A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Polissamordningen 2013 på 5 minuter
Polissamordningen 2013 på 5 minuter

Publicerad: 30 december 2013

Arbetsplan, regionbeslut, inriktningsbeslut, interimistisk IT-ledning och rekrytering av nya regionpolischefer. Detta blev resultatet av 750 mils dialogresor, arbete i 60 projektgrupper med över tusen polisanställda, förankring i reformstödssgrupper och med facken. En resumé av 2013:

I mars 2013 presenteras arbetsplanen för samordningen av 21 polismyndigheter och Rikspolisstyrelsen till en myndighet, sannolikt Sveriges hittills största myndighetsreform. Arbetet är planerat i sju faser i en logiskt följd för att hålla reda på alla detaljer. Målet är att skapa förutsättningar för effektivare polisarbete utan de hinder som finns mellan dagens myndigheter. Regeringen och en enig riksdag står bakom reformen.  Kammarrättsspresident Thomas Rolén leder arbetet som särskild utredare. Till sin hjälp har han en genomförandekommitté.

På ett möte med länspolismästarna den 20 mars beskrivs en kultur inom Polisen där centralt fattade beslut enbart är utgångspunkt för vidare diskussioner i de fristående polismyndigheterna. Att det saknas en tradition att stänga diskussionen och genomföra besluten när de väl har fattats. Länspolismästarna ger genomförandekommittén rådet att inte ducka och att ta tag i de tuffa frågorna.

Förankring av beslut. I april utses en så kallad reformstödssgrupp med polisanställda från alla myndigheter. De ska hjälpa kommittén att förankra besluten i sina respektive tvärgrupper. Facken och Polisens samverkanspartners bildar också reformstödsgrupper som diskuterar besluten i polissamordningen.

Dialog Nord. I april startar kommittén en dialogresa för att diskutera med medarbetare i alla polismyndigheter. Först är samverkansområde Nord med besök i Umeå och Sundsvall.  De stora avstånden i Norrland är en het fråga och förs fram som invändning mot kommande regionbeslut, se här

Så fattas besluten. I april börjar polisanställda arbeta fram beslutsunderlag till särskilde utredaren Thomas Rolén utifrån direktiv.  Totalt arbetar drygt 60 arbetsgrupper inom en mängd områden. Se direktiv här
Så fattas besluten: se här
 

Dialog Bergslagen. Våga ställa krav, stärk det lokala polisarbetet och hitta enkla sätt för chefer inom Polisen att engagera medarbetarna i polissamordningen. Så lyder medskick från medarbetare i Bergslagen på möten i Falun och Örebro. Framtida nationell enhetlighet kan öka effektiviteten samtidigt som vägen till framgång går via stärkt lokal polis. Att hitta balans mellan enhetlig central styrning och samtidigt stärka den lokala polisen framstår som en nyckel till framgång för den nya Polismyndigheten. Se här.  
 

Dialog Mitt. Att riva hinder, tänka nytt och försöka ta bort inarbetade revir diskuteras i samverkansområde Mitt på möten i Uppsala och Västerås.  Facken vill också se en ny form av ledarskap där fler medarbetare involveras i utvecklingsarbetet. Önskan om att stoppa revirtänkandet inom Polisen lyfts fram: se här.
 

Dialog Väst. Var vaksam på att poliskulturen är stark och svår att förändra! Detta är farhågor som förs fram på möten med samverkansområde Väst i Halmstad och Göteborg.  Kultur äter strategi till frukost. Se här.
 

Dialog Öst. Ta fram nya mål och mätmetoder och se till att förankra dem är medskick från samverkansområde Öst på möten i Linköping och Jönköping i maj.  Det är svårt att förena de många olika krav som idag ställs på Polisen.  Se också upp med att skapa sju nya storlän i den nya myndigheten.


Dialog Syd. Hitta en balans mellan central styrning och lokal möjlighet att anpassa och utveckla är återigen medskick, denna gång från Skåne, Blekinge och Kronoberg/Kalmar från möte i Växjö.

 

Dialog Stockholm. Tämj ”papperspolisen”, sätt bättre mål, skapa rakare kommunikation till och från nationella ledningen, samordna IT och skapa enhetlighet mellan polismyndigheterna är förhoppningar från medarbetare i Stockholm och Gotland som framkommer på möte i Stockholm i juni.  Men att styra alltför hårt anses vara en risk, se här.
 

Regionbeslut. I juni fattas beslut om att samverkansområdena blir sju nya polisregioner från och med första januari 2015. Huvudorter blir Umeå (Nord), Uppsala (Mitt), Örebro (Bergslagen), Stockholm (Stockholm), Göteborg (Väst), Linköping (Öst) och Malmö (Syd).  Huvudorterna blir administrativa centrum. Specialistfunktioner och andra regiongemensamma verksamheter kan och bör placeras på andra orter inom regionen.

Närmare medborgarna, bättre metodutveckling, mer samordning, mindre revirtänkande och nya mål är några förväntningar på de sju nya polisregionerna. Se här.

 

Demokratisk insyn. I juni utser justitieminister Beatrice Ask åtta politiker att bistå kommittén i frågor som rör medborglig insyn och demokratisk kontroll. De åtta är Inger Davidsson (KD), Christoffer Dulny (SD), Krister Hammarbergh (M), Jon Karlfeldt (MP), Johan Linander (C), Elin Lundgren (S), Johan Pehrson (FP) och Alice Åström (V).  Bakgrunden är bland annat att polisstyrelserna som är kopplade till dagens polismyndigheter försvinner 2015.

 

Regionpolischefer. I september annonseras tjänsterna som de nya regionpolischeferna ut. Chefer som har modet, viljan och förmågan att leda förändringen till den framgång den förväntas bli, heter det i annonsen. Utmärkande i kravprofilen för de nya cheferna är att kunna leda stora förändringar.


Inriktningsbeslut. I oktober fattas ett så kallat inriktningsbeslut att Polisen ska komma närmare medborgarna och arbeta mer enhetligt. Ledning och styrning ska förenklas till sex nivåer, lokalpolischefer får starkare beslutsmandat och stödfunktioner organiseras i nationella avdelningar. Besluten ska fattas på mest ändamålsenliga nivå, så nära medborgarna och den lokala problembilden som möjligt. Genom att organisera stödfunktioner som HR, IT, ekonomi, kommunikation, juridik och utveckling i nationella avdelningar ska dessa bättre kunna bidra till att polisverksamheten blir mer likvärdig i hela landet.  Men en myndighet löser inte alla utmaningar, se här.
 

Förändringsledning. En utbildningsinvestering görs för att utveckla samtliga Polisens chefer att leda i förändring. Cheferna fördjupar sig i rollen som ledare och hur de skapar engagemang bland sina medarbetare. Cheferna har bland annat i uppdrag att hålla möten i sina arbetsgrupper och diskutera vad den nya Polismyndighetens inriktning betyder för det egna arbetet.

 

Ny styrning av Polisens IT. Att slå ihop 21 polismyndigheter och Rikspolisstyrelsen medför genomgripande IT-åtgärder i många system. Från och med november utser därför Rikspolischefen och den särskilde utredaren Thomas Rolén en tillfällig ledning för Polisens IT-utveckling.

 

Nya regionpolischefer. Dokumenterade erfarenheter, tester och intervjuer leder fram till att Klas Johansson, Dan Persson, Carin Götblad, Mats Löfving, Ulrika Herbst, Klas Friberg och Annika Stenberg blir regionpolischefer i den nya Polismyndigheten från första januari 2015. De sju kommer under 2014 att tillsammans med genomförandekommittén arbeta fram detaljorganisationen och verksamhetsplan för 2015. Annika Stenberg är den enda av de sju som inte har lång erfarenhet från arbete inom Polisen. Hon kommer från Skatteverket där hon varit med om att förverkliga stora förändringar med gott resultat.

I början av 2014 tillsätts chefer för avdelningarna HR, IT, kommunikation, ekonomi och juridik. Rikspolischef, chef för nationella operativa avdelningen och chef för Avdelningen för särskilda utredningar utses av Regeringen.