A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Så ska Polisen lyssna på medborgarna 2015
Så ska Polisen lyssna på medborgarna 2015

Publicerad: 08 april 2014

Den nya polismyndigheten ska bli bättre på att lyssna och ta emot klagomål. En arbetsgrupp får nu uppdraget att ta fram förslag till en nationell modell för att ta omhand medborgarnas sypunkter.

Tanken är att det ska bli lättare för medborgarna att påverka Polisen och att kunskaperna från medborgarna används för att förbättra polisverksamheten. Därför ska enkla och enhetliga sätt att lämna synpunkter tas fram.

Modellen ska innehålla rutiner för hur kunskaperna ska omhändertas så att de påverkar såväl metoder som prioriteringar. Det handlar både om synpunkter som kommer från enskilda medborgare och medskick från möten som Polisen tagit initiativ till.

Arbetsgruppen ska också ta fram förslag på rutiner för hur medborgarna ska kunna framföra klagomål mot polisanställda och hur återkoppling både till den som framför klagomålet och verksamheten ska ske.

En del av underlaget till arbetet blir slutsatserna från de sju medborgardialoger som genomförs under våren. På öppna möten får medborgarna berätta vad de vill att Polisen ska jobba med och hur de vill att kontakterna med Polisen ska se ut i framtiden.

I uppdraget ingår att se vilka arbetssätt som används inom polismyndigheterna idag och även ta lärdom av andra myndigheter, i Sverige såväl som i andra länder.

Läs direktivet här.

Läs mer om medborgardialogerna här.

Läs mer om insynsråd och regionpolisråd här.