A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Bred dialog grund för Polismyndighetens nivåer
Bred dialog grund för Polismyndighetens nivåer

Publicerad: 12 december 2013

Professor Bo Wennström tror att det finns någon sorts tveksam teori bakom organisationsschemat i den nya Polismyndigheten. Det är fel. De nivåer som är beslutade bygger på en bred diskussion med polisanställda och samverkanspartners samt andras erfarenheter.

Vi publicerar här e-postväxlingen mellan Thomas Rolén och Bo Wennström för att beskriva hur besluten fattas när den nya Polismyndigheten skapas.

Thomas Roléns svar till Bo Wennström den 4de december:

”Hej Bo,

Utgångspunkten för Genomförandekommitténs arbete är att få ut mer effekt av de skattepengar som går till Polisen. För att lyckas med det ska vi enligt polisorganisationskommitténs betänkande och regeringens direktiv ta bort otydliga ansvarsförhållanden som idag råder mellan och inom de nuvarande 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen.

De beslut vi kommer med är resultatet av en bred dialog, inte någon konsultprodukt. Konsultföretaget Enhancer har engagerats av Rikspolisstyrelsen och vi har deltagit i några seminarier. Men att påstå att det är ett konsultföretag som avgör hur den nya Polismyndigheten ska vara organiserad är att göra en höna av en fjäder.

Vi kan till exempel konstatera att den danska polisen i år fullföljer sin omorganisation genom att gå ned till sex nivåer. Vår bedömning och dialogerna med dem som ska arbeta i den nya Polismyndigheten pekar i samma riktning, mot färre nivåer.

I arbetet inför inriktningsbeslutet vi nyligen fattade träffade vi och diskuterade med över tusen polisanställda och med Polisens samverkanspartners. Många nivåer och långa beslutsvägar lyfts unisont fram som hinder för effektivt polisarbete. Tydligare ledning och styrning efterfrågas av i princip alla parter.

I den riskanalys vi gjort av inriktningsbeslutet med arbetstagarorganisationerna och Rikspolisstyrelsen framgår det att färre och tydligare nivåer uppfattas som positivt i organisationen och som en möjlighet inför framtiden.

Organisationsschemats utformning är viktigt för att skapa tydlighet, men det i sig avgör inte reformens framgång. Det större arbetet fortsätter i nästa fas med att beskriva och motivera vilket ansvar och vilka uppgifter som ska finnas i olika funktioner, avdelningar och polisregioner samt hur de ska samverka.

Du, liksom andra som kan bidra konstruktivt och insiktsfullt, är välkomna med era bästa idéer inför nästa delbeslut på vägen mot den nya Polismyndigheten.

Med vänlig hälsning,

Thomas Rolén”


 

Från: Bo Wennström
Datum: 29 november 2013 17:29:53 CET
Till: Thomas Rolén

Ämne: Möjlighet till kommentar

Hej!

Jag har i en krönika i Dagens juridik 11 november i år skrivit om företaget Enhancers påverkan på omorganisationen av Polisen

Jag kommer i en artikel och i en kommande bok, om Svensk polis, att lägga ett ansvar på bland annat dig för att Enhancers idéer fått genomslag för Polisens nya organisation, synligt bland annat i Inriktningsbeslutet 16 oktober 2013.

Bland annat kommer jag att skriva följande:

 "Man kan säga att Enhancers idéer med full kraft håller på att få genomslag i hur Svensk polis kommer att vara organiserad i framtiden. Inte minst syns detta genom genomföraren av reformen, Thomas Roléns, så kallade Inriktningsbeslut 16 oktober 2013. Vad man håller på med är att bygga den nya polisorganisationen från toppen och ned utifrån Elliotts begrepp tidspann och roll."

"Näste ansvarig är genomföraren för polisreformen, kammarrättspresident Thomas Rolén, som byggt vidare på Öbergs idéer och låtit Enhancer få bestämmande inflytande över reformen vilket tydligt visas i det nämnda inriktningsbeslutet."

Du kan också få kommentera följande:

"Det är ett år kvar innan Svensk polis blir en myndighet. Den största reformen på polisområdet sedan 1965. Det finns anledning att vara mycket oroad för hur det ska gå. I en krönika  i Dagens juridik (2013-11-11) redogjorde jag för hur grumliga idéer skapade av en numera avliden psykoanalytiker Elliott Jaques letat sig in i reformarbetet via ett litet managementbolag, Enhancer AB. Företaget påstår att deras metoder är vetenskapligt grundade, vilket starkt kan ifrågasättas."

Jag vill ha svar före onsdag 4/12, sedan publicerar jag artikeln. Svaret kan med fördel vara skriftligt.

Vänligen

Bo Wennström