A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Nya polisområdeschefer klara
Nya polisområdeschefer klara

Publicerad: 30 september 2014

25 personer föreslås som polisområdeschefer i den nya Polismyndigheten från den första januari 2015. De ska kunna ägna mer tid och kraft åt polisiär kärnverksamhet och mindre tid åt administration jämfört med cheferna i de tidigare länspolismyndigheterna.

145 personer har sökt uppdragen som polisområdeschefer. Geografiskt motsvarar polisområdena de flesta av dagens länspolismyndigheter. Undantagna är regionerna Stockholm, Väst och Syd på grund av deras storlek. Se indelning nedan.

 - Polisområdescheferna spelar en viktig roll i att styra och leda verksamheten så att cheferna för lokalpolisområdena kan förverkliga Polismyndighetens inriktning närmare medborgarna, alltså att Polisen blir mer tillgänglig i lokalsamhället, säger Thomas Rolén, särskild utredare.

De tillträdande polisområdescheferna har testats och intervjuats under hösten. Rekryterande chefer, alltså tillträdande regionpolischefer, har föreslagit dem för den särskilde utredaren Thomas Rolén. Kandidaterna har förhandlats med de centrala arbetstagarorganisationerna enligt MBL. Efter en obligatorisk säkerhetsprövning fattar Thomas Rolén formellt beslut om anställning i den nya Polismyndigheten.

När de tidigare fristående 21 länspolismyndigheterna blir en, så ska polisområdescheferna till exempel inte styra och leda gemensamma funktioner som personaladministration, ekonomi, inköp, lokaler, juridik, kommunikation med mera.

Polisområdescheferna i den nya Polismyndigheten får därmed mer tid, än de tidigare länspolismästarna, att samordna, planera och följa upp det operativa polisarbetet. De ska även ha ett övergripande ansvar för utredningarna som ska bedrivas på polisområdesnivå.

I polisområde Västmanland är rekryteringen inte klar, så tjänsten utlyses igen för att bredda underlaget med kandidater, läs annons här. På Gotland kommer det att utses en tillförordnad polisområdeschef under 2015 samtidigt som det utreds om Gotland ska fortsätta vara ett polisområde.

Läs protokollet här.

I polisregionerna Syd och Stockholm utlyses tjänster för biträdande polisområdeschefer. Uppdragen lyses ut nu eftersom förhandlingarna om nya polisområden i regionerna Syd och Stockholm är klara och kriterierna för att tillsätta biträdande chef är uppfyllda. Läs annons här.

 

Tillträdande polisområdeschefer per region:

Region Nord

Polisområde Jämtland, Stephen Jerand, 59 år, polis
Har nyligen startat Trygghetens Hus i Östersund, där Polisen hanterar både vardags- och krisuppdrag tillsammans med Åklagarmyndigheten, Räddningstjänsten, SOS Alarm, ambulans och sjukvårdsrådgivning, Tullen, Svenska kyrkan och Kriminalvården.
Stephen började i Stockholms polisdistrikt 1976. Har varit yttre befäl, grupp- och biträdande chef i piketen, vakthavande befäl i Solna inklusive vikariat som chef för fotbollskommenderingar med mera.
Flyttade till Östersund 1994. Är idag länspolismästare i Jämtland.

Polisområde Västerbotten, Lars Wahlberg, 50 år, polis
Lars har bland annat medverkat för att utveckla brottssamordningen i Västerbotten och i samverkansområde Nord. Driver även frågan om nationell brottssamordning. Andra utvecklingsprojekt Lars har varit involverad i är utredning och spaning vid grova brott, den forensiska verksamheten, organisation och utbildning av enhet för ingripande vid farlig situation samt all bastaktisk utbildning.
Är idag biträdande operativ chef vid Polismyndigheten i Västerbotten.

Polisområde Västernorrland, Stefan Liljenberg, 55 år, polis
Stefan är ställföreträdande länspolismästare i Halland, en myndighet med goda resultat. Stefan har drivit en ledarstil där avdelningens kollektiva resultat är viktigare än den enskilda enhetens.
Förutom en rad ledande befattningar i Hallands polismyndighet har Stefan haft stabsuppdrag som sakkunnig på polisenheten vid Justitiedepartementet.
I början av sin poliskarriär tjänstgjorde Stefan vid två tillfällen i FN-bataljoner i militär regi.

Polisområde Norrbotten, Håkan Karlsson, 55 år, polis
Att utveckla dialogen och delaktigheten med både medarbetare och medborgare är en nyckelfråga för den nya Polismyndigheten, enligt Håkan Karlsson. Han har ett brett kontaktnät med andra aktörer och anser att Polisen ska arbeta med stor samhällsbredd för att vara framgångsrik.
Leder idag det nationella arbetet att tillsammans med 15 andra organisationer minska viltolyckorna.
Blev polis 1980 och arbetade i yttre tjänst i tolv år. Är idag länspolismästare i Norrbotten.


Region Mitt

Polisområde Uppsala, Rickard Johansson, 58 år, polis
Var bland annat kommissionschef för den uppmärksammande Ravekommissionen på 1990-talet. Har en kombination av erfarenheter av brottsförebyggande, mängdbrott och grov organiserad brottslighet som matchar den nya Polismyndigheten. Verkar som kommenderingschef vid särskilda händelser men har också drivit utveckling, till exempel av förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningar.
Började som ordningspolis vid Nackapolisen i Stockholm 1976. Är idag biträdande chef för City Polismästardistrikt i Stockholm.

Polisområde Gävleborg, Lisa Ström, 58 år, chef inom Polisen
Kommer tillbaka från Säkerhetspolisen (Säpo) där hon är chef för personskyddsenheten med ansvar för den centrala statsledningens säkerhet. Var Säpos kommenderingschef i valet nyligen. Har tidigare varit kommenderingschef för Almedalsveckan i Visby på Gotland vid två tillfällen.
Har även en bakgrund som administrativt handlingskraftig chef som förbättrat effektiviteten inom bland annat gräns- och utlänningsverksamheten.
Leder genom att skapa delaktighet, engagemang och förståelse hos medarbetarna. Har varit chef inom Polisen i 17 år.
 

Polisområde Västmanland. Tjänsten lyses ut igen.
 

Region Bergslagen

Polisområde Örebro, Bo Andersson, 58 år, polis
Bo har varit särskild polisinsatschef vid demonstrationer, ockupationer, skjutningar, rån, mord, polismord med mera.
Bo vill medverka till att göra den nya Polismyndighetens mål tydliga så att alla vet vilken riktning som gäller. Tror på att göra medarbetarna mer delaktiga i att sätta målen och delegera uppgifter därefter. Det stimulerar engagemang och så nås resultat, enligt Bo.
Är idag operativ chef i Polismyndigheten i Örebro

Polisområde Värmland, Lars Wirén, 50 år, polis
Lars är sedan fyra år enhetschef vid Säkerhetspolisen i Örebro, varifrån han vill ta med sig nya perspektiv och erfarenheter tillbaka till Polisen.
Är bland annat förändringsledare i ett regeringsuppdrag att öka andelen kvinnliga chefer och specialister inom Polismyndigheten i Örebro.
Började 1989 som ordningspolis i yttre tjänst, gick vidare som livvakt, har ingått i insatsenhet, varit kvarterspolis, närpolischef, operativ chef med mera.

Polisområde Dalarna, Lars Lindahl, 59 år, polis
Lars har arbetat med it-frågor inom Polisen sedan 1995. Han har infört verksamhetsstyrning enligt Lean-modellen vid Polisens verksamhetsstöd med 1 300 medarbetare. Det ledde till att avdelningen klarade att hantera en stor mängd nya uppdrag utan budgethöjning.
Före it-inriktningen var Lars polisman i yttre tjänst, hundförare, förhörsledare, spanare, yttre befäl, vakthavande befäl och biträdande avdelningschef. Började som polis 1976.
Idag är Lars chef för Polisens verksamhetsstöd på RPS.


Region Stockholm

Polisområde city, Christan Agdur, 56 år, polis
Christian är chef med förmåga att utveckla verksamheten och samtidigt hålla kontroll på kostnaderna.
Vägen till chefskapet har gått från ordningspolis och instruktör till yttre befäl, närpolischef, chef IGV på Norrmalm, chef för Nacka polismästardistrikt och chef operativa avdelningen i Stockholm. Idag är hans uppdrag att som chef förbättra resultaten för Södertörns polismästardistrikt.
Christian gick ut Polishögskolan 1983 och har arbetat i Stockholms polismyndighet sedan dess.

Polisområde nord, Christer Nilsson, 57 år, polis
Bekämpning av narkotika och korruption, internationella samarbeten, utredningar och förbättrade resultat är vägen i Christers Nilssons karriär.
Är idag chef för Söderorts polismästardistrikt, där han förbättrat resultaten. Har en bred bakgrund som chef, från spaningsledare för internationellt uppmärksammad mordutredning till att ha tjänstgjort som biträdande personaldirektör i Stockholms polismyndighet.

Polisområde syd, Carolina Björnsdotter Paasikivi, 48 år, jurist
Carolina har just varit kommenderingschef för valet 2014. Hon verkar för att skapa balans mellan ekonomi i ordning, verksamhetsresultat och bra arbetsmiljö.  Hon tror på mer samverkan med bland annat kommuner för att serva medborgarna bättre. Carolina har en bred svensk och internationell erfarenhet från rätts- och polisväsendet. Är idag chef för Roslagens polismästardistrikt.

För Gotland utses en tf polisområdeschef under 2015 samtidigt som det utreds om Gotland ska fortsätta vara ett polisområde.
 

Region Öst

Polisområde Södermanland, Mikael Backman, 47 år, polis
Mikael vill att Polisens medborgarfokus ska bli starkare genom att mål, medel och resurser tas omhand utifrån lokalpolisens arbete. Han ser att de nya polisområdena, med mindre förvaltning och administration, kan bli bättre på långsiktigt lokalt polisarbete.
Har operativ erfarenhet som bland annat utredningsledare för polismord, Oxelösundsmordet 2006 och som kommenderingschef vid flera särskilda händelser.
Mikael Backman är idag biträdande operativ chef i Södermanlands polismyndighet, där han varit anställd i snart 25 år.

Polisområde Östergötland, Robert Wallén, 42 år, personalvetare och polis
Började inom Polismyndigheten i Södermanland 2005 efter examen från Polishögskolan i Växjö. Fick ansvar för införandet av en ny ledningsmodell (PUM) och en förändrad verksamhetsuppföljning (PRR). Enligt Robert går det inte att driva igenom förändringar om inte medarbetarna förstår uppdraget och varför det ska göras.
Robert är idag biträdande operativ chef i polismyndigheten i Södermanland.

Polisområde Jönköping, Johan Norrman, 44 år, polis
Har varit biträdande operativ chef med ansvar för brottsförebyggande i Polismyndigheten i Södermanland. Dessförinnan närpolischef i Eskilstuna och Vingåker. Har varit delprojektledare för Polisens nationella utredningskoncept, PNU. Har fått ett internationellt perspektiv på Polisen genom att tjänstgöra kortare perioder i Indien, Danmark, Nederländerna och Belgien samt deltagit i utbildningar i Litauen, Brasilien och England.
Är idag ämnessakkunnig på polisenheten vid Justitiedepartementet, där han är ansvarig handläggare för ombildningen av polisen till en myndighet.  Tog polisexamen 1993.


Region Väst

Polisområde Göteborg, Erik Nord, 52 år, polis
Erik Nord har med sig ledarskapsinsikter från Polisens arbete med EU-toppmötena i Göteborg 2001 vad gäller samverkan med medier och politiker. Efter kravallerna var Erik med att införa den dialogbaserade särskilda polistaktiken (SPT), som var en av förbättringsåtgärderna efter utvärderingen av upploppen.
Idag är Erik Nord operativ chef i Polismyndigheten i Västra Götaland, där han tjänstgjort i olika positioner sedan polisexamen 1982.

Polisområde Älvsborg, Lena Matthijs, 49 år, polis, jurist och författare
Är idag biträdande operativ chef i Västra Götaland. Var till exempel kommenderingschef för det uppmärksammade Instagramärendet 2012. Har arbetat inom Polisen i 28 år i olika befattningar i Göteborg, Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Skövde, Borås och inom polisutbildningen vid Växjö universitet.
Tror på öppenhet och förmåga till självkritik i en organisation för att den ska nå sin riktiga potential.  Lena har gett ut tre kriminalromaner.

Polisområde Fyrbodal, Gunilla Gevreus, 58 år, polis och telegrafist
Har arbetat i tio år inom Säkerhetspolisen, sektion Väst. Men har också haft varierande chefsuppdrag som att utveckla Polisens kontaktcenter (PKC) i riktning mot brottsutredning och inte bara vara ett callcenter. Ett annat uppdrag har varit att utveckla dialogpoliskonceptet som innebär att vara polisinsatschefens förlängda arm vid demonstrationer och opinionsyttringar.
Gunilla har praktiserat livslångt lärande på högskolenivå i ämnen som psykologi, administration och ekonomi och ledarskap.
Är idag HR-direktör i Polismyndigheten i Västra Götaland.

Polisområde Skaraborg, Helena Trolläng, 40 år, jurist
Har ansvar för polisområde Storgöteborgs utredningsverksamhet inklusive de strukturella och kulturella förändringar som behövs för att klara upp fler brott. Kom för fyra år sedan till Polisen från Åklagarmyndigheten, där hon var kammaråklagare och förundersökningsledare vid flera stora utredningar och rättsprocesser. Har även erfarenhet från det privata näringslivet som bolagsjurist. 
Helena tror på ”olika” och vikten av mångfald i alla avseenden. Är idag biträdande polisområdeschef i Storgöteborg.

Polisområde Halland, Mats Palmgren, 55 år, polis
Kommer hem från uppdrag som projektledare i ett polisreformprojekt med colombiansk polis, som har 200 000 medarbetare. Parallellt med engagemanget att reformera polisen i utvecklingsländer i Sydamerika har Mats lång erfarenhet inom Polisen i Göteborg, där han bland annat varit närpolischef i Angered. Har tidigare lett två omorganisationer som avsåg Storgöteborg.
 

Region Syd

Polisområde Malmö, Stefan Sintéus, 55 år, polis

Stefan var kommenderingschef vid de nationella insatserna kring spaningsmorden i Skåne 2010-2012. 1999 tjänstgjorde han som underrättelsechef i krigets Bosnien.
Vid sidan av operativa uppdrag har han varit projektledare vid sammanslagning av länskommunikationscentraler, införandet av planeringssystemet COPS, mängdbrottsprojektet, underrättelsemodellen PUM och utredningskonceptet PNU.
Stefan vill bryta traditionell poliskultur genom att utveckla gränslösa team mot olika brottstrender istället för att arbeta i skilda resultatenheter.
Är idag chef för länskriminalen i Skåne. Började som ingripandepolis i Trelleborg 1982.
 

Polisområde nordost. Patrik Oldin, 47 år, polis
En Kalmarit som haft olika befattningar i polismyndigheten i Kalmar i 18 år, bland annat som yttre befäl i sju år. Har även gjort en vända som ombudsman på Polisförbundet. Praktiserar ett resonerande ledarskap där förmågan att fatta beslut bygger på att lyssna, samverka, motivera, stödja och entusiasmera. Har erfarenhet av förändringsledning i samband med att Kalmar och Kronoberg ökade sin samverkan 2010. Har även arbetat med utveckling av kommunsamverkan.
Är idag biträdande operativ chef i Polismyndigheten i Kalmar.

Polisområde södra, Susanne Hagström Rosenqvist, 45 år, jurist
Susanne har handgriplig erfarenhet av när Kriminalvården organiserades om till en myndighet, en av Sveriges största med 11 000 medarbetare.
Har arbetat drygt tre år inom Polisen och var tidigare kriminalvårdschef i Norrköping, med ansvar för två häkten och två anstalter. Idag är Susanne biträdande polisområdeschef i Nordvästra Skåne.

Polisområde mitt, Tomas Rosenberg, 45 år, polis och officer
Med goda erfarenheter från försvaret har Tomas utvecklat den nya polischefsutbildningen och Polisens systematiska chefsförsörjning.  Har också varit operativt ansvarig för brottsutredningarna i polisområde Nordöstra Skåne, en period då antalet redovisade förundersökningsprotokoll ökade. Även lagföringsprocenten gick upp.
Kom från försvaret och började som närpolis. Är idag chef för Strategienheten på Rikspolisstyrelsen där nöjd medarbetarindex ökat markant. 

Polisområde nordväst, Patric Heimbrand, 51 år, polis
Patrik tycker att Polisen har utvecklingspotential inom flera områden och vill verka för att frigöra den. Har vidareutbildat sig i organisationsteori med inriktning på ledarskap för strategisk förändring. Är engagerad som mentor åt personer både inom och utanför Polisen.
Har varit närpolis, turlagschef, inre befäl, förundersökningsledare, chef utryckningsstyrkan, vakthavande befäl, staben och chef kompetens och utvecklingscentrum inom Skånepolisen under 18 år. Är idag biträdande avdelningschef för Polisområde Malmö.