A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Lokal samverkan kan ge mer polis på varje ort
Lokal samverkan kan ge mer polis på varje ort

Publicerad: 10 december 2013

En ny projektgrupp inleder idag arbetet med att utveckla formerna för samverkan mellan polis och kommun och andra lokala aktörer. Beslutsunderlag lämnas till Thomas Rolén under våren 2014.

Av inriktningsbeslutet i oktober framgår att den nya polisorganisationen ska innebära en ambitionshöjning vad gäller att komma närmare medborgarna genom samverkan mellan polis och kommun.

Idag finns samverkansavtal mellan polis och kommun i 85 % av Sveriges kommuner. Utvärderingar från Brottsförebyggande rådet och Rikspolisstyrelsen visar att det finns saker som kan göras bättre.

- Den lokala samverkan med kommunerna såväl som med lokala näringsidkare och ideella organisationer är ett effektivt sätt att öka tryggheten och minska brottsligheten, säger projektledaren Johan Dixelius.

Ingångsvärden för projektet är vikten av att tydligöra roller och ansvar mellan polis och kommun och vikten av att arbeta utifrån en gemensam lokal problembild. Projektgruppen ska därför bland annat ta fram modeller för framtagande av lokal problembild.

Ett annat angreppssätt är möjligheten för den nya Polismyndigheten att utveckla förmågan att följa upp verksamheten genom lokala trygghetsundersökningar, offerundersökningar och liknande där fokus är på effekter och kvalitet.

I uppdraget för projektet ingår också att värdera behovet av nationell samordning av den volontärverksamhet som bedrivs vid nuvarande polismyndigheter.


Arbetsgruppen, ledd av Johan Dixelius och biträdande projektledare John Josefson från Genomförandekommittén:

Eva Helin, samverkansområde Nord

Anders Landén, samverkansområde Bergslagen

Tommy Gustafsson, samverkansområde Mitt

Peter Lindström, samverkansområde Stockholm

Kjell Malmkvist, samverkansområde Öst

Lisa Pedersen, samverkansområde Väst

Anders Wiklander, samverkansområde Syd

Liselotte Jergard, RPS, polisavdelningen

Marie Johansson Meinke, RPS, polisavdelningen

Maria Ellior, Rikskriminalpolisen

Göran Malmborg, Polisförbundet

Tom Johnson, ST

 

Här kan du läsa projektdirektivet, OP-1.3.