A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Utvecklingschef och kanslichef rekommenderas för nya Polismyndigheten
Utvecklingschef och kanslichef rekommenderas för nya Polismyndigheten

Publicerad: 24 april 2014

Anställningsnämnden för den nya Polismyndigheten rekommenderar att Anders Hall blir utvecklingschef och Eva Årestad Radner blir chef för rikspolischefens kansli. Planen är att de ska tillträda sina befattningar när den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015.

Anders Hall och Eva Årestad Radner har testats, intervjuats och referenser har tagits. En enig anställningsnämnd rekommenderar nu att regeringens utredare Thomas Rolén erbjuder dem respektive befattning.

De två cheferna kommer att ingå i den nya Polismyndighetens ledningsgrupp.

Anders Hall, idag chef för polisavdelningen vid Rikspolisstyrelsen, blir chef för den nya Polismyndighetens utvecklingsavdelning. Avdelningen ska leda den strategiska utvecklingen inom Polisen och vara organiserad i sju utvecklingscentra, ett per region – Nord, Mitt, Bergslagen, Stockholm, Öst, Väst och Syd.

Eva Årestad Radner, idag anställd i Genomförandekommittén, blir chef för den framtida rikspolischefens kansli. Kansliet har bland annat ansvar för verksamhetsstyrningen, alltså processen för styrning och kontroll av Polisens mål och resultat.

Bakgrunden till rekryteringarna är att svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter ska bli en sammanhållen myndighet den 1 januari 2015.

Se korta biografier nedan för Anders Hall och Eva Årestad Radner.

För kommentarer, kontakta

Mats Paulsen, kommunikationsansvarig 072-217 63 10 Thomas Rolén nås via Mats Paulsen

 

Anders Hall – rekommenderad utvecklingschef
Anders Hall är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har erfarenhet från Polisen, Regeringskansliet och det privata näringslivet. Efter 2,5 år som chefsstrateg och chef för polisavdelningen på Rikspolisstyrelsen ser Anders bland annat behov av att stärka Polisens förmåga att införa och tillämpa de arbetsmetoder som utvecklas.
I arbetet som stabschef och politiskt sakkunnig på Justitiedepartementet under sex år hade Anders särskilt ansvar för bland annat polis, säkerhetspolis, kriminalpolitik, straffrätt med flera polisnära områden.

Eva Årestad Radner – rekommenderad kanslichef
Eva Årestad Radner var länspolismästare i Skåne i sex år till den 1 mars 2013. Då anställdes hon i Genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten med ansvar för samordning av organisation, ledning och styrning samt för ekonomi. Under sina 30 år inom Polisen har Eva haft chefsbefattningar både inom länspolismyndigheter och på rikspolisstyrelsen. Eva är jurist och gick polischefsutbildningen efter tingsmeritering i Kristianstads tingsrätt.
 


Pågående rekryteringar
Rekrytering av biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer pågår liksom chefer för Nationellt forensiskt centrum och chef för internrevision.
Ny rikspolischef, chef för den Nationella operativa avdelningen och chef för Avdelningen för särskilda utredningar kommer däremot att utses av Regeringen.

Genomförda rekryteringar
Anställningsnämnden för den nya Polismyndigheten har rekommenderat att Unni Jerndal blir kommunikationsdirektör, Gunilla Svahn Lindström blir rättschef, Jan Andersson blir ekonomidirektör och Kajsa Möller blir HR-direktör. Säkerhetsprövningen av dessa ska vara klar inom kort.
I december 2013 utsågs sju blivande regionpolischefer och i januari utsågs en IT-chef för den nya Polismyndigheten.  Blivande regionpolischefer är i Nord Klas Johansson, i Mitt Carin Götblad, i Bergslagen Dan Persson, i Stockholm Mats Löfving, i Öst Ulrika Herbst, i Väst Klas Friberg och i Syd Annika Stenberg. Blivande IT-chef är Tomas Landeström.