A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Frågor och svar om tf-chefer
Frågor och svar om tf-chefer

Publicerad: 17 october 2014

Varför tillförordnade chefer? Hur länge ska de finnas? Vilka befogenheter har de? Här finns frågor och svar om utnämningar av tillförordnade chefer.

Varför utses tf-chefer?
De tillförordnade cheferna ska leda sina verksamheter in i nya polisområden och lokalpolisområden som successivt träder ikraft under 2015. I takt med att detaljerna blir klara ledigförklaras och tillsätts ordinarie chefsbefattningar.

Förhandlingen slutade i oenighet med Polisförbundet. Vad innebär detta?
Beslutet träder ikraft ändå. Övriga tre arbetstagarorganisationer ställer sig bakom beslutet. Bakgrunden är att även Polisförbundet i juni ställde sig bakom beslutet om att utse tillförordnade chefer under en omställningsperiod. Nu när vilka som ska vara tillförordnade chefer har förhandlats har dock Polisförbundet velat backa från det beslutet med hänvisning till att det kan skapa oro i organisationen.

Hur länge har tf-cheferna sina uppdrag?
Så kort tid som möjligt, dock längst t o m 31 december 2015. Det kommer att ta olika lång tid i olika regioner.

Vilka befogenheter har tf-cheferna?
Det enda som skiljer är att en tf-chef har sitt uppdrag under en begränsad tid. I rollen ingår allt ansvar för att hålla igång verksamheten, det vill säga att fatta beslut, hålla utvecklingssamtal, verka för en god arbetsmiljö och så vidare.

Hur har tf-cheferna valts ut?
Grundprincipen är att chefer i den nuvarande organisationen tillförordnas som chefer för motsvarande verksamhet i den nya organisationen. Om det finns flera chefer i en och samma enhet så sker urvalet utifrån följande kriterier:

  1. Den som innehaft aktuell chefsbefattning längst.
  2. Biträdande chef till aktuell funktion.
  3. Den som innehaft en chefsbefattning längst.
     

Det pratas om att det gjorts undantag från principerna. Vem har mandat att bestämma det och varför?
De enstaka avsteg som gjorts har föreslagits av regionpolischefer och avdelningschefer utifrån verksamhetens behov och stämts av med arbetstagarorganisationerna.

Hur många utses till tillförordnade chefer?
Nästan 2600 chefer utses som tillförordnade chefer under en begränsad tid tills polisområden, lokalpolisområden och avdelningar är klara.

Betyder detta att alla nu vet vem som är deras chef den 1 januari 2015?
Nej, inte ännu. Rekrytering av ledningsgrupper i polisregionerna och avdelningarna pågår nu. De kommer att bli klara under hösten 2014, så att alla vet vem som är deras chef.

När sker rekrytering av övriga ordinarie chefer?
Samtliga chefsuppdrag kommer att ledigförklaras successivt under 2015. Varje chefsled är med och tillsätter nästa chefsled. Rekrytering av regionpolischefer, avdelningschefer och polisområdeschefer är klara.  Rekrytering av ledningsgrupper i polisregionerna och avdelningarna pågår. Rekryteringen av lokalpolischefer förbereds nu.

Vad händer med de chefer som inte har fått någon tf-funktion?
All kompetens ska tas tillvara. Roller och framtida uppdrag diskuteras med närmaste chef. Alla kan söka de chefsbefattningar som utlyses i höst och under nästa år.

Får utsedda tf-chefer besked om när rekrytering av innevarande tjänst påbörjas, eller ska man själv bevaka annonseringen på Intrapolis?
Det är viktigt att var och en själv bevakar relevanta befattningar som ledigförklaras på Intrapolis.

Har tf-cheferna förtur vid tillsättning av ledigförklarade befattningar?
Urvalet görs utifrån kravprofilen, där tillfördordnade chefer bedöms utifrån samma kriterier som alla sökande.


Läs mer frågor och svar här.