A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Fyra chefer rekommenderas till Polisens nationella avdelningar
Fyra chefer rekommenderas till Polisens nationella avdelningar

Publicerad: 26 march 2014

Anställningsnämnden för den nya Polismyndigheten rekommenderar att Unni Jerndal blir kommunikationsdirektör, Gunilla Svahn Lindström blir rättschef, Jan Andersson blir ekonomidirektör och Kajsa Möller blir HR-direktör. Planen är att de ska tillträda sina befattningar när den nya Polismyndigheten bildas, den 1 januari 2015.

De fyra har testats, intervjuats och referenser har tagits. En enig anställningsnämnd rekommenderar nu att regeringens utredare Thomas Rolén erbjuder dem respektive befattning. När kandidaterna har tackat ja och genomgått säkerhetsprövning fattar Thomas Rolén formellt beslut om anställning.

De fyra nya cheferna kommer att ingå i den nya Polismyndighetens ledningsgrupp. Deras respektive nationella avdelning ska tillgodose ledningens- och verksamhetens behov av strategisk styrning och verksamhetsnära stöd. De nationella avdelningarna har ett funktionsansvar för all sin verksamhet, inklusive ansvar för ekonomi och personal oavsett var i landet medarbetarna geografiskt är placerade.

Bakgrunden till rekryteringen av de nya cheferna är att svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter ska bli en sammanhållen myndighet den 1 januari 2015.

Se korta biografier nedan för Unni Jerndal, Gunilla Svahn Lindström, Jan Andersson och Kajsa Möller.

För kommentarer, kontakta

Mats Paulsen, kommunikationsansvarig
072-217 63 10

Thomas Rolén nås via Mats Paulsen

 

Övriga chefsrekryteringar
I december 2013 utsågs sju blivande regionpolischefer och i januari utsågs en IT-chef för den nya Polismyndigheten.  Rekrytering av kanslichef och utvecklingschef pågår liksom rekryteringar av biträdande regionpolischefer samt polisområdeschefer. Ny rikspolischef, chef för den Nationella operativa avdelningen och chef för Avdelningen för särskilda utredningar kommer däremot att utses av Regeringen.

 

Unni Jerndal - rekommenderad kommunikationsdirektör
Riksgäldens nuvarande kommunikationschef Unni Jerndal har lång erfarenhet som reporter, programledare och redaktör inom radio och TV. Hon var bland annat med vid starten av TV4, har arbetat på Aktuellt i SVT, varit med att bygga upp Ekonominyheterna i TV4 och gjort olika specialprogram. 2008 blev hon tillförordnad administrativ chef på TV4 och 2010 blev hon kommunikationschef för Riksgälden, statens centrala finansförvaltning.
Unni har utbildat sig till journalist i Sverige och USA.

 

Gunilla Svahn Lindström – rekommenderad rättschef
Kammarrättslagman Gunilla Svahn Lindströms uppdrag idag är att vara 50 procent domare och 50 procent chef för en avdelning i Kammarätten i Stockholm. Gunilla är en erfaren chef som både deltagit i och drivit flera förändringsuppdrag. Bland annat att lägga ned Utlänningsnämnden och inrätta migrationsdomstolar med allt vad det innebär att inrätta nya och enhetliga arbetsformer och rutiner samt att bygga upp en ny organisation.
Förutom karriären i rätts- och domstolsväsendet har Gunilla varit rättssakkunnig och kansliråd i Regeringskansliet, på kultur- och justitiedepartementen.

 

Jan Andersson – rekommenderad ekonomidirektör
Rikspolisstyrelsens nuvarande ekonomidirektör Jan Andersson är utbildad polis och fil. kand. i ekonomi. Jan har lång erfarenhet från Polisen både avseende tidigare förändringar av polisverksamheten samt av ekonomifrågor i komplexa sammanhang med de samverkande polismyndigheterna.
Jan har varit bland annat varit polisman i Malmö, ansvarig för ekonomistyrning och service hos Polisen i Malmö, ekonomidirektör i Polismyndigheten i Kristianstads län, ekonomidirektör vid Polismyndigheten i Stockholm och ekonomidirektör på Rikspolisstyrelsen.

 

Kajsa Möller – rekommenderad HR-direktör
Kajsa Möller har idag särskilt ansvar för samordning av HR-frågor i Genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten. Hon har lång erfarenhet av HR-, organisations- och ledningsfrågor i både det privata näringslivet och det statliga rättsväsendet. Karriären inom näringslivet innefattar bland annat förändringsarbete inom Ericsson där hon under sex år koncentrerade verksamheten inom ett av koncernens affärsområden från 28 olika produktionsställen i världen till sex stycken. Hon var även med om att genomföra en förändring av Ericssons HR-organisation i Sverige.

Inom offentlig sektor har Kajsa varit personalchef för polismyndigheten i Värmland och haft samma roll i Tullverket, Skatteverket samt Polishögskolan.

 

Se kravprofil för chefer för nationella avdelningar här.