blir enhetlig.

Tillträdande regionpolischefer och chefer för de nationella avdelningarna deltar i arbetet i den takt de utses och kan tillträda. De arbetar vidare under våren med att definiera detaljorganisationen för funktioner och nivåer i den nya Polismyndigheten. Uppgifterna ingår i fas 5 i polissamordningen och ska vara klara under första kvartalet 2014.

Kärnverksamheten, nationella avdelningar, rikspolischefens kansli och särskilda utredningar arbetar med samma direktiv. Tanken är att på så sätt från grunden bygga en ny Polismyndighet som är enhetlig.  Arbetssättet kräver samverkan mellan alla myndigheter, specialenheter och stödfunktioner.

Läs organisationsdirektivet här.