A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Sju regionpolischefer rekommenderas till den nya Polismyndigheten
Sju regionpolischefer rekommenderas till den nya Polismyndigheten

Publicerad: 16 december 2013

Anställningsnämnden för den nya Polismyndigheten rekommenderar Thomas Rolén att anställa Klas Johansson, Dan Persson, Carin Götblad, Mats Löfving, Ulrika Herbst, Klas Friberg och Annika Stenberg i rollen som regionpolischefer senast den 1 januari 2015.

Dokumenterade erfarenheter, tester och intervjuer har vägts samman. Nämnden bedömer att dessa kandidater är de mest skickade att både vara del av den nationella ledningsgruppen med ansvar för hela Polisen och att individuellt agera som chef för en region.

Region Nord                                Klas Johansson
Region Bergslagen                     Dan Persson
Region Mitt                                  Carin Götblad
Region Stockholm                       Mats Löfving
Region Öst                                  Ulrika Herbst
Region Väst                                 Klas Friberg
Region Syd                                  Annika Stenberg

Anställningsnämnden är enhällig i sin rekommendation till Thomas Rolén som inom kort kommer fatta sitt beslut.

De centrala arbetstagarorganisationerna har varit delaktiga i rekryteringen och förhandlingar enligt MBL har skett.

Nedan följer korta beskrivningar av de sju rekommenderade framtida regionpolischeferna:
 


Regionpolischef Nord


Klas Johansson, idag länspolismästare i Skåne. Polis.

Har infört en väl fungerande resultat- och medarbetarkultur som länspolismästare i Halland 2010-2013.

Basen för Klas ledarskap är polisiär bredd, ordning och reda samt förmågan att engagera kollegor och medarbetare. Karriären tog fart år 2000 då Klas ledde arbetet som närpolischef i Klippans kommun. I samverkan med kommun, skola och socialtjänst löstes en komplicerad problembild med stölder, misshandel och skadegörelse.

Regionfakta: Nord är Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland med 877 000 invånare, 99 500 anmälda brott och 2 150 anställda.


Regionpolischef Bergslagen

Dan Persson, idag länspolismästare i Värmland och tillfälligt i Örebro. Polis och jurist.

Dan har under 2013 fått polismyndigheterna i Örebro och Värmland att närma sig varandra. Han har också byggt nära samverkan med norsk polis och tull. Han började som ordningspolis i Blekinge på 1970-talet och har sedan dess haft flera ledande positioner inom polismyndigheterna i Värmland och Örebro.

Dan har också varit fackligt ombud för chefs- och ledarskapsfrågor i Polisförbundet, där han lärde sig att se vad arbetstagarorganisationerna kan bidra med i utvecklingsarbete. Är analytisk och lågmäld i sitt arbetssätt, delegerar gärna och vill utveckla medarbetare och kollegor i nätverk.

Regionfakta: Bergslagen är Örebro, Värmland och Dalarna med 831 000 invånare, 114 000 anmälda brott och 1 890 anställda.


Regionpolischef Mitt

Carin Götblad, idag nationell samordnare mot våld i nära relationer. Jurist.

Carin är en erfaren chef och styrelseledamot inom statsförvaltningen samt regeringens utredare och sakkunnig i flera frågor. Har varit länspolismästare i Gotland, Värmland och Stockholm.

Hon har drivit frågor som myndighetsgemensamt arbetssätt mot grov brottslighet och startat 28 poliskontor i Stockholms förorter.

En röd tråd i Carins ledarskap är att kommunicera och debattera, både inåt i verksamheten och utåt för att förklara och försvara Polisens arbete.

Regionfakta: Mitt är Uppsala, Gävleborg och Västmanland med 870 000 invånare, 120 000 anmälda brott och 2 100 anställda.

 

Regionpolischef Stockholm

Mats Löfving,
idag länspolismästare i Stockholm. Polis och jurist.

Mats genomför nu internt utvecklingsarbete inom Polismyndigheten i Stockholm med ny ledning och ny ledningsfilosofi med ett helhetsansvar för chefer inom myndigheten. Har utvecklat Stockholmspolisens samarbete med Rikskriminalpolisen, Säkerhetspolisen och fortsatt sammanfogningen med verksamheten med Gotland.

Tidigare uppdrag är bland annat länspolismästare i Östergötland och ämnesråd på Justitiedepartementet med ansvar för nationella verksamhetsfrågor.

Har sociala förmågor och integritet som gett resultat i samspel med polisstyrelser och arbetstagarorganisationer. Framhåller särskilt intresse att vara en lagspelare i bygget av den nya Polismyndigheten, där Stockholm blir den största regionen.

Regionfakta: Stockholm och Gotland med 2,1 miljoner invånare, 427 000 anmälda brott och 7 400 anställda.


Regionpolischef Öst

Ulrika Herbst
, idag länspolismästare i Östergötland. Jurist.

Ulrika har i olika perioder varit länspolismästare i Kronoberg, Värmland och Östergötland samt chef för polisavdelningen på Rikspolisstyrelsen. Kännetecknande för hennes arbetsinsatser är att skapa ordning och reda, få ekonomi i balans och införa väl fungerande arbetsmetoder och processer. Hon har ett uthålligt arbetssätt.

Ulrika var drivande för att införa polisutbildningen på Växjö universitet. Etableringen medförde att tidigare rekryteringsproblem i regionen försvann.

Regionfakta: Öst är Jönköping, Östergötland och Södermanland med drygt en miljon invånare, 145 000 anmälda brott och 2 450 anställda.
 

Regionpolischef Väst

Klas Friberg,
idag länspolismästare i Västra Götaland. Jurist.
Klas var chef för Rikskriminalpolisen 2010-2013 med ansvar för att bekämpa den organiserade brottsligheten, internationell operativ verksamhet och den nationella krisledningsförmågan. Han etablerade en operativ nationell ledningsgrupp och startade en nationell satsning mot mängd- och seriebrottslighet. Fokus var att utveckla det stöd som Rikskriminalen ger hela Polisen.

Under tiden som länskriminalchef i Västra Götaland ledde Klas polisarbetet med bland annat kidnappningen av en känd företagsledare, sprängningen av en åklagares bostad och posthusrånet i Göteborg.

Klas vill nu utnyttja kraften och kunskapen på lokal nivå inom Polisen och samtidigt tillvarata möjligheterna som finns till bättre regional- och nationell samordning i en myndighet. Är medievan och anses ge raka besked.

Regionfakta: Västra Götaland och Halland med 1,9 miljoner invånare, 280 000 anmälda brott och drygt 5 000 anställda.


Regionpolischef Syd

Annika Stenberg,
idag regionskattechef Stockholmsregionen. Företags- och förvaltningsjurist.

Annika har arbetat med utveckling och förändring i ledande befattningar inom Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Hon har i uppdragen lyckats öka verksamheternas effektivitet, service, tillgänglighet och förbättrat bemötandet. Skatteverkets Stockholmsregion visar nu goda verksamhetsresultat efter flera år av vikande resultat.

Hos Kronofogden ledde Annika arbetet när antalet hanterade ärenden per årsarbetskraft ökade med 75 procent med bibehållen handläggningstid. Det gjordes samtidigt som kvaliteten och arbetsmiljön var fortsatt god.

Annika deltar i ”Operativa rådet”, som är en del i regeringens satsning mot grov organiserad brottslighet. Hon använder ett kommunikativt ledarskap för att skapa en arbetsmiljö som präglas av vilja, förståelse och möjligheter.

Regionfakta: Syd är Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg med 1,8 miljoner invånare,
295 000 anmälda brott och 4 900 medarbetare.

 


Anställningsnämnden består av:

Göran Ekström, f.d. generaldirektör, ledamot
Göran Gräslund, f.d. generaldirektör, ledamot
Doris Högne Rydheim, rektor, ledamot
Eva Liedström Adler, rikskronofogde, ledamot
Eva Lundström, överåklagare, ledamot
Bengt Svenson, rikspolischef, ledamot
Anders Thornberg, generaldirektör, ledamot
Katrin Westling Palm, generaldirektör, ledamot

Thomas Rolén, särskild utredare, ordförande

Kajsa Möller, Genomförandekommittén, uppdragsägare
Thomas Rosenberg, enhetschef, föredragande
Jens Granath, Assessio, senior rekryteringskonsult
Anna-Karin Gyllsdorff, HR-strateg, protokollförare

 

Här kan du ta del av protokollet.

 

Fakta om polissamordningen

Särskilde utredaren Thomas Rolén fick i januari 2013 i uppdrag av regeringen att leda genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten. I mars presenterade han en plan i sju faser som ska leda till att Rikspolisstyrelsen och dagens 21 polismyndigheter övergår till en enda myndighet den 1 januari 2015.

I juni 2013 fattades beslut om regionindelning för den nya Polismyndigheten. Dagens sju samverkansområden blir de nya polisregionerna. Huvudorter i respektive region är Umeå (Nord), Uppsala (Mitt), Stockholm (Stockholm), Örebro (Bergslagen), Göteborg (Väst), Linköping (Öst) och Malmö (Syd). Regionerna, som var och en blir bärkraftiga att lösa sina uppdrag 24 timmar om dygnet, ska samarbeta med varandra utan de hinder som dagens myndighetsindelning medför. Huvudorterna blir administrativa centra. Specialistfunktioner och andra regiongemensamma verksamheter kan och bör placeras på andra orter inom regionen.

I oktober fattades beslut om att antalet beslutsnivåer begränsas till sex, lokalpolischefer får starkare beslutsmandat och Polisens stödfunktioner organiseras i nationella avdelningar i den nya Polismyndigheten. Besluten ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå, alltså så nära medborgarna och den lokala problembilden som möjligt. Idag är Polisen organiserad på olika sätt i landet, nomenklaturen är olika och de polisiära arbetsmetoderna är olika. Genom att organisera stödfunktioner i nationella avdelningar så kommer de bättre att kunna hjälpa polisverksamheten att bli mer lika i landet.

Under första halvåret 2014 arbetar genomförandekommittén och de nya regionpolischeferna vidare med att utveckla den nya Polismyndigheten i detalj och fler nyckelbefattningar tillsätts.