A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Sju regionpolischefer klara för den nya Polismyndigheten
Sju regionpolischefer klara för den nya Polismyndigheten

Publicerad: 18 december 2013

Klas Johansson, Dan Persson, Carin Götblad, Mats Löfving, Ulrika Herbst, Klas Friberg och Annika Stenberg har erbjudits och tackat ja till befattningar som regionpolischefer i den nya Polismyndigheten.

Jobbet som regionpolischef innebär ett fyraårigt förordnande med start den 1 januari 2015. Uppdraget är att både vara del av den nationella ledningsgruppen med ansvar för hela Polisen och att individuellt agera som chef för en region.

De sju kommer att under 2014 tillsammans med kommittén arbeta fram detaljorganisationen och verksamhetsplan för 2015. De fem som idag är länspolismästare kommer parallellt att fullgöra sina uppdrag tills den nya Polismyndigheten träder i kraft den 1 januari 2015.

- Den här gruppen ger genomförandekommittén ett stort tillskott av erfarenhet, detaljkunnande om Polisen och nya insikter utifrån, säger Thomas Rolén, särskild utredare.

Dokumenterade erfarenheter, tester och intervjuer har vägts samman vid valet av kandidater. En enhällig anställningsnämnd har rekommenderat dem till Thomas Rolén som fattat beslutet att erbjuda dem anställning.

 

Nord                   Klas Johansson

Bergslagen         Dan Persson

Mitt                     Carin Götblad

Stockholm          Mats Löfving

Öst                     Ulrika Herbst

Väst                    Klas Friberg

Syd                     Annika Stenberg

 

I början av 2014 tillsätts ytterligare nyckelbefattningar, cheferna för de nationella avdelningarna HR, IT, Kommunikation, Ekonomi och Juridik. De kommer att ingå i den nationella ledningsgruppen och delta i arbetet med detaljorganisation och verksamhetsplan för 2015.

Rikspolischef, chef för den nationella operativa avdelningen och chef för särskilda utredningar utses av Regeringen.

 

För kommentarer, kontakta:

Mats Paulsen, kommunikationsansvarig

072-217 63 10

 

Thomas Rolén nås via Mats Paulsen.

 

Fakta om de sju polisregionerna

Nord är Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland med 877 000 invånare, 99 500 anmälda brott och 2 150 anställda.
Bergslagen är Örebro, Värmland och Dalarna med 831 000 invånare, 114 000 anmälda brott och 1 890 anställda.
Mitt är Uppsala, Gävleborg och Västmanland med 870 000 invånare, 120 000 anmälda brott och 2 100 anställda.
Stockholm och Gotland med 2,1 miljoner invånare, 427 000 anmälda brott och 7 400 anställda.
Öst är Jönköping, Östergötland och Södermanland med drygt en miljon invånare, 145 000 anmälda brott och 2 450 anställda.
Väst är Västra Götaland och Halland med 1,9 miljoner invånare, 280 000 anmälda brott och drygt 5 000 anställda.
Syd är Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg med 1,8 miljoner invånare,
295 000 anmälda brott och 4 900 medarbetare.


Kort om polissamordningen

Sveriges regering och en enig riksdag har beslutat att slå ihop dagens 21 polismyndigheter och Rikspolisstyrelsen till en enda polismyndighet. Uppdraget är att ge Polisen bättre förutsättningar att utföra sitt kärnuppdrag; att förebygga och klara upp brott på orten – nära medborgarna. Det sker genom att effektivisera verksamheten och öka enhetligheten kring exempelvis arbetsmetoder, nomenklatur, it-system, kompetensutveckling och kommunikationsvägar. Läs mer på www.polissamordningen.se