A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Så pratas det om nya Polismyndigheten
Så pratas det om nya Polismyndigheten

Publicerad: 17 february 2014

Här är svaren på de vanligaste frågorna om den nya Polismyndigheten

Projektrapporten från OP-3 Kärnverksamheten har publicerats. Vad är statusen på dokumentet och varför publiceras inte alla projektrapporter?
De projektrapporter som tas fram av arbetsgrupper med representanter från polismyndigheterna är förslag till den särskilde utredaren Thomas Rolén som fått regeringens uppdrag att fatta besluten om den nya Polismyndigheten. OP-3 är alltså ett av många beslutsunderlag som den särskilde utredaren får inför de strategiska besluten i de sju faser som arbetet är indelat i.
OP-3 innehåller förslag om hur kärnverksamheten i Polisen ska organiseras. Den bearbetas brett av reformstödsgrupperna inför det den särskilde utredarens beslut om detaljorganisationen som fattas i början av maj. Då rapporten är väl spridd och kan den lika gärna publiceras öppet för alla. Även andra projektrapporter som bearbetas av många kommer att publiceras löpande.
Det är viktigt att poängtera att projektrapporterna enbart är arbetsmaterial och att beslut som fattas därför kan skilja sig från slutsatser i rapporterna.

Det anges att regionerna ska ha ett ansvarigt vakthavande befäl och minst en kvalificerad förundersökningsledare för regionen dygnet runt. Ska det bara finnas ett LKC per region? Hur blir det med PKC?
På sikt bör det finnas en ledningscentral och även ett kontaktcenter i varje region, enligt inriktningsbeslutet från oktober 2013. Men beslutet är både organisatoriskt och tekniskt komplicerat. Därför utreds förutsättningarna för en ledningscentral och ett kontaktcenter i varje region vidare. De tekniska förutsättningarna gör dock att eventuella förändringar kommer att ske först efter första januari 2015.

Kommer det att bli aktuellt med ”erbjudanden” om avtalspension, förtidspensionering eller liknande vid verksamhetsövergången?
Det kommer inte att bli några erbjudanden om pensionsersättningar i samband med verksamhetsövergången till en myndighet då reformen handlar om att få ut så mycket polisverksamhet som möjlighet av våra gemensamma resurser.

Kommer vi att få samma lön när vi blir en Polismyndighet 1/1 2015?
I Polisen gäller individuell lönesättning. Den individuella lönen bestäms utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad, skicklighet, resultat och måluppfyllelse men även av marknadsfaktorer. Det gäller idag såväl som 2015 och framåt. Hur lönebildningsarbetet kommer att se ut i Polismyndigheten är inte fastställt men arbete pågår, fram till 1 januari 2015 är det respektive polismyndighet som ansvarar för lönebildningsarbetet.

Kommer jag ha arbetsskyldighet inom en polisregion eller inom hela polismyndigheten från den 1 januari 2015?
Frågan är viktigt och den utreds. Svar kommer att finnas under fas 7, det vill säga sannolikt andra halvåret 2014.

Vad händer om jag tackar nej till verksamhetsövergång?
Om jag tackar nej verksamhetsövergången blir jag uppsagd från Polisen. Exakt vad som kommer att gälla beslutas under fas 7, under sista kvartalet 2014. Läs mer om verksamhetsövergång här (under rubriken HR).

Vad händer om man har en så kallad §8-anställning/inkommendering i samband med verksamhetsövergången?
Hur tidsbegränsade anställningar i enlighet med §8 instruktionen kommer att kunna hanteras i den nya Polismyndigheten är inte klart. Frågan utreds och besked ges snart det är klart.

Finns det risk att ju fler som blir involverade i arbetet att skapa den nya Polismyndigheten gör att det inte finns resurser att klara Polisens uppdrag?
Frågan diskuterades på länspolismästarmötet den 6 februari där den enade uppfattningen är att det inte finns någon sådan risk. Det finns tvärt om fortfarande ett behov att involvera fler i frågorna kring hur man Polisen ska komma närmare medborgarna och arbeta mer enhetligt i den nya Polismyndigheten. Man konstaterade dock att stödfunktioner som it, HR och i viss mån kommunikation, har fått ökad arbetsbörda.

 

Läs mer frågor och svar här