A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Så gick MBL-förhandlingen till
Så gick MBL-förhandlingen till

Publicerad: 14 august 2014

Arbetet med inplaceringen var omfattande, då det rör så många medarbetare. Region för region och avdelning för avdelning har gått igenom hur inplaceringen är gjord för de centrala arbetstagarorganisationerna.

Processen för inplacering och arbetet i förändringsledningskanslierna har varit omfattande. Inför förhandlingarna fick varje region och avdelning i uppdrag att förbereda en sammanfattning av sitt arbete. De redogjorde för processen i stort, eventuella avvikelser från inplaceringsprinciperna, särskilda utmaningar och annat som man ser som viktigt att lyfta för arbetstagarorganisationerna.

Parterna formulerade också frågor som ställdes till samtliga regioner och avdelningar under dagarna:

  • Hur har samordningen varit mellan länen/distrikten/avdelningarna inom och utom regionen respektive avdelningarna?
  • Har det varit svårigheter i att veta vilka arbetsuppgifter respektive medarbetare har idag?
  • Hur säkerställer ni det systematiska arbetsmiljöarbetet?
  • Hur uppskattar ni att beskeden om inplacering kommer att tas emot?

Före förhandlingarna startade gjordes det praktiska inplaceringsarbetet, region för region och avdelning för avdelning. Det styrdes av en grupp från Genomförandekommittén och koordinerades av projektgruppen HR10. Fyra dokument, framarbetade av HR10 och förändringskanslierna, har legat till grund för inplaceringarna. Se här.

Dagliga telefonavstämningar har skett för att lösa uppkomna frågor på liknande sätt i hela landet. Det har varit öppet för alla parter att delta i alla telefonmöten.

Det sammanlagda arbetet och förhandlingarna gav en stabil grund för beslutet om inplacering.