A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Tomas Landeström blir Polisens nya IT-chef
Tomas Landeström blir Polisens nya IT-chef

Publicerad: 21 january 2014

Tomas Landeström utses till Polisens nya it-chef från och med 1 januari 2015 på ett särskilt tvåårigt förordnande. Uppdraget är att säkerställa kontinuiteten i alla de it-projekt som är direkt avgörande för bildandet av den nya Polismyndigheten.

Beslutet innebär att den tillfälliga ledning som Tomas Landeström och it-organisationen nu tillsammans skapar kommer att fortsätta att verka i minst två år efter själva myndighetsbildningen. Därmed avbryts den nyligen påbörjade rekryteringen it-chef för en framtida nationell it-avdelning, en av de pågående rekryteringarna till nya nationella avdelningar.

- Det är känt att vi har ett allvarligt läge i Polisens it-verksamhet som lider stora brister. Det har flera utredningar slagit fast. Ju längre ned i detaljerna i it-verksamheten vi själva kommer, desto mer klarnar omfattningen. Att lägga mer tid på rekrytering av en ny it-chef i det här läget vore en felprioritering från min sida, säger Thomas Rolén, särskild utredare.

Sedan i november 2013 leder Tomas Landeström från Genomförandekommittén och Christian Stuart från Rikspolisstyrelsen utvecklingsarbetet av Polisens it.

- Att redan idag besluta att Tomas Landeström fortsätter i minst två år efter nästa årsskifte är också en signal till alla de som arbetar mycket hårt med att klara it-projekten i tid. De ska inte behöva engagera sig i chefsbyte och därmed eventuella omprioriteringar, säger Thomas Rolén.

Drygt 600 medarbetare arbetar i 30 delprojekt med anpassning av Polisens it-system inför myndighetsbildningen, där 21 polismyndigheter och Rikspolisstyrelsen ska bli en myndighet.

Tomas Landeström är civilekonom och har i många år arbetat med styrnings- och ledningsfrågor med särskild inriktning mot it och stora projekt, både inom privat- och offentlig sektor. Tomas ansvarade bland annat för it-genomförandet vid bildandet av Pensionsmyndigheten.