A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Start för nya projekt
Start för nya projekt

Publicerad: 17 march 2014

En ny arbetsordning och principer för lokalt GOB-arbete. Gränspolisverksamheten i framtiden och förslag på hur volontärer ska jobba i Polismyndigheten. Det är några av de nya projekt som startar.

Lista över nya projekt som tar fram beslutsunderlag till Thomas Rolén:

GOB i lokalt perspektiv – OP 1.04
De nya lokalpolisområdena kommer att få ett ansvar i arbetet mot grov och organiserad brottslighet i ett lokalt perspektiv. Projektet ska bland annat ta ställning till hur samverkan med kommuner ska fungera och vilka förmågor lokalpolisområdet behöver. Förslagen som tas fram ska bygga på framgångsrikt arbete som bedrivs idag. En del av uppdraget är därför att ta fram goda exempel från polissverige. Arbetet ska redovisas senast den 16 maj 2014.

Läs direktivet här.

PNU på Intrapolis – OP 15

Ett nytt elektroniskt stöd för Polisens nationella utredningskoncept (PNU) ska tas fram. Stödet ska rikta sig till den enskilda utredaren och göra det lätt att använda PNU. För att stödet ska vara lätt att nå och tillgängligt för alla ska det finnas på Intrapolis. Uppdraget ska redovisas senast den 30 augusti 2014.

Läs direktivet här.

Processansvar för NFC
Nationellt forensiskt centrum får ansvar för hela den forensiska processen. Ansvaret innebär att NFC kommer leda arbetet med att skapa enhetliga metoder i all forensisk verksamhet. När det gäller laboratorieverksamheten blir det ett funktionsansvar för NFC vilket betyder att även personal kommer att tillhöra NFC.

Gränspolisarbete – OP 14
Gränspolisverksamheten ska ses över och förslag på hur det ska den ska organiseras i framtiden ska tas fram. En del av uppdraget blir att ge förslag på vilken verksamhet som ska bedrivas på vilken nivå i Polismyndigheten. Projektet redovisades den 14 mars.

Läs direktivet här.

Arbets- och delegationsordning – JU 1.1
En ny arbets- och delegationsordning för Polismyndigheten ska tas fram. Där ska myndighetens organisation beskrivas och ansvar och befogenheter regleras. Arbetet kommer utgå från detaljorganisationen som beslutas i maj.

Läs direktivet här.

Framtidens volontärverksamhet
En arbetsgrupp ska se över hur volontärverksamheten ska organiseras 2015. Projektet ska ta fram förslag till ett nationellt arbetssätt i Polismyndigheten.

Övertagande av IT-driftställen – IT 22
Polisens alla serverrum och datahallar ska inventeras. Ett nytt projekt ska se över samtliga utrymmen inför att Polismyndigheten ska överta IT-driftställen från polismyndigheterna.

Läs direktivet här.