A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Kommentar: Så får vi mer polis för skattepengarna
Kommentar: Så får vi mer polis för skattepengarna

Publicerad: 01 september 2014

Tydligare ledning och styrning är en av medarbetarnas stora förhoppningar på den nya Polismyndigheten. Det har kommit upp i nästan varje möte vi haft med över 3 000 medarbetare de 18 månader vi varit igång, kommenterar Thomas Rolén.

För många mål och detaljerade krav på återrapportering skapar frustration bland medarbetarna och en onödigt dyr byråkrati.

Genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten har lagt fram ett förslag på nytt regleringsbrev, en sammanfattning av målen regeringen vill att myndigheten ska uppnå. Vårt förslag är att drastiskt minska antalet mål och uppdrag. Se förslag här.

Idag berättar vi också mer om hur vi vill att Polisen tillsammans med Sveriges kommuner i framtiden ska skapa så kallade medborgarlöften. Löften som konkret beskriver vad de goda krafterna i lokalsamhället tillsammans ska göra för att det ska bli tryggare och säkrare där man bor och vistas. Se mer här.

Förslaget till regleringsbrev och arbetet med medborgarlöften hänger ihop. Regleringsbrevet är statsmaktens nationella mål för Polisen, uppifrån. Medborgarlöften är del av styrningen underifrån, utifrån medarbetares och medborgares kunskap om de lokala problemen. Vi följer på så sätt direktivet från regeringen att den nya Polismyndigheten ”ska byggas underifrån”.

Bakgrunden till våra förslag är statsmakternas missnöje med att Polisen, trots resursförstärkningar de senaste åren, inte klarar upp fler brott. I ansträngningar att förbättra effektiviteten har uppdragsgivaren historiskt ökat detaljstyrning och krav på återrapportering. Men den ökade detaljstyrningen har inte gett den effekten.

Den byråkratiska apparaten som krävs att följa och återrapportera alla dessa mål och indikatorer drar stora resurser. Systemet skapar dessutom frustration och tappade sugar bland medarbetarna. Central detaljstyrning är sällan relevant för enskilda medarbetare i det handgripliga polisarbetet med lokala problem, nära medborgarna.

Nu föreslår vi en ny styrning som bygger på tillit hela vägen från statsmakten till den enskilde medarbetaren. Vi vill att Justitiedepartementet ger den nya Polismyndighetens ledning större förtroende att styra och följa upp mot färre övergripande nationella mål och uppdrag. Polisledningen ger i sin tur medarbetare och medborgare större tillit att bidra med sin kunskap om hur lokala problem ska lösas, där medborgarna bor och vistas. Vi vill på så sätt frigöra en outnyttjad reserv att klokhet, handlingskraft och känsla för väsentligheter.  

På sikt tror vi att den här modellen ger mer polis för skattepengarna.

Thomas Rolén
Särskild utredare