A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Ny politisk insyn i Polisen
Ny politisk insyn i Polisen

Publicerad: 03 march 2014

Ett insynsråd och sju regionpolisråd skapas för den nya Polismyndigheten. Förslag på sammansättning i råden har nu lämnats till regeringen. Polisstyrelserna försvinner.

Som en konsekvens av att 21 polismyndigheter läggs ned och en polismyndighet skapas förändras också den politiska insynen i Polisen. Polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen har idag styrelser som beslutar i vissa frågor och därmed delar ansvar med länspolismästare och rikspolischefen.

Den nya polismyndigheten blir en enrådighetsmyndighet där rikspolischefen är högst ansvarig och där den demokratiska insynen istället sker genom ett insynsråd som inte är beslutande.

Genomförandekommittén har haft i uppdrag att ta fram förslag på hur den insynen ska fungera i polismyndigheten. För att skapa insyn i hela Polisen föreslås, utöver ett insynsråd, även ett regionspolisråd i varje polisregion.

Eftersom Polisen har våldmonopol och särskilda befogenheter ställs högre krav på insyn och kontroll än vad som gäller för de flesta myndigheter. Därför föreslås råden bestå av 15 ledamöter, vilket är något högre än för andra statliga myndigheter.

Råden ska utöva insyn och ge rikspolischefen respektive regionpolischeferna råd. De ska även kontinuerligt följa verksamheten med särskilda utredningar, dvs utredningar som rör polisanställda. Ledamöterna utses av regeringen – efter nominering av riksdagspartierna – och ska ha partipolitisk erfarenhet och breda kontaktytor i samhället.

Till sin hjälp att ta fram förslaget har Genomförandekommittén haft en parlamentarisk referensgrupp knuten till sig. Gruppen är enig och stöder de förslag som lämnas till regeringen.

 

Läs hela förslaget här.