A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Polisområden i Stockholm och Syd klara
Polisområden i Stockholm och Syd klara

Publicerad: 19 september 2014

Det blir jämnstora polisområden inom Stockholm och Syd, de två största regionerna med tillsammans över 11 000 medarbetare. Det står klart efter förhandlingar med de centrala facken. Detta möjliggör en mer likartad styrning och ledning i den nya Polismyndigheten.

Beslutet ligger i linje med reformens inriktning mot en organisation med regioner som det blir lättare att styra och leda inom och emellan. Den geografiska indelningen inom regionerna blir mer lika än tidigare. Dessutom försvinner alla tidigare myndighetshinder.

Region Stockholm delas in i Stockholm city, Stockholm syd och Stockholm nord samt Gotland. Underindelningen i lokalpolisområden är inte klar än. Tillträdande polisområdeschefer kommer att ta fram förslag på den indelningen. Läs beslut här.

Stockholm går från en indelning i åtta polismästardistrikt till tre jämnstora polisområden plus Gotland. Detta ska frigöra resurser som kan användas till fler polisanställda i lokalpolisområdena. Alltså mer resurser närmare medborgarna, vilket är reformens huvudinriktning.

Region Syd delas in i Polisområde nordost, Polisområde mitt, Polisområde nordväst, Polisområde söder och Polisområde Malmö. I Syd är även indelningen i lokalpolisområden i stort sett klar. Läs beslut här.

Syd går från en indelning i länspolismyndigheterna Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne, som i sin tur var indelat i fem polisområden. Nu blir de tillsammans alltså fem jämnstora polisområden i antal invånare och antal brott.

Syd har haft förslaget på remiss till 58 berörda kommuner, varav sex kommuner har haft en avvikande syn på indelningen.

- Den geografiska underindelningen inom Polisen får en ny betydelse. Den handlar främst om att förbättra intern administration och samordning. För medborgarna innebär reformen att samverkan och tillgänglighet i enskilda kommuner kommer att stärkas med medarbetare som arbetar mer långsiktigt. Men i akuta ärenden kommer medborgarna alltid att betjänas av närmast tillgängliga polispatrull, oavsett lokalpolisområden, polisområde eller region. Som en Polismyndighet kan vi också snabbare kraftsamla resurser där de behövs i landet och mot organiserad brottslighet, säger Thomas Rolén, särskild utredare.  
 

Detta beslut gäller inte vid övergången till den nya Polismyndigheten den 1 januari 2015 utan träder i kraft vid den tidpunkt den tillträdande rikspolischefen bedömer som lämplig. I och med detta beslut kan arbetet börja med att anpassa och uppdatera dagens 19 länskommunikationscentraler till sju framtida regionledningscentraler och en ny nationell ledningscentral. Hur lång tid det beräknas ta är inte klart än. En tidplan kommer att presenteras senare i höst.

Läs text om indelning i Syd, här.

Läst text om indelning i Stockholm, här.