A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

”Gärna medborgarlöften, men vad är det egentligen?”
”Gärna medborgarlöften, men vad är det egentligen?”

Publicerad: 29 june 2014

Att Polisen ska jobba med löften till medborgarna är positivt. Det tycker chefer, fack och medarbetare, enligt en sammanställning av frågor som diskuterats i reformstödsgrupperna i alla myndigheter.

Sammanställningen av frågorna visar också att det finns många frågor om vad medborgarlöften ska vara, hur de ska tas fram och användas.

Bakgrunden är att den nya Polismyndigheten ska få en ny styrmodell. I den ska lokala mål, utifrån lokala problembilder, kombineras med nationella mål. Därför har reformstödsgrupperna för polisanställda, arbetstagarorganisationerna och polisledningarna hjälp till att svara på frågan: Utifrån den lokala problembilden, vad bör lokala medborgarlöften innehålla? Möjligheter och utmaningar? (max 200 ord).

Samsynen är stor kring att lokala löften till medborgarna kan öka både medarbetarnas engagemang och medborgarnas förtroende. Rätt använda kan löftena ge mer dialog med medborgarna och öka samarbetet mellan Polisen, kommunen och andra lokala aktörer.

Samtidigt lyftes frågor kring hur löften kan integreras med den övriga verksamhetplaneringen. Ett annat medskick var att löften måste vara realistiska för att de ska vara möjliga att uppfylla.

Grupperna diskuterade även två andra frågor: Vilka metoder tycker ni att Polisen borde använda för att få in medborgarnas synpunkter? (max 200 ord) och Vad krävs för att insamlade synpunkter verkligen ska påverka verksamheten? (max 200 ord).

Under hösten kommer formen för medborgarlöften att utvecklas i sju pilotprojekt, ett i varje region.

Läs sammanfattningen av svar från polisanställda, ledningar och arbetstagarorganisationer.