A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

”Skapa kultur där medborgarna kommer först”
”Skapa kultur där medborgarna kommer först”

Publicerad: 24 march 2014

Om Polisen ska bli bättre på att ta emot allmänhetens synpunkter bör det skapas tydliga kontaktvägar och en kultur där medborgarna alltid sätts i första rummet. Det var Skatteverkets och Försäkringskassans råd när Polisen och kommittén mötte medborgare i Eskilstuna.

Representanter för Skatteverket och Försäkringskassan deltog i mötet med medborgare i Eskilstuna nyligen. De berättade hur de fått ökat förtroendet hos medborgarna. Att skapa fler sätt att lämna förslag eller klagomål är en bra början för att komma närmare medborgarna. Men för att det verkligen ska bli bättre måste också medarbetarnas inställning till de som lämnar förslagen utvecklas.


Länspolismästare Torbjörn Johansson är med på tankegångarna från Skatteverket och Försäkringskassan.

- Vi måste ställa oss i medborgarnas skor och ta varje synpunkt på allvar. Polisen kan bli bättre på det, sa Torbjörn Johansson.

 

Drygt 70 Eskilstunabor deltog i mötet och förslagen var många. Teman som återkommer i medborgardialogerna är att Polisen ska vara mer tillgänglig på telefon, internet samt på gator och torg.  Man önskar även olika typer av personliga mötesformer. Att Polisen behandlar alla lika återkom också som önskemål.

 

Andra förslag och önskemål från mötet:

Kortare telefonköer

Öppna telefonkontakt med lokala poliskontor

Skapa bättre kontaktytor via internet och sociala medier

Öppna för tips och synpunkter via SMS

Besök skola och fritidsgårdar oftare och under informella former

Schemalägg medborgarmöten med Polisen i kommun, på torget, i kyrkan etcetera

Inför cyklande polis och polis som kliver ur sina bilar och går mer

Skaffa fler mobila poliskontor för bättre synlighet och service

Återinför kvarterspolis med god lokalkännedom och nätverk bland medborgarna

Stärk polisers kunskap om människor med särskilda behov

Förbättra attityd och återkoppling till de som lämnar tips och synpunkter till Polisen