A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Nya frågor och svar
Nya frågor och svar

Publicerad: 19 june 2014

Frågorna fortsätter att strömma in från medarbetarna. Här är en sammanställning av vanliga frågor och svar just nu.

Vad händer med mig i den nya Polismyndigheten? När får jag information om verksamhetsövergången?

Tillsammans med lönespecifikationen i juni kommer en bilaga med svar på de vanligaste frågorna. Här kan du redan nu ta del av denna bilaga.
 

Den verksamhet jag arbetar med och de arbetsuppgifter jag har finns inte omnämnda i detaljbeslutet eller organisationsskissen från den 14 maj. Är min verksamhet bortglömd i planeringen av den nya Polismyndigheten?

I beslutet från den 14 maj redogörs för huvuddragen i den nya Polismyndighetens detaljorganisation. Många verksamheter anges i beslutet som exempel, men det är inte någon uttömmande uppräkning.  Också verksamhet som inte angetts i beslutet är viktig och kommer sannolikt att utföras även i den nya Polismyndigheten. Polisen kommer fortfarande att ha samma uppdrag i den nya organisationen. Under hösten tas det fram en ny arbetsordning och andra styrdokument som kommer att gälla från 1 januari 2015. Närmare beslut om var i organisationen olika verksamheter kommer att genomföras är en fråga för respektive region och nationell avdelning.
 

Mitt närpolisområde kommer inte att finnas kvar i nya Polismyndigheten. Jag arbetar med brottsförebyggande verksamhet. Vi har under lång tid arbetat upp lokalkännedom och kunskap som vi nu är rädda kommer att försvinna i ett större lokalpolisområde. Hur kommer mina lokala kontakter och upparbetade samarbeten med lokalsamhället att tas tillvara?

Denna kunskap är mycket värdefull och den kommer vara viktig även i det nya lokalpolisområdet. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny verksamhetsstyrningsmodell för Polisen som bland annat kommer att innehålla lokala medborgarlöften. När medborgarlöftena ska utformas kommer medarbetarnas kunskap om den lokala problembilden att vara ett viktigt underlag. Chefen för lokalpolisområdet ska se till att medarbetarnas kunskaper tas till vara.
 

Jag jobbar i IG-verksamheten. Vilka polisstationer kommer våra IG-poliser att utgå ifrån, och hur många yttre befäl kommer det att finnas i tjänst samtidigt i vårt polisområde?

Det kommer dygnet runt, hela året finnas ett yttre befäl i tjänst i varje polisområde. Vilka polisstationer som ingripandeverksamheten kommer att utgå ifrån är beroende av omständigheter så som geografiska avstånd, problembild och tillgång till lokaler. Det är ytterst regionchefen som fattar de strategiska besluten på detta område.
 

Jag har lång erfarenhet och många idéer som jag skulle vilja dela med mig av när min region planerar genomförandet i nya Polismyndigheten. Vart ska jag vända mig?

I första hand bör du prata med närmaste chef som för synpunkten vidare. Det andra är att prata med fackrepresentant som för frågan vidare i sin organisation. Den tredje möjligheten är att kontakta de inom ditt samverkansområde som ingår i reformstödsgruppen polisanställda. Om man som medarbetare har frågor eller idéer kan man kontakta sitt förändringskansli. Det går också alltid att skicka en fråga till eller
 

Vad händer med pågående projekt och satsningar som är planerade att löpa över årsskiftet 2014/2015?

Verksamheten ska inte avstanna för att organisationen övergår till den nya Polismyndigheten. Om olika projekt ska fortsätta eller omprövas blir från och med den 1 januari 2015 en fråga för ledningen i den nya Polismyndigheten.  
 

Vad kostar Polisens omorganisation?

Genomförandekommittén har i uppdrag att ombilda Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium till en Polismyndighet. Detta är det största organisationsprojekt som gjorts inom statsförvaltningen.

Kommittén arbetar tillsammans med berörda myndigheter för att säkerställa att Polismyndigheten är fullt fungerande från den 1 januari 2015. Kommitténs kostnader är direkt relaterade till ombildningen men även inom Polisen uppstår kostnader till följd av ombildningen. Kommitténs budget för 2014 är sammanlagt 65 miljoner kronor. För 2013 var utfallet drygt 33 miljoner kronor. I kommitténs projekt för att säkra ombildningen deltar ett stort antal polisanställda vars kostnader belastar respektive myndighets anslag.

Kommittén har valt att använda konsultstöd inom vissa områden bland annat inom organisation och kommunikation. Under 2014 har 17 miljoner kronor betalats till EY (Ernst & Young) som bistått kommittén i arbetet med detaljorganisation. Kommittén har också ett avtal med kommunikationsbyrån Gullers Grupp.

 

Läs mer frågor och svar här.