A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Så kan fler utredningar gå till lagföring
Så kan fler utredningar gå till lagföring

Publicerad: 30 december 2013

Polisen bör följa upp brottsmisstankar med Brås identitetsnummer istället för att som idag räkna antal förundersökningsprotokoll eller K-nummer. Då skulle Polisen mäta som åklagarna och kunna följa vilka utredda misstankar som verkligen leder till åtal och lagföring.

Det är ett av projektgruppen OP-4:s förslag till Thomas Rolén och ingår i rapporten ”Vad krävs för ett bättre utredningsresultat i form av fler lagförda?”.

Enligt rapporten ”krävs gemensamma och förankrade mål genom hela rättskedjan, med uppföljning och återkoppling på alla nivåer och att processens ledning och styrning säkerställs i sin helhet.” Idag går det inte att jämföra Polisens och åklagarnas mått eller uppföljning vad gäller antal ärenden. Polisen redovisar antal ärenden och åklagarna redovisar antal brottsmisstankar.

Det vill man alltså åtgärda genom att Polisen gör som åklagarna och mäter brottsmisstanke med Brås identitetsnummer. På så sätt kommer en anmäld misstanke att kunna följas hela vägen in i domstolen och till avgörandet i brottmålet. Med den kunskapen ska resurser och insatser kunna prioriteras bättre. Idag prioriteras arbete med att redovisa många förundersökningsprotokoll oavsett vad som händer med dem.

OP-4 framhåller också att större vikt ska läggas vid genomströmningstider. Det är ett kvalitetsmått. Snabba handläggningstider gynnar nämligen målsäganden, misstänkt, vittnesutsagor, processen och bevisvärderingen och bör leda till att fler brott klaras upp.

En annan möjlig åtgärd som OP-4 ser är att hitta en modell för att snabbare lägga ned ärenden som är ”outredningsbara”. Riksrevisionsverket har till exempel räknat ut att 320 årsarbetskrafter går åt för att administrativt hantera ärenden som inte ska utredas. Till exempel vissa förlustanmälningar och försäkringsärenden. Detta får konsekvenser för övriga utredningar och dess kvalitet. Överlämnadesituationer måste undvikas och fu-ledare i första linjen bör ha full behörighet.

OP-4:s slutsatser ligger också i linje med Brås nya rapport ”Polisers syn på utredning av mängdbrott”. Läs mer här.