A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Chefer med särskilt utredningsansvar rekommenderas
Chefer med särskilt utredningsansvar rekommenderas

Publicerad: 11 june 2014

Anställningsnämnden för den nya Polismyndigheten rekommenderar sju biträdande regionpolischefer, chef för Nationellt forensiskt centrum (NFC) och chef för internrevision. Planen är att de ska tillträda sina befattningar när den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015.

De sju biträdande regionpolischeferna kommer att vara så kallade processägare för brottsutredningsverksamheten i respektive region. De ska leda, styra och följa upp utredningsprocessen, så att ett tydligare ledningsansvar finns för utredningsresultaten i den nya Polismyndigheten.

Biträdande regionpolischefer som rekommenderas är:

Region Nord                        Micael Säll Lindahl
Region Mitt                          Mikael Fetz
Region Bergslagen              Åsa Palmqvist
Region Stockholm               Ulf Johansson
Region Öst                          Torbjörn Johansson
Region Väst                         Carina Persson
Region Syd                          Jarl Holmström

 

Vidare rekommenderas Lena Klasén som chef för Nationellt forensiskt centrum (NFC). NFC är till stora delar Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL), som kommer att ingå i den nya Polismyndigheten från januari 2015. Stina Kristiansson rekommenderas för tjänsten som chef för internrevision.

Kandidaterna har testats, intervjuats och referenser har tagits i samråd med blivande regionpolischefer. En anställningsnämnd rekommenderar nu att regeringens utredare Thomas Rolén erbjuder dem respektive befattning. Vad gäller rekommendationen till biträdande regionpolischef i Nord var nämnden inte fullt enig. En ledamot förordade en annan kandidat.

När de rekommenderade kandidaterna har tackat ja och genomgått säkerhetsprövning fattar Thomas Rolén formellt beslut om anställning som träder i kraft första januari 2015.

Se korta biografier nedan om de rekommenderade kandidaterna.

Se också kravprofiler, annonstexter för respektive tjänst och anställningsnämndens protokoll, här.

 

Michael Säll Lindahl, biträdande regionpolischef i Nord
Michael är polismästare och är operativ chef vid polismyndigheten i Västerbottens län och har varit ordförande i den regionala operativa ledningsgruppen för samverkansområdet Nordsam.
Michael ser en intressant utmaning i att utveckla en gemensam ledningskultur för region Nord i samklang med den samlade svenska polisen.
Michael är reservofficer i fallskärmsjägarna, har jobbat i flera år inom piketen i Stockholm som assistent, gruppledare och insatsledare. Han har också arbetat med metodutveckling och är utbildad förundersökningsledare.

Michael Fetz, biträdande regionpolischef i Mitt
Michael är banktjänstemannen från Helsingborg som blev polischef och en av få svenska poliser med specialutbildning hos US Navy Seals i San Diego. Michael har bland annat arbetat i Stockholmspiketen och nationella insatsstyrkan.
Michael har också varit biträdande chef för länskriminalen i Stockholm, polismästare i Södertälje, polismästare i Västerort och nu innehar han tjänsten som polismästare i City. Han har arbetat med att införa verksamhetsutveckling enligt Lean i City polismästardistrikt och konstaterar att det ger resultat men att det krävs uthållighet att införa nya metoder för utveckling.

Åsa Palmqvist, biträdande regionpolischef Bergslagen
Åsa Palmqvist är teoretiskt såväl som polistaktiskt välmeriterad. De senaste åren har hon varit något av problemlösare i Polismyndigheten i Skåne med ansvar för flera komplexa situationer och insatser. Bland annat som kommenderingschef i arbetet med att identifiera och gripa den så kallade "serieskytten" i Malmö.  När samverkansavtal mellan fack och arbetsgivare sades upp grund av missnöje var det Åsa som ledde arbetsgruppen för att ta fram ett nytt avtal.
Åsa är polis och jurist.

Carina Persson, biträdande regionpolischef i Väst
Carina är sedan 2012 polisområdeschef i Storgöteborg som innebär samverkan med 10 kommuner, ansvar för åtta polisenheter och runt 1 300 medarbetare. Hennes syn på ledarskap är att förmågan att förmedla fattade beslut till kollegor och medarbetare är avgörande för framgång.
Underrättelsearbete har varit en röd tråd de senaste åren. Carina har varit enhetschef på Säkerhetspolisen i region Väst. Hon har varit samverkansområde Västs representant i nationella operativa ledningsgruppen, chef för länskriminalen i Västra Götaland och ordförande i det regionala underrättelsecentret.
Carina är polis och sjöpolis.

Ulf Johansson, biträdande regionpolischef i Stockholm
Ulf är biträdande länspolismästare i Stockholm och ansvarig för det interna omställningsarbetet inför den nya Polismyndigheten 2015 inklusive uppdraget att få myndighetens ekonomi i balans. Dessförinnan har han bland annat varit polismästare i Stockholm city polismästardistrikt i sex år.
Ulf har taktisk och strategisk erfarenhet som kommenderingschef vid terrorhändelse, demonstrationer, idrottsevenemang och eftersök av farliga personer. Han ingår i nationella operativa ledningsgruppen och operativa rådet med ett ansvar att stärka och utveckla relationer och samarbeten med Rikskriminalpolisen och Säkerhetspolisen.
Ulf är utbildad jurist och polischef.

Torbjörn Johansson, biträdande regionpolischef Öst
Torbjörn är länspolismästare i Södermanlands län. Hans ledarstil går ut på att prestera bra resultat genom att skapa god stämning och därmed bra arbetsmoral i grupper han medverkar i. Han utmärker sig bland annat genom höga värden i medarbetarmätningar, så kallade Nöjd medarbetarindex.
Torbjörn har tjänstegjort på många olika positioner inom Södermanlands polismyndighet. Han har varit chef för länskriminalavdelningen såväl som den operativa avdelningen.
Andra exempel på specialuppgifter under åren har varit förhandlingsarbete med arbetstids- och löneavtal samt utredning om medborgarmätningar inom Polisen.

Jarl Holmström, biträdande regionpolischef i Syd
Jarl är länspolismästare i Kalmar och Kronobergs län sedan snart ett år. Dessförinnan var han chef för polisområde Nordvästra Skåne.
Kommunikation och starkt engagemang hör till Jarls styrkor.  Han har bland annat arbetat med öppna så kallade medborgarforum för att förklara polisens prioriteringar och sprida kunskap om det faktiska brottsläget i Kalmar och Kronoberg.
Bakom sig har han en poliskarriär som startade som startade som ordningspolis 1988. Därefter spanare, yttre befäl och kommendering med inriktning på MC-relaterad brottslighet i nordvästra Skåne.
Vid sidan av chefskarriären har Jarl genomgått en MBA-utbildning vid Växjö Universitet 2007.

 

Lena Klasén, chef Nationellt forensiskt centrum
Lena är akademiker och forskare. Hon har också lett verksamheter inom FOI, SKL, FMV och i den privata industrin. Därtill är hon entreprenör med delägarskap i mer än tio nystartade mindre teknikföretag.  Hon har en bred tvärvetenskaplig teknik- och forskarbakgrund inom bland annat kriminalteknik, försvars- och säkerhetsforskning, vindkraft och systembiologi. Detta har hon parat med ledar- och entreprenörskap.
Lena har över åren anlitats av den svenska polisen som forensisk expert i flera utredningar, bland annat i undersökningen av bilder från NK som spelades in i samband med mordet på Anna Lindh.
Lena kommer att ingå i den blivande ledningsgruppen för Polismyndigheten.

Stina Kristiansson, chef internrevision i nya Polismyndigheten
Stina är internrevisionschef vid Tullverket sedan 2009. Hon tror att kompetent internrevision är en viktig byggsten och ett bra ledningsstöd i den nya Polismyndigheten.
Stina har en lång karriär som revisor inom offentlig verksamhet med chefstjänster inom Tullen, Försäkringskassan, Riksrevisionsverket och Skatteverket. Hon har gjort flera uppdrag utomlands för att bidra till att bygga upp revisionskompetens i bland annat Moldavien, Bosnien, Kosovo, Ukraina och Rumänien.
Stina är ekonom efter studier i Linköping och Lund.