A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Olika syn på kulturer inom Polisen
Olika syn på kulturer inom Polisen

Publicerad: 05 may 2014

Facken har olika syn på kulturfrågor. Medarbetare menar att chefer bör tillåta och uppmuntra ett mer öppet samtalsklimat. En forskare, verksam i polismyndigheten i Västra Götaland, kritiserar kommitténs arbete med enhetlighet och kopplar det till kultur.

Det är några reaktioner efter att en sammanställning av svar på kulturfrågor som publicerades på polissamordningen.se och Intrapolis den 31 mars.

Bakgrunden är att reformstödsgrupperna polisanställda, arbetstagarorganisationer och polisledningar svarade på frågan: Definiera och sammanfatta poliskulturen med 200 ord. De fick också ge två konkreta realistiska förslag på åtgärder för att dra nytta av eller förändra den ”poliskultur” som ni identifierat.

Bland förslagen finns: mer intern dialog, bättre rekrytering av chefer och en plattare organisation med färre chefsled.

Efter publiceringen av reformstödsgruppernas sammanställda svar och en film som tog upp en aspekt, överprövning av fattade beslut, har det kommit in spontana såväl som genomarbetade reaktioner. Därtill har två akademiska uppsatser i ämnet hur man skapar bra arbetsklimat skickats in. Två fackföreningar visar i sina reaktioner att de har olika syn på hur kulturfrågor ska hanteras.

Polisförbundet lyfter till exempel frågan att kommittén producerat en film om kulturen. En film ”som tar fasta på helt fel perspektiv i organisationen”, skriver Polisförbundet.

”Det är positivt att Genomförandekommittén har lyft upp frågorna om poliskulturen och överprövningsrätten”, skriver däremot SACO-S.

Litet mer på djupet i kulturfrågan går Micael Björk, docent i sociologi i kompendiet ”Tio teser om ’poliskulturen’ (en anti-kritik)”. Micael Björk är tillfälligt anställd i polismyndigheten i Västra Götaland och verksam i dess nyinrättade förändringskansli.

En av Micael Björks poänger är att ”Överprövning hittar man i alla byråkratier…”. Det verkar vara en klok reflektion varför kommittén hädanefter inte använder begreppet ”poliskultur”.

Vidare menar Björk att kommitténs arbete med att skapa ökad enhetlighet, något många inom organisationen har framhävt som en förbättringsmöjlighet, i själva verket kan öka behovet av överprövning. 

”Ju mer formaliserad styrningen blir, desto fler skäl finns det att avknoppa egna reservat där friheten kan skyddas”, skriver Micael Björk.

 

Läs: sammanfattning av svar från polisanställda, chefer och arbetstagarorganisationer

Se: film om överprövningskulturen som reformstödsgrupperna identifierat

Läs: Micael Björks Tio teser om ”poliskulturen” (en anti-kritik)

 

Fortsätt att dela dina tankar om både positiva och negativa aspekter av olika kulturer inom polismyndigheterna, maila till: