A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Inplacering av berörda medarbetare klar
Inplacering av berörda medarbetare klar

Publicerad: 14 august 2014

Idag fattades beslut om alla berörda medarbetares preliminära inplacering i den nya Polismyndigheten efter MBL-förhandling med arbetstagarorganisationerna. Senast den 15 september kommer medarbetarna att få information om inplaceringen av sin närmaste chef.

Bakgrunden är beslutet om Polismyndighetens nya organisation som fattades den 14 maj. Organisationskartor blev klara den 30 juni efter MBL-förhandlingar. Idag fattas beslut om alla berörda medarbetares inplacering i den organisation som träder i kraft under 2015.

Inplaceringen innebär att cirka 28 500 medarbetare i 23 olika myndigheter, uppbyggda på olika sätt med olika många organisatoriska nivåer, flyttas in i en myndighet med sex nivåer, tydlig struktur och enhetlig nomenklatur. Ett steg för att göra det lättare att samarbeta inom Polisen och att minska avståndet mellan ledning och arbetet längst fram, nära medborgarna.

Alla dagens polismyndigheter har fått direktiv att den närmaste chefen ska informera samtliga sina medarbetare om deras inplacering i den nya organisationsstrukturen. Samtalet ska göras före den 15 september. Cheferna får stöd av förändringskanslierna och av länspolisledningar med HR-funktion i respektive myndighet.

Inplaceringen innebär inte att beslut har fattats om hur samarbetet ska fungera mellan arbetsgrupper, enheter, sektioner, avdelningar och så vidare. Det arbetet fortsätter under hösten inom ramen för ORG2-projekten.

Det är viktigt att poängtera att de flesta medarbetare kommer att fortsätta att arbeta med det de gör idag, där de är idag, även i januari 2015. I de fall förändringar ska göras så kommer de successivt att förhandlas och införas under 2015.  Det här är en förutsättning för att verksamheten ska fungera när 21 polismyndigheter, RPS och SKL upphör och en ny Polismyndighet bildas i januari 2015.

Alla kommer att ha en chef med fullt ansvar för arbetsledning, arbetsmiljö och attestering den sista december såväl som den första januari 2015. För många kommer den närmaste chefen att vara densamma. Om en ny permanent chef inte hunnit utses, så kommer en tillförordnad chef att utses under senhösten 2014.