A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Svårt att prata om nya Polismyndigheten
Svårt att prata om nya Polismyndigheten

Publicerad: 23 april 2014

De utbildningar som pågår för att ge alla chefer kunskap om hur man kan diskutera den nya organisationen på en arbetsplatsträff har inte fått genomslag än. En ny intern enkät visar att många polisanställda sannolikt har diskuterat idéerna bakom den nya Polismyndigheten för litet.

En siffra som sticker ut i enkätresultatet är att 36 procent av poliserna hittills inte har fått någon information om förändringen av någon chef.

En annan siffra som ser svag ut är att bara 29 procent av polisanställda uppger att de deltagit på en arbetsplatsträff eller liknande på temat en ny polisorganisation 2015.

Positivt i enkätsvaren är att fler medarbetare i yttre tjänst har involverats sedan motsvarande enkät gjordes i november 2013.

Att genomföra en konstruktiv diskussion om varför ombildningen görs och hur inriktningen för en polismyndighet bör bli kan skapa intresse och engagemang.  Att inte föra någon diskussion kan däremot skapa missförstånd, ointresse och till och med motstånd. En organisationsförändring som möts av motstånd kan påverka effekten av Polisens arbete negativt.

I maj 2013 startade därför ett brett utbildningsarbete i myndigheterna för att förbättra förmågan att diskutera på arbetsplatsträffar. Hittills har seminarier hållits för strategiska ledningsgrupper och bredare chefsgrupper. Nu pågår en period där myndigheternas indirekta och direkta chefer ska genomföra arbetsplatsträffar. Det är oklart om och hur detta följs upp i respektive myndighet.

Enkätresultatet visar att de som har fått information från sin chef har bättre kunskap om varför ombildningen till en polismyndighet sker. Resultatet visar också att 69 procent av cheferna anser att de har tillräckligt med verktyg och material för att informera om förändringarna generellt.

5 758 medarbetare i alla myndigheter svarade på enkäten som var öppen mellan den 17 och 31 mars.